(06247) 4-10-33
Невелика хмарність

20°C

Торецьк

Невелика хмарність

Інформація про відповідальність юридичних та фізичних осіб-підприємців за порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності

Законом України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» встановлено відповідальність юридичних та фізичних осіб-підприємців (суб’єктів містобудування) за порушення у сфері містобудівної діяльності встановлена відповідальність.

(суми штрафів становлять від 16 тис. 840 грн. до 1 млн. 515 тисч. 600 грн. станом на 01.07.2017 р.)

 

Стаття 2. Відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

1. Суб'єкти   містобудування,   які  здійснюють  проектування об'єктів, експертизу проектів будівництва, несуть відповідальність у  вигляді штрафу за передачу замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва,  розробленої з порушенням   вимог   законодавства,   містобудівної  документації, вихідних   даних   для   проектування   об'єктів   містобудування, будівельних  норм,  державних стандартів і правил, у тому числі за нестворення   безперешкодного  життєвого  середовища  для  осіб  з обмеженими  фізичними  можливостями  та  інших  маломобільних груп
населення,   незабезпечення   приладами  обліку  води  і  теплової енергії,  а  також за заниження класу наслідків (відповідальності) об'єкта  будівництва:

проектна  організація  -  у  розмірі  дев'яноста  прожитковихмінімумів для працездатних осіб;

експертна  організація  -  у розмірі вісімнадцяти прожитковихмінімумів для працездатних осіб.

2.  Суб’єкти  містобудування,  які  є замовниками будівництва об’єктів (у разі провадження містобудівної діяльності), або ті, що виконують   функції   замовника  і  підрядника  одночасно,  несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

1)  виконання  підготовчих робіт без повідомлення про початок їх  виконання,  а  також  наведення  недостовірних  даних у такому повідомленні   -   у  розмірі  десяти  прожиткових  мінімумів  для працездатних осіб;

2)  виконання  будівельних робіт без повідомлення про початок їх  виконання,  а  також  наведення  недостовірних  даних у такому повідомленні,  вчинене  щодо  об’єктів,  що  за  класом  наслідків (відповідальності)  належать  до  об’єктів з незначними наслідками (СС1),  -  у  розмірі  тридцяти  шести  прожиткових  мінімумів для працездатних осіб;

3)  виконання  будівельних  робіт без отримання дозволу на їх виконання:

на   об’єктах,  що  за  класом  наслідків  (відповідальності) належать  до  об’єктів  з  середніми наслідками (СС2), - у розмірі трьохсот сімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

на   об’єктах,  що  за  класом  наслідків  (відповідальності) належать  до  об’єктів  із  значними наслідками (СС3), - у розмірі дев’ятисот прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

4)  експлуатація  або  використання  об’єктів будівництва, не прийнятих  в експлуатацію, а також наведення недостовірних даних у декларації  про  готовність  об’єкта  до  експлуатації  чи  в акті готовності об’єкта до експлуатації, вчинені щодо:

об’єктів,  що за класом наслідків (відповідальності) належать до  об’єктів  з  незначними наслідками (СС1), - у розмірі тридцяти шести прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

об’єктів,  що за класом наслідків (відповідальності) належать до  об’єктів  з  середніми  наслідками (СС2), - у розмірі трьохсот сімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

об’єктів,  що за класом наслідків (відповідальності) належать до  об’єктів  із значними наслідками (СС3), - у розмірі дев’ятисот прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

5)  незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду у випадках,   якщо   такий   нагляд   є   обов’язковим   згідно   із законодавством,  -  у  розмірі  сорока  прожиткових  мінімумів для працездатних осіб;

6) незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду у випадках,   якщо   такий   нагляд   є   обов’язковим   згідно   із законодавством,  -  у розмірі п’ятдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

7) неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про передачу  права  на  будівництво  об’єкта  іншому замовнику, зміну генерального  підрядника  чи  підрядника,  осіб, відповідальних за проведення   авторського   і  технічного  нагляду,  відповідальних виконавців робіт, а також про коригування проектної документації у випадках,  коли  подання такої інформації є обов’язковим згідно із законодавством,  -  у  розмірі  двадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

3. Суб'єкти містобудування,  які виконують будівельні роботи, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення: 

1)  виконання  підготовчих робіт без повідомлення про початокїх   виконання  -  у  розмірі  десяти  прожиткових  мінімумів  дляпрацездатних осіб;

2)  виконання  будівельних робіт без повідомлення про початок їх  виконання  щодо  об’єктів,  будівництво  яких  здійснюється на підставі  будівельного  паспорта,  -  у розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

3)  виконання  будівельних робіт без направлення повідомлення про початок виконання таких робіт:

на   об’єктах,  що  за  класом  наслідків  (відповідальності) належать  до  об’єктів  з незначними наслідками (СС1), - у розмірі тридцяти шести прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

4)  виконання  будівельних  робіт без отримання дозволу на їх виконання:

на   об’єктах,  що  за  класом  наслідків  (відповідальності) належать  до  об’єктів  з  середніми наслідками (СС2), - у розмірі трьохсот сімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

на   об’єктах,  що  за  класом  наслідків  (відповідальності) належать  до  об’єктів  із  значними наслідками (СС3), - у розмірі дев’ятисот прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

6) ведення  виконавчої  документації з порушенням будівельних норм,  державних стандартів і  правил  -  у  розмірі  вісімнадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

7) застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій,  що не  відповідають  державним  нормам,  стандартам, технічним умовам,  проектним рішенням,  а також тих, що підлягають обов'язковій  сертифікації,  але  не  пройшли  її,  -  у   розмірі дев'яноста прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

8) виконання будівельних робіт з порушенням вимог будівельних норм,  державних стандартів і правил  або  затверджених  проектних рішень   -  у  розмірі  сорока  п'яти  прожиткових  мінімумів  для працездатних осіб.

4. Суб'єкти  містобудування,  які  здійснюють  господарську діяльність   з   будівництва  об’єктів,  що  за  класом  наслідків (відповідальності)  належать  до  об’єктів  з  середніми  (СС2) та значними   (СС3)   наслідками   за   переліком  видів  робіт,  які визначаються    Кабінетом    Міністрів    України,   що   підлягає ліцензуванню,   чи   доручають   виконання   окремих  видів  робіт відповідальним  виконавцям,  які  згідно із законодавством повинні мати кваліфікаційний сертифікат, несуть відповідальність у вигляді штрафу  за  такі  правопорушення:

1) здійснення   господарської   діяльності,    що    підлягає ліцензуванню,  без  отримання в установленому порядку ліцензії - у розмірі дев'яноста прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

2) залучення до виконання окремих видів робіт  відповідальних виконавців,    які    не   мають   відповідного   кваліфікаційного сертифіката,  у випадках,  коли такий  сертифікат  є  обов'язковим згідно із законодавством, - у розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

5. Суб'єкти  містобудування,  які   виготовляють   будівельні матеріали,   вироби  та  конструкції,  несуть  відповідальність  у вигляді штрафу за такі правопорушення:

1) виробництво  або  виготовлення   будівельних   матеріалів, виробів, конструкцій, які підлягають обов'язковій сертифікації або показники безпеки  яких  наводяться  в  нормативних  документах  і підлягають  підтвердженню  відповідності  шляхом  сертифікації або декларування,  але не пройшли їх,  - у  розмірі  шістдесяти  трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

2) виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів,  конструкцій, які не відповідають вимогам державних норм, стандартів  або  технічним умовам,  - у розмірі ста двадцяти шести прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

6.  Суб’єкти містобудування несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

1) невиконання приписів органів державногоархітектурно-будівельного контролю щодо:

усунення  порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності,  будівельних  норм,  стандартів  і  правил - у розмірі  п’ятнадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

зупинення  підготовчих  та  будівельних  робіт  -  у  розміріп’ятдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

2) недопущення посадових осіб органів   державногоархітектурно-будівельного   контролю   на   об’єкти   будівництва,підприємства  будівельної  галузі  для виконання покладених на нихфункцій   -   у   розмірі   тридцяти   прожиткових  мінімумів  дляпрацездатних осіб.

7.   Суб’єкти   містобудування,   що   залучаються   органамидержавного   архітектурно-будівельного   контролю   до  проведенняперевірок,  несуть  відповідальність  у  вигляді штрафу за наданнянедостовірних  чи  необґрунтованих висновків за результатами такихперевірок   у   розмірі   тридцяти   прожиткових   мінімумів   дляпрацездатних осіб.

8. Підприємства,  що  надають технічні умови щодо інженерного забезпечення  об'єкта  будівництва, несуть відповідальність у вигляді штрафу за подання недостовірної інформації у складі раніше наданих  технічних  умов  щодо  інженерного  забезпечення  об'єкта будівництва,  відмову  у  наданні  технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва або порушення строку їх  надання; неукладення  договору  про  забезпечення  об'єкта  будівництва  на підставі  наданих  технічних  умов   або   непідключення   об'єкта будівництва  до  інженерних  мереж  згідно з технічними умовами та укладеним договором  про  забезпечення  об'єкта  будівництва  -  у розмірі дев'яноста прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

9. Дії,  передбачені  частинами першою - восьмою цієї статті, вчинені суб'єктами містобудування, яких протягом року було піддано  стягненню за такі самі порушення, -тягнуть за    собою    накладення   штрафу,   визначеного   у відповідному абзаці цієї статті, у подвійному розмірі.

10. Притягнення суб'єктів містобудування до  відповідальності не    звільняє   їх   від   відшкодування   заподіяної   внаслідок правопорушення шкоди.

11. Штраф може бути  накладено  на  суб'єктів  містобудуванняпротягом  шести  місяців  з  дня виявлення правопорушення,  але не пізніш як через три роки з дня його вчинення.

12. У разі вчинення суб'єктами містобудування двох або більше
правопорушень  штрафи  накладають  за кожне вчинене правопорушення
окремо.

13. Суб’єкти   містобудування  несуть  відповідальність  заправопорушення   у  сфері  містобудівної  діяльності,  вчинені  наоб’єкті,  що  належить до складу комплексу (будови), у межах класу наслідків (відповідальності) такого об’єкта.

  • logo
  • ВЦА м. Торецьк
    Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

  • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
  • Тел: (06247) 4-10-33
  • Факс: (06247) 4-10-33
  • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
  •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

  • logo