Друкувати


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

16.09.2020 м. Торецьк №687р
 
Про затвердження Положення про порядок надання послуги «Соціальне таксі» з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю із захворюваннями опорно – рухового апарату

Розглянувши лист начальника Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Кузіна Олександра від 29.07.2020 № 06/2-02198 (вх. №.775/4/02-1.01 від 31.07.2020), на виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.02.2020 № 116/5-20, з метою поліпшення соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, та забезпечення соціальних гарантій, встановлених Конституцією України, відповідно до пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги», керуючись частиною 9 статті 3, пунктом 2 частини 1 та частиною 2 статті 4, частиною 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

  1. Затвердити Положення про порядок надання послуги «Соціальне таксі» з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату (додається).
  2. Затвердити бланк Заяви про надання послуги «Соціальне таксі» (Додаток 1) та Картку обліку послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату (Додаток 2).
  3. Організацію надання послуги «Соціальне таксі» покласти на комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі – Територіальний центр) (Панфілова).
  4. Територіальному центру (Панфілова), у зв’язку з виконанням послуги «Соціальне таксі», внести відповідні зміни до нормативних документів в зазначений законодавством строк.
  5. При наданні послуги «Соціальне таксі» використовувати транспортний засіб Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Кузін) ГАЗ 3110 2000 року випуску.
  6. У кошторису витрат Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Кузін) передбачити витрати, пов’язані з експлуатацією та утриманням транспортного засобу для надання послуги «Соціальне таксі».
  7. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Кузін), контроль - на заступника керівника військово-цивільної адміністрації Євсікова Юрія.

Керівник

військово-цивільної адміністрації                                                            Василь ЧИНЧИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                         розпорядження

                                                                                                        керівника військово-

                                                                                                        цивільної адміністрації

                                                                                           від 16.09.2020 № 687р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання послуги «Соціальне таксі» з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату

(далі – Положення)

І. Загальні положення

Дане Положення регулює порядок надання послуги «Соціальне таксі» з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату (далі – послуга «Соціальне таксі»), які проживають на території міста Торецьк, Залізної міської, Новгородської, Щербинівської та Північної селищних рад.

Дане Положення розроблено на підставі Рекомендацій щодо організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, розроблені Міністерством соціальної політики України, Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги», указів Президента України від 27.12.2005 №1845/2005 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної медичної та трудової реабілітації інвалідів», від 18.12.2007 №1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» та інших нормативно-правових актів.

Для забезпечення організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю за розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області надається послуга «Соціальне таксі» при комунальному закладі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі – Територіальний центр).

Для забезпечення надання послуг «Соціальне таксі» може використовуватись  транспортні засоби військово-цивільної адміністрації міста Торецьк, Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, селищних рад на підставі відповідного рішення (розпорядження про використання транспорту) чи угоди про співпрацю.

Фінансування витрат, пов’язаних з наданням послуги «Соціальне таксі», здійснюється за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті.

II. Мета та завдання

Станом на 01.07.2020 в місті Торецьк на обліку в Управлінні соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації м. Торецьк (далі – Управління) перебуває 114 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату.

Основною метою надання послуги «Соціальне таксі» є забезпечення військово-цивільною адміністрацією міста Торецьк Донецької області у межах своїх повноважень  сприятливих умов життєдіяльності цих осіб.

Для досягнення зазначеної мети забезпечується автотранспортне обслуговування осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації.

Перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (далі – Отримувач послуги), здійснюється в межах міста Торецьк, Залізної міської, Новгородської, Щербинівської та Північної селищних рад до соціально значимих об’єктів міста та у зворотному напрямку: закладів охорони здоров’я (поліклініки, лікарні, амбулаторії, лабораторії), Торецького об’єднаного управління Пенсійного фонду, Торецького міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, Управління.

Соціальною послугою «Соціальне таксі», в разі потреби, можуть користуватись особи, які перебувають на обслуговуванні в Територіальному центрі та потребують перевезення до спеціалізованих медичних закладів.

III. Порядок та умови надання послуги «Соціальне таксі»

Послугою «Соціальне таксі» можуть користуватися особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, та які є мешканцями або внутрішньо переміщеними особами, адресою фактичного місцеперебування яких є місто Торецьк та прилеглі до нього території, і не мають в особистому користуванні, та у користуванні законних представників, родичів (крім родичів, які проживають за межами міста) автомобілів, у тому числі таких, що отримали через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення.

Послуга «Соціальне таксі» надається безкоштовно в межах бюджетних асигнувань визначених на даний вид діяльності.

Для користування послугою «Соціальне таксі» Отримувачу послуги або довіреній особі необхідно звернутися до Територіального центру та надати такі документи для особової справи:

- заяву про надання послуги «Соціальне таксі»; 

- копію паспорта;

- копію ідентифікаційного коду;

- копію довідки МСЕК або іншого документа (медичний висновок), що дає підстави для отримання послуги «Соціальне таксі».

За результатами розгляду наданих Отримувачем послуги документів, директор Територіального центру приймає рішення про надання послуги «Соціальне таксі» та погоджує з начальником відділу пільг, персоніфікованого обліку, матеріально-побутового обслуговування пенсіонерів та нагляду за призначенням та виплатою пенсій або заступником начальника відділу пільг, персоніфікованого обліку, матеріально-побутового обслуговування пенсіонерів та нагляду за призначенням та виплатою пенсій Управління.

Після прийняття рішення про надання послуги «Соціальне таксі» між Територіальним центром та Отримувачем послуги укладається договір про надання послуги «Соціальне таксі».

Послуга «Соціальне таксі» надається виключно за призначенням. Отримувачам послуги, які потребують сторонньої допомоги, в разі необхідності, послуги «Соціальне таксі» можуть надаватись у присутності супроводжуючого або соціального робітника.

Отримувач послуги «Соціальне таксі» має право скористуватися такою послугою не частіше один раз в квартал.

Не допускається надання послуги «Соціальне таксі» для:

- перевезення до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення побутових питань;

- перевезення родичів Отримувача послуги, у випадку супроводження останнього соціальним робітником, за виключенням обслуговування дітей з інвалідністю;

- перевезення громадян, якщо в користуванні у них, їх родичів (крім родичів, які проживають за межами міста), або законних представників, є автомобільний транспорт, у тому числі отриманий через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення;

- особистих поїздок працівників установи, яка надає послугу.

Послуга «Соціальне таксі» не надається:

- особам, які мають важкі форми психічного розладу в стадії загострення, без супроводжуючого;

- особам з активною формою туберкульозу;

- карантинним інфекційним хворим;

- особам з інвалідністю з тяжкими порушеннями роботи опорно-рухового апарату (прикутим до ліжка);

- особам, які перебувають в момент виконання заявки в алкогольному або наркотичному сп’янінні.

ІV. Організація надання послуги «Соціальне таксі»

Організацію роботи з перевезення Отримувачів послуги здійснює директор Територіального центру.

Використання транспортного засобу військово-цивільної адміністрації міста Торецьк, Управління, селищних рад здійснюється на підставі відповідного рішення (розпорядження/ наказ про використання транспорту) або угоди про співпрацю.

Прийом заявки від Отримувача послуги проводиться Територіальним центром з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00.

Заявки приймаються за номером телефону Територіального центра (06247) 4-22-63 не пізніше ніж за п’ять робочих днів до виїзду (у виняткових випадках - не менш ніж за один день до виїзду) і реєструються в журналі замовлень із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера телефону, маршруту слідування, дня і часу поїздки, та про наявність супроводжуючої особи.

На підставі прийнятих заявок від Отримувачів послуги, з урахуванням рішення про надання йому послуги «Соціальне таксі», щоп’ятниці Територіальним центром складається графік надання послуг «Соціальне таксі» на кожен день (з понеділка по п’ятницю), враховуючи порядок надходження заявок. Графік погоджується з начальником Управління.

При складанні графіку надання послуг «Соціальне таксі» перевага надається заявникам, котрі повинні дістатись до медичних закладів.

Отримувач послуги має право брати в поїздку не більше одного супроводжуючого.

V. Права та обов’язки Отримувачів послуги

Отримувачі послуги мають право на:

- повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників                      Територіального центру;

- якісне надання послуги «Соціальне таксі».

Отримувачі послуги зобов’язані:

- надати заявку на кожну поїздку не пізніше ніж за п’ять робочих днів до виїзду (у виняткових випадках - не менш ніж за один день до виїзду) та вказати день і час поїздки, початковий та кінцевий пункт маршруту, та наявність супроводжуючої особи;

- очікувати в визначений час на вулиці, у вказаному місці;

- водій оформлює подорожний лист та картку обліку послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату;

- підтвердити замовлення заявки не пізніше ніж за 24 години до поїздки;

- при знятті заявки попередити не пізніше ніж за 24 години до виїзду;

- дотримуватись правил та графіку роботи;

- з повагою ставитись до працівників Територіального центру;

- повідомляти про зміни щодо наявності в особистому користуванні та у користуванні законних представників автомобілів.

VІ. Зобов’язання Територіального центру при наданні послуги

 «Соціальне таксі»

Уповноважена особа (особи) Територіального центру зобов’язана:

- здійснювати облік Отримувачів послуги «Соціальне таксі»;

- приймати та розглядати заяви і документи, що додаються відповідно до розділу III цього Порядку, вести журнал обліку та журнал замовлень;

- організовувати та забезпечувати якісне та безпечне надання послуги «Соціальне таксі»;

- вести особові справи Отримувачів послуг «Соціальне таксі».

Директор Територіального центру зобов’язаний:

- нести персональну відповідальність за виконання завдань;

- здійснювати контроль за порядком надання послуг «Соціальне таксі»;

- відповідати за цільове використання транспортного засобу;

- затверджувати функціональні обов’язки уповноважених осіб, що задіяні у надані послуги «Соціальне таксі», вживати заходів із заохочення, а у разі порушень трудової дисципліни чи невиконання функціональних обов'язків - накладати стягнення;

- вносити пропозиції щодо структури, штатного розпису.

 VІI. Контроль за якістю надання послуг «Соціальне таксі»

Контроль за якістю надання послуг «Соціальне таксі» здійснює Управління.

VІІI. Прикінцеві положення

Фінансування витрат, пов’язаних з експлуатацією та утриманням транспортного засобу для надання послуги «Соціальне таксі», здійснюється за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті.

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                             Юрій ЄВСІКОВ

Положення про порядок надання послуги «Соціальне таксі» з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату підготовлене Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Начальник Управління                                                                              Олександр КУЗІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 1

до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації

від 16.09.2020 № 687р

Директору Комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» військово-цивільної адміністрації м. Торецьк

від ______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника / законного представника / уповноваженого представника сім’ї)

Дата народження__________________________________

Місце проживання / перебування ____________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Номер телефону __________________________________

Документ, що посвідчує особу:

серія ______________№________________________________,

ким та коли виданий ___________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

______________________________________________________

Наявність супроводжуючої особи_________________________

ЗАЯВА

про надання послуги «Соціальне таксі»

____________________ № _________

                                               (дата реєстрації заяви)

Прошу надати мені / моєму(їй) синові (доньці) / підопічному(ій) (необхідне підкреслити) _____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові сина (доньки) чи підопічного(ї)

дата народження „_____”_______ _______ рік,

           наявність інвалідності ___________________________________________,

                                                                      (група інвалідності, термін)

який (яка) проживає / перебуває за адресою: ______________________________

зареєстрованого(ї) за адресою: _________________________________________,

соціальну послугу «Соціальне таксі».

До заяви додаю:

- копію паспорта та ідентифікаційного коду на _____ аркушах;

- копію довідки МСЕК або іншого документа (медичний висновок), що дає підстави для отримання послуги «Соціальне таксі» на _____ аркушах.

З умовами та порядком надання послуги «Соціальне таксі» ознайомлена(ий).

Мене повідомлено, що послугою «Соціальне таксі» можуть користуватися особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату і не мають в особистому користуванні, та у користуванні законних представників, родичів (крім родичів, які проживають за межами міста) автомобілів, у тому числі таких, що отримали через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення.

Послуга «Соціальне таксі» не надається:

- особам, які мають важкі форми психічного розладу в стадії загострення, без супроводжуючого;

- особам з активною формою туберкульозу;

- карантинним інфекційним хворим;

- особам з інвалідністю з тяжкими порушеннями роботи опорно-рухового апарату (прикутим до ліжка);

- особам, які перебувають в момент виконання заявки в алкогольному або наркотичному сп’янінні.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010    № 2297-VI добровільно надаю згоду на обробку, використання, зберігання персональних даних особи, від імені якої подається заява.

___________________                                                                              ___________________

(підпис)                                                                                                           (дата)

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                             Юрій ЄВСІКОВ

Заява про надання послуги «Соціальне таксі» підготовлена Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Начальник Управління                                                                              Олександр КУЗІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 2

до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації

від 16.09.2020 № 687р

КАРТКА ОБЛІКУ

послуги з перевезення осіб з інвалідністю

та дітей з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату

Одержувач послуги (П.І.П.)

Адреса проживання:

Група інвалідності

Соціальний статус

Супроводжуюча особа

Дата виконання послуги

Час виконання послуги

Початковий пункт маршруту

Кінцевий пункт маршруту

Час виїзду

Час приїзду

Додаткові відомості

 

Підпис одержувача соціальної послуги

або супроводжувальної особи                                             _________________

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                             Юрій ЄВСІКОВ

Картка обліку послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату підготовлена Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Начальник Управління                                                                              Олександр КУЗІН