(06247) 4-10-33

0°C

Торецьк

Хмарно

Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області інформує

Новий порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС.

25 липня 2018 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №551 «Деякіпитання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншимкатегоріямгромадян» (далі – Постанова), якою, зокрема, затверджено Порядок видачіпосвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян. Реалізацією Постанови буде забезпечення удосконалення порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із  застосуванням ядерної зброї, під час складання ядерних зарядів та проведення на них регламентних  робіт.

Постановою передбачено створення Регіональної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян (далі – Регіональна комісія), що забезпечить єдиний  підхід до розгляду ними документів і прийняття обґрунтованих  рішень для визначення і підтвердження відповідного  статусу.

Крім того, затверджено  нові  зразки  бланків посвідчень для постраждалих  громадян, віднесених до категорії 1, у яких передбачено розмежування за категоріями «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи», а також нові зразки  бланків посвідчень для осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної  зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних  робіт (категорія 1, 2 або 3), і  постраждалим від  радіаційного  опромінення.

Пунктом 7 Постанови передбачено заміну посвідчень у зв’язку із затвердженням нових зразків посвідчень, а саме:

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  (категорія 1);

учасникам ліквідації наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 і 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), з числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших обставин не з власної вини.

Посвідчення видаються уповноваженими органами за поданнями районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад за місцем проживання (реєстрації) заявника на підставі рішення Регіональної комісії.

Посвідчення видаються учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - на підставі одного з таких документів (пункт 11 Порядку):

1) довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);

2) довідкиархівної установи (Державного галузевого архіву Міністерства оборони України, розташованого за адресою: м. Київ,вул. Бориспільська,буд.16)  про участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населені пункти зони відчуження, у разі потреби - довідки командира військової частини, військового квитка, витягу з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку;

3) особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, - на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою,та на підставі довідок, зазначених у п.1. 2;

4) хворим на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської катастрофи - на підставі висновку уповноваженої медичної комісії не нижче обласного рівня або спеціалізованої медичної установи Міноборони, МВС, СБУ, які мають відповідну ліцензію МОЗ, та акта заформою Н-1;

5) потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) та особам, які постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення, - на підставі довідки, виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціям;

6) особам, які  постійно проживали на територіях зон безумовного (обов’язкового) та гарантованогодобровільного  відселення на день аваріїабоякі станом на 1 січня 1993 р. прожили в зонібезумовного (обов’язкового) відселення не меншедвохроків, а на територіїзонигарантованогодобровільноговідселення - не меншетрьохроків та відселеніабосамостійно  переселилися з цих  територій, - на підставідовідкивстановленого  зразка;

7) особам, якіпостійно  проживають  або  постійно  працюють  чипостійнонавчаються у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого  добровільного  відселення за умови, що вони станом на 1 січня 1993 р. прожили абовідпрацюваличипостійно  навчалися в зоні  безумовного (обов’язкового) відселення не менше   двох  років, а в зонігарантованого  добровільного  відселення - не менше  трьох  років, - на підставі  довідки   встановленого   зразка;

8) особам, які  працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше14 календарних  днів  або не менше  трьох  місяців  протягом 1986-1987 років за межами зони  відчуження на роботах з особливо шкідливими  умовами   праці (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацієюнаслідків  Чорнобильської  катастрофи, щовиконувалися за урядовими  завданнями, - на підставі  довідки   встановленого   зразка;

9) дітям, потерпілим  від  Чорнобильської  катастрофи, - на підставідовідкивстановленого   зразка;

10) громадянамінших держав та особам без громадянства, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, у разіпереїзду на постійнемісце  проживання в Україну - відповідно до законодавства;

11) дружині (чоловіку) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасниківліквідаціїнаслідківаварії на Чорнобильській АЕС та потерпілихвідЧорнобильської  катастрофи, віднесеного (віднесеної) до категорій 1 або 2, або з числа учасників  ліквідації  наслідків   аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також  дружині (чоловіку), якщо та (той) не одружилася (одружився) вдруге, померлого (померлої) громадянина (громадянки),   віднесеного (віднесеної) до категорій 1, 2 або 3, смерть якого (якої) пов’язана з участю у ліквідаціїіншихядернихаварій, у ядернихвипробуваннях, у військовихнавчанняхіззастосуваннямядерної  зброї, у складанніядерних  зарядів та проведенні на них регламентнихробіт, - на підставідокументів про підтвердження статусу постраждалоговнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи, участі у ліквідаціїіншихядерних  аварій, у ядернихвипробуваннях, у військовихнавчанняхіззастосуваннямядерноїзброї, у складанніядернихзарядів та проведенні на них регламентнихробіт, відповідного  посвідчення (за наявності) та експертноговисновкущодовстановлення причинного зв’язку  смерті з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідаціїіншихядернихаварій, у ядернихвипробуваннях, у військовихнавчанняхіззастосуваннямядерноїзброї, у складанніядернихзарядів та проведенні на них регламентних  робіт;

12) опікунудітей (на час опікунства) померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, - на підставідокументів про підтвердження статусу постраждалоговнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи, відповідногопосвідчення (за наявності) та експертноговисновкущодовстановлення причинного зв’язкусмерті з Чорнобильською катастрофою.

При цьомупосвідченняпомерлого (померлої) громадянина (громадянки) здається уповноваженому органу  для подальшогозберігання в особовійсправі  дружини (чоловіка) померлого (померлої) абоопікунадітейпомерлого (померлої).

Рішення про видачуабовідмову у видачіпосвідченняприймається у місячний строк з дня надходженнянеобхіднихдокументів до Регіональної  комісії.

Порядком передбачено заміну посвідчень провести до 01 січня 2019 року.

Для заміни посвідчень, у зв’язку з затвердженням  нових зразків, запрошуємо громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме:

 1. осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  (категорія 1);
 2. учасників ліквідації наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 і 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;
 3. осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), з числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших обставин не з власної вини.

звернутися до Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (кабінет №17). З даного питання, при собі мати оригінали та копії документів.      

Управління соціального захисту населення  військово-цивільної адміністрації приймає щодня (крім суботи та неділі, другої та четвертої  п’ятниці кожного місяця) с 7.30 до 16.00, перерва з 12.00 до 12.30. 

 • logo
 • ВЦА м. Торецьк
  Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

 • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
 • Тел: (06247) 4-10-33
 • Факс: (06247) 4-10-33
 • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
 •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • logo