(06247) 4-10-33

0°C

Торецьк

Хмарно

Керівник ВЦА м. Торецьк

foto
РУДЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ

 


 

Згідно статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Закон):

1. Забезпечує здійснення в межах наданих Законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, дотримання Конституції і Законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

Організовує, в межах визначених Законом, роботу ради та її виконавчого комітету.

Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

Вносить на розгляд ради пропозиції:

- щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

- про кількісний та персональний склад виконавчого комітету ради;

- щодо структури та штатів виконавчих органів ради та її виконавчого комітету.

Здійснює керівництво виконавчими органами та виконавчим комітетом ради.

Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради та головує на пленарних засіданнях ради.

Забезпечує керівництво роботою з підготовки на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до його (ради) компетенції; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників самостійних департаментів, управлінь, відділів, служб, центрів, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Торецька (крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, амбулаторій загальної практики сімейної медицини).

Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету.

Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

Вносить на розгляд ради пропозиції про створення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги, кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги.

Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до чинного законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

Веде особистий прийом громадян.

Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

Бере участь у здійсненні регуляторної політики в сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, що встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Видає розпорядження в межах своїх повноважень.

2. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законодавством, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до ведення її виконавчих органів.

Контролює діяльність:

- радника міського голови;

- юридичного відділу;

- відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Координує діяльність правоохоронних органів.

Забезпечує роботу комісій, рад, робочих груп, які очолює.

При здійсненні наданих радою повноважень, міський голова є відповідальним, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади м Торецька, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу, роботу виконавчих органів міської ради перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

  • logo
  • ВЦА м. Торецьк
    Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

  • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
  • Тел: (06247) 4-10-33
  • Факс: (06247) 4-10-33
  • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
  •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

  • logo