(06247) 4-10-33
Хмарно

5°C

Торецьк

Хмарно

Документ № 27р від 15.03.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
ТОРЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО  ГОЛОВИ
15.03.2016 м. Торецьк №27р
 
Про участь у пілотному проекті «Система електронних закупівель»

З метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель, формування конкурентного середовища, керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.05.2015р. № 501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів», розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16.09.2015 № 475 «Про впровадження та експлуатацію системи електронних закупівель», відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 1. Впровадити у виконавчому органі Торецької міської ради пілотний проект «Система електронних закупівель».
 2. Затвердити склад робочої групи з проведення процедури закупівлі товарів через електронну систему prozorro (додається).
 3. Затвердити Положення про порядок процедури закупівлі товарів в рамках пілотного проекту (додається).
 4. Координацію роботи за ходом виконання даного розпорядження покласти на відділ економіки, промислової політики, інвестиційно - інноваційної діяльності та перспективного розвитку (Міан), контроль - на першого заступника міського голови Старущенко В.Г.

Міський голова                                               В. М. Сліпцов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 15.03.2016 № 27р

 

СКЛАД

робочої групи з проведення процедури закупівлі товарів

 в рамках пілотного проекту

  

Старущенко

Валентина Георгіївна

-

перший заступник міського голови,

головаробочої групи

Андрусенко

Олександр Петрович 

-

керуючий справами виконкому,

заступник голови робочої групи

Нємкова

Олена Василівна

-

головний спеціалист відділу економіки, промислової політики, інвестиційно-інноваційної діяльності та перспективного розвитку,

секретар робочої групи

Члениробочої групи

Беличко

Наталія Сергіївна

- начальник відділу організаційної  роботи, діловодства та загальних питань

Кроленко

Людмила Степанівна

- головний бухгалтер

Міан

Світлана Геннадіївна

- начальник відділу економіки, промислової політики, інвестиційно-інноваційної діяльності та перспективного розвитку

Рибалка

Олена Сергіївна

- головний спеціалист юридичного відділу

Керуючий справами виконкому

 

О.П. Андрусенко

Склад робочої групи підготовлено відділом економіки, промислової політики, інвестиційно-інноваційної діяльності та перспективного розвитку виконавчого органу Торецької міської ради

Головний спеціаліст
відділу економіки, промислової політики,
інвестиційно-інноваційної діяльності
та перспективного розвитку
О.В. Нємкова
Начальник відділу
економіки, промислової політики,
інвестиційно-інноваційної діяльності
та перспективного розвитку

С.Г. Міан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 15.03.2016 № 27р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок процедури закупівлі товарів в рамках пілотного проекту

1.Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює загальний порядок придбання товарів в рамках Пілотного проекту щодо впровадження системи електронних закупівель (далі - Пілотний проект).

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель, та забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;

електронний реверсивний аукціон - процес пониження ціни пропозицій учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться в три раунди. Під час електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження;

замовник – виконавчий орган Торецької міської ради (далі – Замовник);

користувач системи – посадова особа виконавчого органу Торецької міської ради, яка зареєструвалась в системі електронних закупівель;

робоча група – посадові особи виконавчого органу Торецької міської ради, які на підставі цього розпорядження, керуючись цим положенням уповноважені приймати рішення на всіх етапах процедури закупівлі товарів;

система електронних закупівель (далі - система) – програмний комплекс, розроблений для проведення Пілотного проекту та призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, визначених замовником шляхом проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модулю електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам;

закупівлі - процес здійснення закупівель товарів на електронних майданчиках (торги).

учасники – фізичні та юридичні особи, що є користувачами системи, які подали в електронному вигляді пропозицію для участі в закупівлях, оголошених замовником.

 

2. Сфера застосування Положення

2.1. Це положення застосовується для закупівлі товарів, вартістю від 10 000 грн., але не перевищує сум, встановлених Законами України «Про здійснення державних закупівель» та «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

Перелік товарів, що підлягають закупівлі, має бути складено на підставі кошторису видатків на бюджетний рік та відображено у додатку до річного плану закупівель.

2.2. Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів:

 • стосовно яких відсутня  конкуренція на відповідному ринку, внаслідок чого закупівля може бути проведена лише у одного постачальника, за відсутності при цьому альтернативи;
 • стосовно яких замовником було двічі опубліковано оголошення про проведення закупівель, які внаслідок відсутності пропозицій від учасників визнані такими, що не відбулись;
 • закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та референдумів;
 • товарів, які мають складний або спеціалізований характер у тому числі ті, які потрібні для забезпечення невідкладних потреб.

 

3. Реєстрація в системі електронних закупівель

3.1. Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

 

4. Порядок здійснення процедури закупівель

4.1. Підставою для проведення процедури електронної закупівлі товарів є службова записка головного бухгалтера або посадової особи, яка виконує його обов’язки, про необхідність здійснення процедури закупівлі.

4.2. Для визначення технічних вимог предмету закупівлі на засідання робочої групи можуть бути запрошені:

 •  представник відділу для якого проводиться закупівля;
  •  профільний технічний спеціаліст.

4.3. Рішення робочої групи затверджуються протоколом.

4.4. Замовник з метою придбання визначених товарів оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.

4.5. В оголошенні про проведення закупівель замовник зазначає:

 • найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
 • розмір очікуваної вартості товару;
 • найменування предмета закупівлі та код відповідно до державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010 та ДК 021:2015;
 • кількість товарів;
 • місце поставки товарів;
 • строк поставки товарів;
 • технічні вимоги до товару та спосіб їх підтвердження;
 • вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження (Додаток № 1);
 • дата та час закінчення подання запитів на уточнення та / або запитань щодо закупівель;
 • дата, час початку подання пропозицій;
 • дата, час закінчення подання пропозицій;
 • дата, час проведення електронного реверсивного аукціону та його умови (крок аукціону може становити 0, 5 - 3% очікуваної вартості товару);
 • іншу необхідну інформацію.

4.6. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі проект договору про придбання товару.

4.7. Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.

У разі, якщо протягом цього періоду замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь протягом 2 робочих днів з моменту їх розміщення в системі.

У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх в системі.

4.8. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше ніж 2 робочих дні та не більше ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій.

4.9. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позиції учасників. Дана інформація автоматично оприлюднюються системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.

4.10. Замовник в строк, що становить не більше ніж 5 робочих днів з дня закінчення електронного реверсивного аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого товару – технічним вимогам до товару зазначеним в оголошенні.

У разі відповідності пропозиції учасника вимогам Замовника, які зазначені у оголошенні про проведення закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.

Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

У разі якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до товару та/або вимогам до кваліфікації учасників, Замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.

Якщо, після відхилення не залишиться жодних пропозицій закупівля визнається такою, що не відбулась.

Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність товарів технічним вимогам надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель.

4.11. Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.

4.12. Договір про придбання товару укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочих днів та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень розділу 5 цього Примірного положення.

4.13. Після укладення договору про придбання товару замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладання.

4.14. У випадку неукладення договору з вини переможця, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися.

 

5. Усунення порушень (скарги)

В процесі проведення закупівель у випадку виявлення порушень Учасником, Спостерігачем або Користувачем системи,  вказані особи можуть звернутися до Замовника та Органу оскарження зі зверненням щодо усунення порушення у порядку, визначеному розділом 15 Регламенту роботи системи, який розміщено на сайті http://prozorro.org.

Керуючий справами виконкому                                                               О.П. Андрусенко

Положення розроблено відділом економіки, промислової політики, інвестиційно - інноваційної діяльності та перспективного розвитку виконавчого органу Торецької міської ради.

 

Головний спеціаліст
відділу економіки, промислової політики,
інвестиційно-інноваційної діяльності
та перспективного розвитку
О.В. Нємкова
 
Начальник відділу 
економіки, промислової політики,
інвестиційно-інноваційної діяльності
та перспективного розвитку
 
С.Г. Міан

 

 

  • logo
 • ВЦА м. Торецьк
  Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

 • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
 • Тел: (06247) 4-10-33
 • Факс: (06247) 4-10-33
 • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
 •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • logo