(06247) 4-10-33
Переважно хмарно

13°C

Торецьк

Переважно хмарно

Документ від 01.03.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

01.03.2019 м. Торецьк
 
Про затвердження Порядку надання та використання коштів державної допомоги, що надається у вигляді фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю міста Торецьк

На виконання Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про громадські об’єднання», «Про Антимонопольний комітет України», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2018р. № 183 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських», керуючись пунктом 2 частини 1 статті 4 та частиною 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

1. Затвердити Порядок надання та використання коштів державної допомоги, що надається у вигляді фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю міста Торецьк (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Дзержинської міської ради від 22.02.13 № 6/32-22 «Об утверждении Порядка предоставления и использования средств финансовой поддержки общественным организациям города Дзержинска».

3. Координацію роботи за виконанням даного розпорядження покласти на Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації м.Торецьк Донецької області (Кузін), контроль на заступника керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Євсікова Ю.М.

Керівник військово-цивільної адміністрації                                                     Я.Д.Руденко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації

від _____________№______________

Порядок надання та використання коштів державної допомоги що надається у вигляді фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю міста Торецьк

1. Порядок надання та використання коштів державної допомоги громадським організаціям осіб з інвалідністю міста Торецьк (далі – Порядок) визначає механізм надання та використання коштів, що надаються у вигляді фінансової підтримки міським громадським організаціям осіб з інвалідністю, передбачених бюджетом міста за кодом функціональної класифікації 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість».

2. У Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- державна допомога - підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- надавач державної допомоги (головний розпорядник коштів) – Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області;

- отримувач державної допомоги (громадська організація) - міські громадські організації, які отримують бюджетні кошти, що надаються згідно з цим Порядком;

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Закон).

Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету надається з урахуванням норм Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

3. Надавачі державної допомоги подають до Антимонопольного комітету України повідомлення про програми підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності цим Законом. Відповідно до підрозділу 2 частини третьої статті 9 Закону повідомлення про такі програми не подаються.

4. Державна допомога, надана громадським організаціям осіб з інвалідністю з міського бюджету у вигляді фінансової підтримки, спрямовуються на:

1) реалізацію програм (заходів) громадських об’єднань, а саме:

- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

- розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях;

2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об’єднань для виконання програм (заходів), а саме:

- оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадських об’єднань;

- оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою діяльність;

- придбання канцелярських товарів, вітальних листівок, грамот, квітів та інше.

5. Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» головний розпорядник коштів організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до міських органів фінансового управління. Для складання бюджетного запиту та з метою своєчасного формування бюджету міста та можливості передбачити в ньому виділення коштів на фінансову підтримку громадських організацій осіб з інвалідністю для здійснення їх статутної діяльності та вшанування членів громадських організацій, громадські організації подають головному розпоряднику коштів не пізніше 01 вересня поточного року проект плану використання бюджетних коштів на майбутній бюджетний рік.

5.1. До проекту плану використання бюджетних коштів додають:

- копію статуту (положення) громадської організації, що скріплені підписом керівника та печаткою;

- напрямки використання бюджетних коштів, затверджені загальними зборами громадських організацій, підписаних керівниками та скріплені печаткою громадських організацій;

- розрахунок та обґрунтування потреби в отриманні фінансової підтримки.

6. Громадські організації осіб з інвалідністю використовують бюджетні кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, погодженого головним розпорядником бюджетних коштів на відповідний рік.

7. Фінансування здійснюється згідно наданої заявки в межах кошторисних призначень. У заявці вказується напрям використання бюджетних коштів.

Для вшанування членів громадських організацій до пам’ятних та святкових дат, до заявки додається список для заохочення, в якому вказується ПІБ, сума вшанування, домашня адреса, категорія, ідентифікаційний код. Після виплати грошових коштів для вшанування до Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області надається звіт про використані кошти за наступною формою: ПІБ, сума заохочення, ідентифікаційний код. Звіт затверджується підписом керівника та скріплюється печаткою організації.

8. Проведення всіх операцій з бюджетними коштами здійснюється у відповідності з Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 р. за № 1569/21881.

9. Громадські організації осіб з інвалідністю складають та подають щомісячно, щоквартально та по закінченню бюджетного року до Управління Державної казначейської служби України у місті Торецьку Донецької області звіти про використання бюджетних коштів, які були надані їм у вигляді фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету.

10. Відповідальність за нецільове використання коштів покладається на головного розпорядника та одержувача коштів.

Заступник керівника військово-цивільної

адміністрації                                                                                                Ю.М.Євсіков

Порядок надання та використання коштів фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю міста Торецьк підготовлений Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник Управління соціального захисту

населення військово-цивільної адміністрації                                          О.В.Кузін  • logo
  • ВЦА м. Торецьк
    Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

  • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
  • Тел: (06247) 4-10-33
  • Факс: (06247) 4-10-33
  • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
  •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

  • logo