(06247) 4-10-33
Переважно хмарно

1°C

Торецьк

Переважно хмарно

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Торецький міський ЦЕНТР

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

 

Директор:

Єслюкова Людмила Валентинівна

Часи прийому:

вівторок:  з 9.00 до 12.00

Провідний бухгалтер:

Соколова Олена Олександрівна  

Відділ соціальної роботи:

Заступник директора - начальник відділу

Чєвичалова Тетяна Юріївна

Провідний психолог

Шикалова Олена Євгеніївна

Фахівець із соціальної роботи ІІ категорії:

Коробейник Олена Ігорівна

  

Адреса: м. Торецьк, вул. Руднична, 35

Графік роботи: понеділок – вівторок, четвер - п’ятниця з 07:30 до 16:00

середа не прийомний день.

Перерва: з 12:00 до 12:30

Контактні телефони: (06247) 4-11-18

«Телефон довіри» працює з 07.30 до 16.00 години щодня за номером 4-11-18

Також на базі центру працює кабінет психолога, до котрого Ви можете попередньо записатись на прийом за номером телефону :(06247)4-11-18

Центр допомоги учасникам АТО

  

Для ознайомлення потенційних патронатних вихователів Постанова КМУ "Деякі питання здійснення патронату над дитиною"  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2017-%D0%BF

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 березня 2017 р. № 148
Київ

Деякі питання здійснення патронату над дитиною

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 552 від 26.06.2019
№ 1101 від 24.12.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 252частини першої статті 253 та частини першої статті 256 Сімейного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя;

Типовий договір про патронат над дитиною;

Порядок оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

 1. Внести до пункту 31Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561; 2010 р., № 86, ст. 3018; 2014 р., № 93, ст. 2684; 2015 р., № 64, ст. 2119; 2016 р., № 56, ст. 1942, № 93, ст. 3041), зміни, що додаються.
 2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час організації надання послуги з патронату над дитиною керуватися цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017 р. № 148

ПОРЯДОК
створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя

 1. Цей Порядок визначає механізм створення та організації діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в такій сім’ї.

Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини.

 1. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Сімейному кодексі України, Законах України “Про охорону дитинства”“Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”“Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”“Про соціальні послуги”“Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.
 2. Районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських рад з урахуванням потреб населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах приймають рішення (розпорядження) про запровадження послуги з патронату над дитиною, яким визначається організація або заклад, на який покладатимуться функції з організації надання такої послуги (далі - соціальний заклад).

Соціальним закладом може бути міський, районний, районний у місті центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центр соціальної підтримки дітей та сімей, інший заклад, установа або організація незалежно від форми власності, що надає соціальні послуги дітям і сім’ям з дітьми (крім соціальної послуги стаціонарного догляду).

 1. Соціальний заклад здійснює заходи щодо пошуку кандидатів у патронатні вихователі, їх первинного відбору, сприяє у проходженні такими кандидатами навчання, обстежує умови проживання їх сімей, проводить оцінку потреб дитини та її сім’ї, надає соціальні послуги сім’ї дитини, готує рекомендації про доцільність або недоцільність повернення дитини у свою сім’ю за результатами роботи із сім’єю.
 2. Пошук кандидатів у патронатні вихователі проводиться шляхом інформаційних кампаній, співбесід і консультацій з особами, які виявили бажання виконувати обов’язки патронатного вихователя.
 3. Первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі проводить соціальний заклад разом із службою у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради об’єднаної (далі - служби у справах дітей) відповідно до вимог цього Порядку на підставі аналізу документів, поданих кандидатами у патронатні вихователі, та проведеного соціальним закладом разом із службою у справах дітей обстеження умов їх проживання, за результатами якого складається акт за формою згідно з додатком 9до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).

У разі коли в сім’ї кандидата у патронатні вихователі є діти, соціальний заклад проводить оцінку потреб дитини та її сім’ї за формою, встановленою Мінсоцполітики.

 1. Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

Патронатним вихователем не може бути особа, зазначена в статті 212 Сімейного кодексу України.

 1. Кандидат у патронатні вихователі подає до соціального закладу за місцем проживання такі документи:

1) заяву;

2) копію паспорта громадянина України;

3) копію трудової книжки (у разі наявності);

4) висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі та осіб, які проживають разом з ним, складені за формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866;

5) довідку про відсутність судимості, в тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку і проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;

6) копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

7) письмову згоду на влаштування дитини в сім’ю кандидата у патронатні вихователі усіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним, в тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити.

 1. Кандидат у патронатні вихователі, який пройшов первинний відбір, разом з повнолітнім членом своєї сім’ї, що братиме участь у наданні послуги патронату над дитиною (чоловік або дружина кандидата у патронатні вихователі, повнолітня донька або син, які проживають разом з кандидатом, - за згодою), за клопотанням соціального закладу проходить обов’язкове навчання за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

Навчання кандидатів у патронатні вихователі та членів їх сімей, що братимуть участь у наданні послуги з патронату над дитиною, організовує та проводить обласний, Київський та Севастопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - регіональний центр).

За результатами навчання регіональний центр видає кандидатові у патронатні вихователі та членові його сім’ї довідку про проходження навчання та у разі його успішного проходження - рекомендацію про можливість надання послуги з патронату над дитиною.

 1. Орган опіки та піклування протягом місяця у разі наявності рекомендації про можливість надання послуги з патронату над дитиною укладає з кандидатом у патронатні вихователі договір про надання послуги з патронату над дитиною.
 2. Обов’язки, права та відповідальність патронатного вихователя під час перебування дитини у його сім’ї визначаються договором про патронат над дитиною, типова форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 148.
 3. Патронатний вихователь та особи, які проживають разом з ним, не рідше ніж один раз на рік проходять обов’язкове медичне обстеження, що підтверджується висновками про стан здоров’я.
 4. Регіональний центр за направленням соціального закладу забезпечує підвищення кваліфікації патронатного вихователя не рідше ніж один раз на два роки за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

Проїзд кандидатів у патронатні вихователі та членів їх сімей, проживання під час проходження навчання та підвищення кваліфікації фінансуються за рахунок коштів організацій, благодійних фондів, інших джерел, не заборонених законодавством, або за власний рахунок.

 1. Рішення про влаштування в сім’ю патронатного вихователя дитини приймає орган опіки та піклування за місцем проживання або виявлення дитини за результатами розгляду питання на засіданні комісії з питань захисту прав дитини на підставі наданих службою у справах дітей документів, що обґрунтовують доцільність такого влаштування.

Питання про влаштування в сім’ю патронатного вихователя дитини за згодою її батьків/законних представників розглядається на підставі таких документів:

висновку соціального закладу за результатами оцінки потреб дитини та її сім’ї;

згоди батьків/законних представників дитини на тимчасове влаштування її в сім’ю патронатного вихователя у зв’язку із складними життєвими обставинами, в яких вона перебуває. У разі коли мати або батько дитини є неповнолітніми, крім їх згоди на влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя, необхідна згода їх батьків/законних представників;

письмової згоди дитини (у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити).

Питання про влаштування в сім’ю патронатного вихователя дитини без згоди її батьків/законних представників розглядається на підставі таких документів:

рішення про негайне відібрання дитини відповідно до пункту 8 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866;

акта про покинуту чи знайдену дитину; дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законні представники відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я, у разі відсутності відомостей про місце перебування батьків/законних представників, а також наявності безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини;

акта проведення оцінки рівня безпеки дитини за формою згідно з додатком 10 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, або оцінки потреб дитини та її сім’ї, що підтверджує необхідність влаштування в сім’ю патронатного вихователя дитини, за формою, встановленою Мінсоцполітики.

 1. Під час розгляду комісією з питань захисту прав дитини питання влаштування в сім’ю патронатного вихователя дитини з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням зору, слуху обов’язково береться до уваги доступність житла патронатного вихователя для такої дитини, а також готовність патронатного вихователя здійснювати патронат над такою дитиною.

У разі влаштування в сім’ю патронатного вихователя дитини з інвалідністю райдержадміністрація (виконавчий комітет міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради) вживає заходів до пристосування житлового приміщення патронатного вихователя до потреб дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, в тому числі забезпечення безперешкодного доступу до будівлі відповідно до вимог законодавства.

 1. Після прийняття рішення про влаштування дитини органом опіки та піклування не пізніше ніж через п’ять робочих днів з патронатним вихователем укладається договір про патронат над дитиною.

Батьки/законні представники дитини є стороною зазначеного договору в разі влаштування дитини за їх згодою.

Батьки/законні представники дитини передають службі у справах дітей копію свідоцтва про народження дитини, медичну картку дитини (у разі наявності), інші документи, необхідні для задоволення потреб дитини (медичні довідки та висновки, документи, що підтверджують освітній рівень дитини, тощо).

 1. Дитина, яка залишилася без батьківського піклування та потребує невідкладного влаштування, може бути влаштована в сім’ю патронатного вихователя на підставі наказу служби у справах дітей та акта про факт передачі дитини. Рішення про патронат над дитиною приймається органом опіки та піклування протягом п’яти робочих днів з моменту передачі дитини.
 2. Передачу дитини до сім’ї патронатного вихователя здійснює працівник служби у справах дітей. Акт про факт передачі дитини складається за формою згідно з додатком 2до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866.

У сім’ю патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї.

 1. Період між вибуттям дитини із сім’ї патронатного вихователя та влаштуванням у його сім’ю наступної дитини не повинен бути меншим ніж сім календарних днів. У разі необхідності невідкладного влаштування дитини за згодою патронатного вихователя цей період може бути скорочено, але не менш як до трьох календарних днів.
 2. Служба у справах дітей передає патронатному вихователю на кожну дитину такі документи:

акт про факт передачі дитини;

копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);

рішення про влаштування в сім’ю патронатного вихователя дитини;

договір про патронат над дитиною/наказ служби у справах дітей (у разі невідкладного влаштування дитини);

довідку про стан здоров’я дитини на момент її влаштування в сім’ю патронатного вихователя;

медичну картку дитини (у разі наявності);

копії медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (у разі влаштування дитини з інвалідністю);

документи, що підтверджують освітній рівень дитини (у разі наявності).

Патронатному вихователю можуть бути передані інші наявні у дитини документи, письмові рекомендації щодо особливостей її виховання, догляду, лікування чи реабілітації, забезпечення контактів дитини з її батьками/законними представниками, родичами, а також щодо інших питань.

Відсутність у дитини документів, що посвідчують її особу, не є перешкодою для влаштування в сім’ю патронатного вихователя.

 1. Під час перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя ведеться журнал спостережень, до якого патронатним вихователем вноситься інформація про дитину (психологічний і фізичний стан, потреби, особливості характеру та поведінки, досягнення, труднощі та зміни, що відбуваються), подолання нею складних життєвих обставин, контакт з батьками/законними представниками, родичами, у разі наявності законних підстав - з кандидатами в опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновителі, а також підготовку до повернення її у сім’ю або зміну форми влаштування.

Після вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя журнал спостережень передається службі у справах дітей.

 1. Для узгодженості дій із забезпечення найкращих інтересів дитини, влаштованої в сім’ю патронатного вихователя, та комплексної підтримки в подоланні складних життєвих обставин її батьками/законними представниками утворюється міждисциплінарна команда, до складу якої обов’язково входять патронатний вихователь, працівники соціального закладу та служби у справах дітей.

У разі коли дитина має інвалідність, до міждисциплінарної команди залучається представник реабілітаційної або навчальної установи, в якій виконується індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю.

 1. Надання дитині освітніх послуг, стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги здійснюється державними та комунальними навчальними закладами та закладами охорони здоров’я за місцем проживання сім’ї патронатного вихователя або за місцем, де вона проживала до влаштування в сім’ю патронатного вихователя, якщо це відповідає її найкращим інтересам.
 2. Соціальний супровід сім’ї дитини з метою подолання складних життєвих обставин, що призвели до її влаштування в сім’ю патронатного вихователя, здійснює соціальний заклад із залученням інших надавачів соціальних послуг в установленому законодавством порядку.
 3. Служба у справах дітей здійснює контроль за умовами утримання та виховання дитини, забезпеченням її прав та найкращих інтересів у сім’ї патронатного вихователя.
 4. Строк перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців і встановлюється органом опіки та піклування за результатами оцінки рівня безпеки або оцінки потреб дитини та її сім’ї.

Орган опіки та піклування у разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад зазначений строк, може прийняти рішення про продовження строку перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не більш як до шести місяців відповідно до висновку міждисциплінарної команди.

 1. Рішення про вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя приймається органом опіки та піклування за результатами розгляду питання комісією з питань захисту прав дитини на підставі поданого службою у справах дітей та соціальним закладом пакета документів, що обґрунтовують доцільність такого вибуття.

Підставами для прийняття рішення про вибуття дитини є:

заява батьків/законних представників дитини та висновок міждисциплінарної команди про доцільність повернення дитини до батьків/законних представників внаслідок подолання або мінімізації складних життєвих обставин дитиною та її сім’єю;

заява патронатного вихователя про неможливість надання послуг з патронату над дитиною у своїй сім’ї внаслідок виникнення обставин, що об’єктивно унеможливлюють їх виконання, або копія свідоцтва про смерть патронатного вихователя;

рішення про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та рішення суду про усиновлення або призначення опіки, піклування або рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини в сім’ю громадян України (під опіку, піклування, до прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу) або до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я, навчального або іншого закладу;

неналежне виконання патронатним вихователем обов’язків за договором про патронат над дитиною, що може бути підтверджено:

- обстеженням умов проживання дитини в сім’ї патронатного вихователя, проведеним службою у справах дітей згідно з письмовим повідомленням, що надійшло від навчального закладу, закладу охорони здоров’я, соціального захисту населення, іншого структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, громадської організації, батьків/законних представників дитини, або зверненням дитини;

- документально засвідченими відомостями, що надійшли від органів Національної поліції, прокуратури та судів;

наявність інших умов, передбачених договором про патронат над дитиною.

Рішення про вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя не приймається у разі досягнення дитиною повноліття або її смерті.

У разі вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя при досягненні повноліття обов’язково вживаються заходи до визначення місця її подальшого проживання, джерел отримання доходу, налагодження контактів з родичами, які надаватимуть їй підтримку, та у разі потреби її соціального супроводу з урахуванням індивідуальних потреб та рівня готовності до самостійного життя.

 1. Передача дитини батькам/законним представникам здійснюється в присутності працівника служби у справах дітей, про що складається акт про факт передачі дитини.

Під час вибуття дитини патронатний вихователь передає її батькам/законним представникам такі документи:

копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);

медичну картку дитини (у разі наявності);

документи, що підтверджують освітній рівень дитини (у разі наявності);

медичну довідку про стан здоров’я дитини на момент вибуття та довідку про стан здоров’я на момент її влаштування в сім’ю патронатного вихователя;

рекомендації щодо подальшого виховання дитини та догляду за нею;

інші документи, які були передані патронатному вихователю під час влаштування дитини до його сім’ї, зокрема документи, що містять персональні дані дитини та батьків/законних представників.

Патронатний вихователь протягом семи календарних днів після вибуття дитини з його сім’ї продовжує співпрацювати з батьками/законними представниками, до яких вона повернулася, надає консультації щодо особливостей її догляду та виховання з метою усунення ризиків повторного виникнення складних життєвих обставин, готує висновки та рекомендації відповідно до умов договору про патронат над дитиною.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017 р. № 148

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про патронат над дитиноюЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017 р. № 148

ПОРЯДОК
оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

{У тексті Порядку слова “орган соціального захисту населення” та “Орган соціального захисту населення” в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами “структурний підрозділ з питань соціального захисту населення” та “Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 1101 від 24.12.2019}

 1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати за рахунок коштів державного бюджету соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя (далі - соціальна допомога), оплати послуг із здійснення патронату над дитиною (далі - грошове забезпечення) та здійснення видатків на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя на період 2019-2027 років.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 552 від 26.06.2019}

 1. Призначення і виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).
 2. Для призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення патронатний вихователь подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, такі документи:

1) заяву про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення із зазначенням реквізитів особового рахунка, відкритого в банківській установі, або проведення виплат через державне підприємство поштового зв’язку;

2) копію договору про надання послуг з патронату над дитиною;

3) копію договору про патронат над дитиною або наказу служби у справах дітей у разі невідкладного влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя;

4) рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя;

5) копію акта про факт передачі дитини;

6) копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);

7) довідку з місця навчання про розмір стипендії влаштованої в сім’ю патронатного вихователя дитини;

8) копію виписки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, виданої в установленому порядку МОЗ.

Документи, на підставі яких призначено соціальну допомогу та грошове забезпечення, зберігаються протягом п’яти років після припинення зазначених виплат.

 1. Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються і виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім’ї включно та поновлюються у разі наступного влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1101 від 24.12.2019}

Грошове забезпечення виплачується патронатному вихователю протягом семи календарних днів після вибуття дитини із сім’ї за надання батькам/законному представнику дитини підтримки та консультацій щодо її догляду, виховання та реабілітації.

Виплата соціальної допомоги припиняється на підставі рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя та копії акта про факт передачі дитини.

Підставою для припинення виплати соціальної допомоги у разі досягнення дитиною повноліття або її смерті є письмове повідомлення служби у справах дітей.

 1. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення подає щомісяця до 5 числа уповноваженому органу Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації інформацію про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення або припинення їх виплати для її узагальнення та подання до 10 числа Мінсоцполітики.
 2. Розмір соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць.

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1101 від 24.12.2019}

Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім’ю патронатного вихователя дитину.

У разі коли дитині виплачується призначена в установленому порядку стипендія, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, для дітей з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, та розміром стипендії за попередній повний місяць на момент влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя.

{Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1101 від 24.12.2019}

У разі зміни розміру стипендії патронатний вихователь зобов’язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання відповідної інформації повідомити структурному підрозділу з питань соціального захисту населення для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної соціальної допомоги.

Соціальна допомога використовується патронатним вихователем у повному обсязі для забезпечення повноцінного харчування, виховання, навчання та розвитку дитини відповідно до її потреб.

Служба у справах дітей не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або її вибуття з такої сім’ї письмово інформує структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про влаштування або вибуття дитини.

 1. Розмір грошового забезпечення становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

У разі коли в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50 відсотків.

 1. У разі встановлення законом іншого прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення перераховується без додаткового звернення патронатного вихователя.
 2. Соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються через банківську установу або державне підприємство поштового зв’язку за місцем проживання патронатного вихователя.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1101 від 24.12.2019}

У разі перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя неповний місяць соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються пропорційно до кількості календарних днів перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя.

 1. Видатки, пов’язані з виплатою соціальної допомоги та грошового забезпечення виплатними об’єктами АТ “Укрпошта”, та видатки на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатних вихователів здійснює структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 1101 від 24.12.2019}

{Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 1101 від 24.12.2019}

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 1101 від 24.12.2019}

{Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 1101 від 24.12.2019}

{Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ № 1101 від 24.12.2019}

{Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ № 1101 від 24.12.2019}

{Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ № 1101 від 24.12.2019}

{Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ № 1101 від 24.12.2019}


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017 р. № 148

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 31 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини

 1. Абзац третій викласти в такій редакції:

“сім’ю громадян України (родичів, знайомих, патронатного вихователя);”.

 1. Доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Тимчасове влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”.

Соціальні сервіси та закладки:

 Facebook Twitter LinkedIn Telegram На пошту Запам'ятати


вгору

© Верховна Рада України 1994-2020
Програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем
Інформаційне наповнення — Відділ баз даних нормативно-правової інформації

Деякі функції знаходяться у режимі тестової експлуатації

 

З метою інформування місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб, щодо гуманітарних організацій, котрі періодично працюють на території міста Торецьк та надають підтримку  більш вразливим верстам населення, надаємо контакти благодійних організацій, фондів, установ

Назва

Контакти

Вид  допомоги

1.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧК)

050-216-83-24

продуктова допомога, засоби гігієни,   будівельні матеріали, фінансова допомога, допомога у розшуку зниклих  людей

2.

Фонд  Р. Ахметова «Поможем»

0800-509-001

продуктова допомога, медична підтримка

3.

Чеська гуманітарна організація «People in need»

066-081-23-80

067-725-51-76

093-895-44-86

продуктова допомога, фінансова допомога, засоби гігієни

4.

Міжнародна організація

«Save the Children»

096- 834-16-19;

095- 654-52-79;

063- 664-77-03

матеріальна допомога, канцелярське приладдя

5.

Адра Україна

050-314-79-70

095-280-50-61

063-919-76-70

допомога у відновленні зруйнованого житла, продуктові програми

6.

Право на Захист

099-507-50-90

098-597-64-72

063-496-80-88

захист прав людини та взаємодії з громадами

7.

Фонд «Карітас

м. Краматорськ»

066-993-28-00; 095-313-40-54

матеріальна допомога на лікування, на продукти харчування

 • logo
 • ВЦА м. Торецьк
  Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

 • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
 • Тел: (06247) 4-10-33
 • Факс: (06247) 4-10-33
 • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
 •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • logo