Друкувати


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

16.09.2020 м. Торецьк №690р
 
Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції міста Торецьк на 2021-2025 роки

Розглянувши службову записку начальника управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Кузіна Олександра від 13.08.2020 № 06/2-02362 (вх. № 4328/02-1.11 від 13.08.2020), з метою забезпечення належної соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей,  відповідно до  Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150/2015 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції", керуючись  статтею 1,  пунктом 1 частини 1 статті 4,  частиною 3 статті 6 Закону України «Про військово - цивільні адміністрації»

  1. Затвердити Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції міста Торецьк на 2021-2025 роки та Заходи Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції міста Торецьк на 2021-2025 роки (додаються).
  1. Затвердити Положення про надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни із числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, Положення про порядок безплатного зубопротезування учасників бойових дій – учасників антитерористичної операції (додаються).
  1. Встановити, що обсяг фінансування для здійснення заходів з реалізації Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції міста Торецьк на 2021-2025 роки визначається в межах бюджетних призначень, затверджених в бюджеті міста з урахуванням фінансового ресурсу міського бюджету на відповідний бюджетний період.
  1. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Кузін), контроль - на заступника керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Євсікова Юрія.

Керівник військово-цивільної

адміністрації                                                                                                Василь ЧИНЧИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

військово-цивільної адміністрації

16.09.2020 № 690р 

Програма соціальної 

підтримки учасників  антитерористичної операції

міста Торецьк

на 2021-2025 роки

І. Паспорт Програми соціальної  підтримки учасників  антитерористичної

операції міста Торецьк на 2021-2025 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області

2.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

3.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

4.

Учасники Програми

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області,

Управління  соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області,

Торецький міський центр зайнятості,

Комунальне некомерційне підприємство Міська Стоматологічна поліклініка м.Торецька,

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» міста Торецька Донецької області,

Торецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

підприємства та організації всіх форм власності,

Міське управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області,

Відділ з питань державного  архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних  відносин військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області,

Комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області,

Міжрайонна медико-соціальна експертна комісія м.Торецьк,

Міський відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

5.

Термін реалізації Програми

2021-2025

6.

Етапи виконання програми

I етап

II етап

2021

2022

2023

2024

2025

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

8.

Загальний  обсяг фінансових ресурсі, необхідних для реалізації програми, всього,

в тому числі :

-  коштів державного бюджету,

з них

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

- коштів обласного бюджету,

з них

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

-  коштів міського бюджету,

з них

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

27085,77 тис. грн.

26262,82 тис. грн.

4914,78 тис. грн.

5200,81 тис. грн.

5277,51 тис. грн.

5387,81 тис. грн.

5481,91 тис. грн.

500,00 тис. грн.

100,00 тис. грн.

100,00 тис. грн.

100,00 тис. грн.

100,00 тис. грн.

100,00 тис. грн.

322,95 тис. грн.

55,54 тис. грн.

60,71 тис. грн.

65,70 тис. грн.

70,50 тис. грн.

70,50 тис. грн.

             

 

ІI. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Програма соціальної  підтримки учасників  антитерористичної операції міста Торецьк на  2021-2025 роки (далі – Програма) передбачає об’єднання зусиль військово-цивільної адміністрації міста Торецьк, підприємств, організацій та установ всіх форм власності у вирішенні проблем учасників бойових дій – учасників антитерористичної операції (далі учасників АТО), членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, які мешкають на території міста Торецьк. Програма є комплексом заходів із соціальної, фінансової, юридичної, медичної, психологічної та соціальної підтримки учасників АТО, сприяння забезпеченню їх соціально-побутових потреб, що здійснюються на місцевому рівні.

Нормативно-правовою базою для розробки  Програми є:

- Бюджетний кодекс України;

- Указ Президента України від 18 березня 2015 року №150/2015 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції";

- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

- постанова Верховної Ради України від 09.02.2017 № 1843 – VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи»;

- інші постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядження Донецької облдержадміністрації щодо соціального захисту учасників бойових дій – учасників АТО.

Станом на 01.08.2020 в місті Торецьк мешкає 454 учасника бойових дій, які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції,  7 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які приймали участь в антитерористичній операції, 6 учасників війни з числа учасників антитерористичній операції та 9 членів сімей загиблих  учасників антитерористичної операції. Учасники антитерористичної операції міста Торецьк забезпечуються санаторно-курортним лікуванням, отримують реабілітаційні послуги, послуги з професійної адаптації, надається психологічна допомога, медична та психологічна реабілітація, одноразова матеріальна допомога, консультування тощо.

За три останніх роки основні показники надання соціальної  підтримки учасників  антитерористичної операції міста наступні:

Заходи щодо соціальної підтримки учасників АТО

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Кількість осіб

Сума, тис. грн

Кількість осіб

Сума, тис. грн

Кількість осіб

Сума, тис. грн

Санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО

2

13,64

1

7,30

1

12,18

Психологічна реабілітація учасників АТО

4

32,52

3

33,04

10

115,29

Професійна адаптація учасників АТО

13

46,70

7

32,07

10

43,65

Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО

10

62,00

15

97,00

15

100,00

Виплата разової грошової допомоги, передбаченої Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

198

256,2

302

393,0

300

415,8

Надання послуг по пільговому зубопротезуванню

3

8,38

7

22,4

5

16,8

Певні проблеми, пов’язані із соціальною реабілітацією учасників антитерористичній операції, повинні вирішуватись через створення комплексної системи реабілітації як сукупності економічних, медичних, соціальних, психологічних та інших заходів, спрямованих на відновлення і розвиток усіх умов нормальної соціальної життєдіяльності учасників  антитерористичній операції. Повернення учасників АТО  до суспільно-корисної діяльності, формування позитивного ставлення до життя, праці – це основне завдання суспільства відносно тих, хто приймав участь у бойових діях, отримав психологічну травму та потребує різних видів допомог, тобто потребує соціальної реабілітації.

Соціальна реабілітація є одним із напрямків  соціальної політики держави, яка пов’язана з відновленням функцій захисту соціальних прав і гарантій учасників АТО.

Однією з найважливіших складових соціальної реабілітації є відновлення соціального статусу учасників АТО.

Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю забезпечення комплексної підтримки та охоплення соціальним супроводом зазначеної категорії громадян, надання медичної, та інформаційно-правової допомоги, здійснення заходів щодо відновлення їх психоемоційного стану, соціальної адаптації та повернення до активного громадського життя у цивільному середовищі.

ІІI.  Мета програми

 

Метою  програми  є забезпечення:

- реалізації державної політики у сфері соціального захисту учасників АТО, сприяння їх інтеграції у суспільство;

- прав учасників АТО на професійну адаптацію, психологічну реабілітацію, навчання, освіту та зайнятість, лікування, оздоровлення та медичної реабілітації;

- своєчасного і повного надання пільг, гарантій і компенсацій, передбачених чинним законодавством;

- матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції;

- вшанування пам’яті про загиблих  учасників бойових дій – учасників АТО.

 

IV.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

З початку проведення антитерористичної операції в місті здійснюється робота щодо всебічного соціального супроводу та ефективного вирішення проблемних питань учасників АТО та членів сімей загиблих антитерористичної операції. Надається консультативна допомога учасникам АТО, ведеться широка інформаційно-роз’яснювальна робота з метою забезпечення інформацією про пільги, права і соціальні гарантії зазначеної категорії громадян. Діє Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції міста Торецьк на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 22.08.2018 № 672р. Налагоджено роботу на місцях щодо виявлення учасників АТО, які потребують забезпечення протезуванням (ортезуванням), санаторно-курортним лікуванням, забезпеченням засобами пересування тощо.

Фінансування Програми здійснюється в межах затверджених бюджетних призначень за рахунок коштів державного, обласного та міського  бюджетів.

Враховуючи тенденцію до збільшення учасників АТО, постійну зміну  законодавчої бази, необхідно передбачити зростання видатків для виконання Заходів Програми.

Обсяг асигнувань за рахунок міського бюджету для виконання завдань Програми визначається розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк, з урахуванням реальних фінансових можливостей міського бюджету.

В разі необхідності протягом бюджетного року розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми.

Програма буде виконуватись в два етапи протягом 2021-2025 років, перший етап протягом 2021-2023 років, другий етап – 2024-2025 років. Орієнтований обсяг фінансування Програми складає  27085,77 тис. грн.  Ресурсне забезпечення Програми соціальної  підтримки учасників антитерористичної операції міста Торецьк на 2021-2025 роки – додаток 1.

 

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Програма включає ряд завдань і заходів, виконання яких дозволить зменшити соціальну напругу серед учасників АТО, а саме:

Виконання Програми забезпечить поліпшення соціально-медичного та трудового забезпечення учасників АТО, підвищення рівня їх соціальної захищеності, дозволить координувати взаємодію військово-цивільної адміністрації міста Торецьк з підприємствами різних форм власності, що надають послуги та пільги для вирішення їх проблем.

У процесі реалізації Програми планується досягнення таких результатів:

- покращення соціального та матеріального стану учасників АТО;

- забезпечення послугами із соціальної адаптації учасників АТО;

- забезпечення учасників АТО інформацією про державні установи, які надають допомогу в сфері соціальних послуг;

- створення умов для покращення здоров'я та психоемоційного стану учасників АТО;

- мінімізація складних життєвих обставин учасників АТО.

Результативні показники програми соціальної підтримки учасників  антитерористичної операції міста Торецьк на  2021-2025 роки наведено у додатку 2.

 

 

 

VI. Координація та контроль за ходом виконанням програми

Координацію за  виконанням Програми  здійснює Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Всі учасники Програми, в межах своєї компетенції,  щомісяця та щороку до 10 січня року, наступного за звітним, інформують Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області про хід виконання заходів. яке після узагальнення результатів інформує Департамент соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації.

За підсумками року інформація про хід виконання Програми заслуховується на нараді під головуванням керівника ВЦА.

В.о. заступника керівника

військово-цивільної адміністрації                                                      Сергій ГОШКО

Програма соціальної підтримки учасників  антитерористичної операції  міста Торецьк на 2021-2025 роки підготовлена Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Начальник Управління                                                                           Олександр КУЗІН

Додаток