Друкувати


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

18.09.2020 м. Торецьк №695р
 
Про затвердження Програми цільової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу на 2021-2023 роки

Розглянувши службову записку начальника Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Кузіна Олександра від 13.08.2020 № 06/2-02358 (вх. №.4326/4/02-1.11 від 13.08.2020), з метою поліпшення соціального захисту хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують курс програмного гемодіалізу, відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», керуючись статтею 91 Бюджетного кодексу України, пунктом 1 частини 1 статті 4 та пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

 1. Затвердити Програму цільової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу на 2021-2023 роки та  Порядок відшкодування вартості проїзду хворих з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу (додаються).
 1. Встановити, що обсяг фінансування для здійснення заходів з реалізації Програми цільової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу на 2021-2023 роки визначається в межах бюджетних призначень, затверджених в бюджеті міста з урахуванням фінансового ресурсу міського бюджету на відповідний бюджетний період.
 1. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Кузін), контроль – на заступника керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Євсікова Юрія.

Керівник військово-цивільної

адміністрації                                                                                Василь ЧИНЧИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

військово-цивільної адміністрації

від 18.09.2020 № 695р

Програма цільової допомоги

хворим з хронічною нирковою

недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу

на 2021-2023 роки

2020 рік

 1. I. Паспорт Програми цільової допомоги хворим з хронічною

нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу на 2021-2023 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області

2.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

3.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

4.

Учасники Програми

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області,

Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

5.

Термін реалізації Програми

2021-2023

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації Програми тис.грн.,

в тому числі:

на 2021

на 2022

на 2023

857,64

271,22

285,60

300,82

     

 

 1. II. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Наразі 10 осіб, які зареєстровані у місті Торецьку та прилеглих до нього районів, отримують програмний гемодіаліз в обласному гемодіалізному Центрі м. Краматорська. Це особи з інвалідністю, які змушені за станом здоров’я, тричі на тиждень, проходити процедуру гемодіалізу, тобто підключення до апарату штучної нирки. Вони втратили можливість забезпечити собі повноцінне  життя у суспільстві, що значною мірою позначається як на моральній, так і матеріальній сторонах їх життєдіяльності. Враховуючи кількість життєво важливих медичних процедур, хворі щомісяця витрачають частину власних коштів для оплати проїзду від місця проживання до гемодіалізного Центру та у зворотньому напрямку додому.

Протягом 3 років діє міська програма цільової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу, яка дозволяє забезпечити соціальний захист хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують курс програмного гемодіалізу, шляхом надання їм цільової грошової допомоги.

Показники виконання Програми цільової допомоги хворим з хронічною

нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу

 за 2018-2020 роки

Найменування

2018 рік

2019 рік

2020 рік (прогноз)

Кількість осіб

Сума, тис. грн

Кількість осіб

Сума, тис. грн

Кількість осіб

Сума, тис. грн

Відшкодування вартості проїзду хворих з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу

11

39,90

11

202,22

11

253,09

З кожним роком зростає кількість хворих з хронічною нирковою недостатністю. Поширеність цієї хвороби спостерігається переважно серед населення працездатного віку. Зберегти їх життя можливо лише шляхом застосування методів ниркової замісної терапії, яким, зокрема, є гемодіаліз.

Статтею 49 Конституції України встановлено, що кожна людина має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Проте, діючим законодавством до теперішнього часу не врегульоване питання щодо здійснення транспортування хворих на процедуру гемодіалізу від місця проживання до обласного центру та після процедури гемодіалізу у зворотньому напрямку до міста проживання.

Кількість хворих з хронічною нирковою недостатністю не зменшується і у нашому місті.

Надання цільової допомоги надасть змогу підвищити рівень та якість життя хворих та  посилити їх соціальний захист.

 

ІІI.  Мета програми

Мета Програми - вирішення проблем хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз, пов’язаних з витратами на проїзд від місця проживання до обласного гемодіалізного Центру м. Краматорська.

 

 

 1. I Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом виділення коштів міського бюджету на відшкодування вартості проїзду хворим з хронічною нирковою недостатністю,  які отримують програмний гемодіаліз,  від міста проживання до обласного гемодіалізного Центру м. Краматорська та у зворотному напрямку,  без пред’явлення проїзних документів, шляхом виплати коштів щомісячно. Вартість проїзду хворим відшкодовуватиметься в розмірі 100 відсотків вартості проїзду.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів  міського  бюджету, з урахуванням реального фінансового ресурсу бюджету. Орієнтований обсяг фінансування Програми складає 857,64 тис. грн.  Ресурсне забезпечення наведено в додатку 1.

Обсяги коштів, які пропонується залучати з міського бюджету на виконання Програми, підлягають уточненню при затвердженні (внесенні змін) міського бюджету, виходячи з можливостей фінансового ресурсу бюджету.

Фінансування здійснюється відповідно до Порядку відшкодування вартості проїзду хворих з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу.

Програма буде виконуватись протягом 2021-2023 років.

 1. V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основним завданням Програми є соціальний захист та підвищення рівня соціальної захищеності  хворих з хронічною нирковою недостатністю,  які отримують програмний гемодіаліз в обласному гемодіалізному Центрі м. Краматорська.

Виконання Програми забезпечить соціальний захист хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують курс програмного гемодіалізу шляхом надання цільової грошової допомоги, що сприятиме своєчасному проходженню сеансів гемодіалізу, уникненню можливих ускладнень захворювання, поліпшенню якості та збільшенню тривалості життя хворих.

Результативні показники наведені в додатку 2.

 1. Координація та контроль за ходом виконанням програми

Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження здійснює  Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, контроль за реалізацією Програми - військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області.

За підсумками року інформація про хід виконання Програми заслуховується на нараді під головуванням керівника ВЦА.

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                            Юрій ЄВСІКОВ

Програма цільової допомоги хворим з хронічноюнирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу на 2021-2023 роки підготовлена Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк

Начальник управління соціального захисту

населення військово-цивільної адміністрації                                          Олександр КУЗІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

військово-цивільної адміністрації

від 18.09.2020 № 695р

Порядок відшкодування вартості проїзду хворих з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу

 1. Порядок відшкодування вартості проїзду хворих з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу (далі – Порядок) визначає умови надання цільової грошової допомоги для відшкодування витрат на проїзд для отримання курсу програмного гемодіалізу в обласному гемодіалізному Центрі м. Краматорська від місця проживання до обласного Центру та після процедури гемодіалізу у зворотньому напрямку до міста проживання.
 1. Дія Порядку поширюється на хворих з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу, які зареєстровані у місті Торецьку та населених пунктах, які згідно адміністративно-територіальному устрою України, входять до складу міста Торецьк.
 1. Головним розпорядником коштів визначено Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.
 1. Кошти спрямовуються для відшкодування вартості проїзду витрат хворим з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу в обласному гемодіалізному Центрі м. Краматорська від місця проживання до обласного Центру та після процедури гемодіалізу у зворотньому напрямку до міста проживання за маршрутом Торецьк – Краматорськ.
 1. Для отримання відшкодування вартості проїзду хворі подають до відділу пільг, персоніфікованого обліку, матеріально-побутового обслуговування пенсіонерів та нагляду за призначенням та виплатою пенсій Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області:

-  письмову заяву щодо відшкодування вартості проїзду для отримання курсу програмного гемодіалізу із зазначенням реквізитів банківської установи та особистого рахунку;

- довідку Комунального некомерційного підприємства «Центральна Міська лікарня» м.Торецька щодо направлення на гемодіаліз;

- копію паспорта та копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (з пред'явленням оригіналів цих документів);

-  реквізити банківської установи для зарахування коштів на особистий рахунок.

На кожного хворого формується особова справа.

 1. Для нарахування суми відшкодування на проїзд обласний гемодіалізний Центр м. Краматорська щомісячно надає інформацію про отримання програмного гемодіалізу у попередньому (минулому)  місяці, в якій зазначається прізвище, ім’я, по-батькові хворого та відомості щодо днів надання курсу гемодіалізу.
 1. Витрати на одну особу розраховуються за формулою:

вартість квитка, яка  визначається на підставі довідки ТОВ «Автотранс АТП 11407» про вартість проїзду за маршрутом Торецьк –Краматорськ, помножується на 2 (кількість поїздок  до міста Краматорськ та у зворотньому напрямку) та помножується на  кількість сеансів на місяць (по довідці обласного гемодіалізного Центру м. Краматорська).

 1. Розрахунок та призначення місячної суми відшкодування на проїзд проводиться щомісячно по кожній особовій справі, виплата здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на особисті рахунки.

           Розрахунки за грудень,  у зв’язку з закінченням бюджетного року, надаються не пізніше 20 числа (з урахуванням прогнозних нарахувань днів надання гемодіалізу до кінця місяця).  У разі необхідності в січні здійснюється перерахунок нарахувань за грудень відповідно до фактичних витрат.

 1. У разі зміни місця реєстрації за межі міста Торецьк та у разі смерті хворого відшкодування вартості проїзду для отримання курсу програмного гемодіалізу припиняється з наступного місяця, в якому настали обставини.
 2. Ведення бухгалтерського обліку, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
 3. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                            Юрій ЄВСІКОВ

Порядок відшкодування вартості проїзду хворих з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу підготовлений Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Начальник управління соціального захисту

населення військово-цивільної адміністрації                                          Олександр КУЗІН

 

Додаток 2

до Програми цільової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу на 2021-2023 роки

Результативні показники Програми цільової допомоги хворим з хронічною

нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу на 2021-2023 роки

№ з/п

Назва показника

Одиниця

виміру

Вихідні дані на початок дії програми

Етапи виконання Програми

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Показник витрат

1

Обсяг необхідних ресурсів

тис.грн.

 

271,22

285,60

300,82

Показник продукту

1

Кількість хворих

од.

10

10

10

10

Показник ефективності

 

Середні витрати   цільової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю

тис.грн.

 

27,12

28,56

30,08

Показник якості

 

Відсоток фактичного  надання цільової допомоги

%

 

100

100

100

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                                                     Юрій ЄВСІКОВ

Результативні показники Програми цільової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу на 2021-2023 роки підготовлений Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник управління соціального захисту

населення військово-цивільної адміністрації                                                      Олександр КУЗІН

 

Додаток 1

до Програми цільової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу на 2021-2023 роки

Ресурсне забезпечення Програми цільової допомоги хворим з хронічною

нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу на 2021-2023 роки

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2021

2022

2023

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі

271,22

285,60

300,82

857,64

Міський бюджет

271,22

285,60

300,82

857,64

Районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети

       

Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

       

Кошти не бюджетних джерел

       

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                                         Юрій ЄВСІКОВ

Ресурсне забезпечення Програми цільової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу на 2021-2023 роки підготовлений Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник управління соціального захисту

населення військово-цивільної адміністрації                                                        Олександр КУЗІН