(06247) 4-10-33
сонячно

35°C

Торецьк

сонячно

Документ № 832р від 06.11.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

06.11.2019 м. Торецьк №832р
 
Про затвердження Меморандуму про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг через віддалене робоче місце адміністратора Центру надання адміністративних послуг м. Торецька Донецької області

З метою удосконалення процедури надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, на виконання підпункту 4 пункту «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись частиною 2 статті 4, пунктами  1, 2, 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», 

 1. Затвердити Меморандум про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг через віддалене робоче місце адміністратора Центру надання адміністративних послуг м. Торецька Донецької області між військово-цивільною адміністрацією міста Торецьк Донецької області  та Щербинівською селищною радою (додається).
 2. Координацію роботи за виконанням даного розпорядження покласти на відділ організації надання адміністративних послуг військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Онищенко), контроль - на заступника керівника військово-цивільної адміністрації Андрусенка О.П.

         Керівник військово-цивільної адміністрації                                       Я.Д.Руденко

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження керівника ВЦА

від 06.11.2019 № 832р

 

МЕМОРАНДУМ
про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг

через віддалене робоче місце адміністратора Центру надання адміністративних послуг м. Торецька Донецької області


м. Торецьк                                                                                   "_____"_______________ р.

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області  в особі керівника Руденка Ярослава Дмитровича, що діє на підставі Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» (надалі – Сторона 1)  і Щербинівська селищна рада в особі голови  Бергій Неллі Михайлівни (надалі Сторона 2), що діє на підставі  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з іншого боку, маючи намір закласти основу для спільної співпраці у сфері надання адміністративних послуг,  які становлять взаємний інтерес, керуючись принципами:

- відкритості Сторін по відношенню один до одного та у взаємовідносинах з третіми особами;

- рівності, взаємності та взаємної вигоди;

- відповідності діяльності Сторін декларованим ними цілям;

- поваги інтересів Сторін,

   підписали Меморандум про співпрацю, який підтверджує досягнення згоди між  Сторонами  відносно спільних дій, спрямованих на:

- покращення якості надання адміністративних послуг  мешканцям Щербинівської  громади, насамперед шляхом забезпечення надання максимально необхідного Переліку адміністративних послуг в одному місці (приміщенні Щербинівської селищної  ради)

- підвищення організаційного та матеріально-технічного рівня надання адміністративних послуг, завдяки об’єднанню зусиль органів місцевого самоврядування та органів державної влади;

- ефективне використання державних та комунальних ресурсів, зокрема фінансових, матеріально-технічних, людських;

- реалізацію державної політики щодо реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади, зростання інституційної та ресурсної спроможності органів місцевого самоврядування,

домовилися про наступне:

 1. Сторони відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та інших законодавчих й нормативно-правових актів України будуть здійснювати співробітництво та координацію своєї діяльності в частині, яка стосується надання ними адміністративних послуг.
 1. Сторони дійшли взаємної згоди про спільну роботу віддаленого робочого міста адміністратора Центру надання адміністративних послуг м. Торецька Донецької області (далі ЦНАП) та організаційної взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, які функціонують у Сторони 1 та Сторони 2.
 1. Віддалене робоче місце розміщується у приміщенні, що є об’єктом комунальної власності Сторони 2 за адресою: Донецька область, м.Торецьк, смт. Щербинівка, вул. Центральна,  4.
 1. Метою спільної роботи віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАП та  віддаленного робочого місця адміністратора ЦНАП утвореного Стороною 2  - є наближення послуг до жителів громади, організація надання максимального необхідного переліку адміністративних послуг громадянам та суб’єктам господарювання, діючим на території Щербинівської селищної ради, загальне покращення обслуговування, комплексний підхід до надання адміністративних послуг.
 1. Середньостроковою метою цього Меморандуму є налагодження сталої роботи віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАП  із суб’єктами надання адміністративних послуг Сторін.
 1. Для налагодження роботи віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАП Сторона 1 повинна облаштувати та  розмістити робоче місце ЦНАП в об’єкті комунальної власності Щербинівської селищної ради.
 1. Фінансове забезпечення віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАП здійснюється шляхом виділення асигнувань на утримання з бюджету Щербинівської селищної ради та інших джерел не заборонених законодавством відповідно до потреб функціонування віддаленого робочого місця адміністратора Центру надання адміністративних послуг.
 1. Умови утримання приміщення віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАП та підтримання його матеріально-технічного забезпечення визначаються наступним чином:

1)  Сторона 2 оплачує комунальні видатки та інші необхідні платежі;

2) матеріально-технічне забезпечення роботи віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАП здійснюється за рахунок Сторони 1, якщо Сторони не вирішили іншого.

 1. Зарахування плати за надання адміністративних послуг, які надаються через структури адміністративних послуг Сторін, здійснюється з урахуванням вимог бюджетного законодавства.
 1. В організації та діяльності віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАП Сторона 1 та Сторона 2 будуть керуватися положенням, регламентом та іншими актами, що регулюють діяльність ЦНАП, які затверджуються рішеннями Сторони 1 і враховують усі особливості надання послуг через віддалене робоче місце  адміністратора ЦНАП Щербинівської селищної ради.   
 1. Для забезпечення  ефективного функціонування ЦНАП Сторона 1 та Сторона 2 визнали за доцільне:

1) вживати належних зусиль та заходів для надання через віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП адміністративних послуг, які повинні надаватися у ЦНАП відповідно до законодавства, а також інших адміністративних послуг, якщо це покращує доступність та зручність їх отримання мешканцями Щербинівської громади.

2) затвердити уніфіковані (погоджені) інформаційні та технологічні картки на адміністративні послуги, що надаються Сторонами;

3) розробити спільно і взаємно погодити графік роботи віддаленого робочого місця адміністратора.

 1. З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг, за рішенням Сторін, можуть утворюватися інші віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП.
 1. Організація та порядок взаємодії Сторін та суб'єктів надання адміністративних послуг при здійсненні процедур надання адміністративної послуги відбуватиметься в порядку, визначеному відповідним регламентом ЦНАП, який функціонує у Сторони 1, технологічними картками адміністративних послуг.
 1. У процесі досягнення спільних цілей, Сторони будуватимуть свої взаємовідносини на засадах рівності, чесного партнерства та створення режиму максимального сприяння.
 1. Цей Меморандум набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2019 року.
 1. За згодою Сторін до Меморандуму можуть бути внесені зміни та  доповнення, оформлені у вигляді додаткових угод, що становитимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.
 1. Цей Меморандум є відкритим для участі в ньому інших сторін, зацікавлених у спільному досягненні поставленої мети.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Щербинівська селищна рада

Адреса: 85287 Донецька область, м.Торецьк, смт.Щербинівка, вул.Центральна, 4

Код ЄДРПОУ 41345153

Телефон (06247) 4-36-15

Електронна адреса:shcherb.rada@ukr.net,

Голова Щербинівської селищної ради

_______________________Н.М.Бергій «_____»_________________2019

М.П.

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області

Адреса: 85200 Донецька область, м. Торецьк, вул. Маяковського, 24а

Код ЄДРПОУ 41552929

Телефон (06247) 4-19-14

Електронна адреса: inbox@toretsk-rada.gov.ua

Керівник військово-цивільної адміністрації м.Торецьк Донецької  області

______________________Я.Д.Руденко

«_____»_________________2019

М.П.

 

Заступник керівника ВЦА м.Торецьк                                                               О.П.Андрусенко

Меморандум про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг через віддалене робоче місце адміністратора Центру надання адміністративних послуг м.Торецька Донецької області підготовлений відділом організації надання адміністративних послуг.

В.о. начальника відділу організації

 надання адміністративних послуг                                                                   О.В.Онищенко • logo
 • ВЦА м. Торецьк
  Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

 • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
 • Тел: (06247) 4-10-33
 • Факс: (06247) 4-10-33
 • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
 •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • logo