Друкувати


У К Р А Ї Н А

ТОРЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

Виконавчий  комітет

Р І Ш Е Н НЯ

19.04.2017 м. Торецьк №103
 
Про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва по м. Дзержинську на 2015 - 2016 роки за 2016 рік

Заслухавши інформацію начальника відділу розвитку малого бізнесу та підприємництва Гончарук О.І. про виконання Програми розвитку малого  і  середнього   підприємництва  по м Дзержинську на 2015 - 2016 роки за 2016 рік,  виконком міської ради відзначає, що  за  звітний   період  Программа  виконана   на   96%.

Станом на 01.01.2016 в місті здійснюють  діяльність 77підприємств  малого  бізнесу,  4  підприємства  середнього  бізнесу  і 1977 фізичних осіб - підприємців. Ситуація,  що  склалася в нашому регіоні, негативно позначилася на розвитку малого бізнесу і підприємництва в місті, про що свідчить кількість зареєстрованих підприємців у 2016 році - 120 чол.,  азнятих з обліку - 196 чол.  

Чисельність  працівників, зайнятих  на  малих і  середніх  підприємствах   (юридичні  особи), в  2016 році  склала 232 особи,  у  порівнянні  з  2015  роком зменшилася  на  32%  (2015  рік – 340 чол.).  Проте  кількість  найманих  працівників  у  фізичних  осіб -  підприємців  у  звітному  періоді збільшилася  на  12%   і  склала  490 чол.  (2015  рік -  437 чол.). 

За  звітний  рік  відбулося   зростання  середньої  заробітної  плати   на підприємствах  малого   бізнесу - на 23,5%  (грудень 2015 року - 2160 грн., грудень 2016 року – 2668,8 грн.); у  підприємців   також  відбулося  зростання  середньої  заробітної  плати  на  21%  (грудень  2015 року -1295 грн.,  грудень 2016 року – 1567,83 грн.).  

У  звітному  періоді  на  жаль,  збереглася  тенденція   до   скорочення   мережі підприємств торгівлі.   У  2015  році  було  закрито 14 магазинів  та  8 підприємств   ресторанного  господарства,   у  2016  році -  закрито  15  магазинів.   Так, станом на 01.01.2017 кількість  об'єктів  торгівлі  становила 269 од.,  підприємств  ресторанного  господарства  - 57  од. 

За даними статистики обсяг товарообігу за 2016 рік склав 161 млн.грн.,  у  порівнянні  з  2016  роком  відбулося  його  зростання  в 2 рази  (2015  рік -  76,8 млн. грн.). Значне  зростання  обсягів  товарообігу  сталося  за  рахунок  поновлення  роботи  магазинів   «АТБ»  (з  січня -  лютого  2016  року).  

Незважаючи на чисельні труднощі в роботі малий і середній бізнес продовжує забезпечувати наповнення місцевого бюджету. Питома вага надходжень від діяльності суб'єктів підприємництва до бюджету в звітному періоді склала 14,5% (у 2015 році - 13,5%). За 2016 рік у зведений бюджет міста і селищ від суб'єктів малого бізнесу надійшло 11,8 млн.грн. (2015 р. - 8,1 млн.грн.), темп росту склав 145,6%.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Звіт   про   виконання  Программи   розвитку   малого   бізнесу   та   підприємництва   по  м Дзержинську  на 2015-2016 роки за 2016 рік начальника відділу розвитку малого бізнесу та підприємництва   Гончарук О.І. взяти до відома.

2. Рекомендувати:

2.1. Суб'єктам підприємницької діяльності забезпечити  виплату заробітної  плати  найманим   працівникам   в  розмірі  не  нижче   мінімального,  встановленої   на  державному  рівні  в  поточному  році.

                                                                          Постійно

2.2. Торецькому  відділенню  Бахмутської  ОДПІ  ГУ ДФС України   в   Донецькій  області   (Федоренко)   проводити  цілеспрямовану  роботу  щодо   своєчасного   збільшення надходжень  платежів   до   місцевого   бюджету,   запобігання   схем   ухилення    від оподаткування,   виявлення протиправних  дій суб'єктів господарювання  та  стягнення  в дохід  міста  недоотриманих  податків.

                                                                          Постійно

2.3. Раді підприємців м Торецька (Кулик) на засіданнях розглядати проблемні питання, що виникають при здійсненні підприємницької діяльності, в тому числі щодо дотримання законодавства в частині легалізації  найманої  праці  та  виплати  заробітної плати  найманим  працівникам.

                                                                      За  необхідністю

3. Відділу розвитку малого бізнесу та підприємництва (Гончарук):

3.1. Продовжувати  аналізувати  надходження  податків  і  зборів  до  місцевого бюджету  від  суб'єктів  підприємництва  та  проводити  відповідну  роботу щодо  їх  збільшення.

                                                                         Щомісяця

3.2.  Подавати  аналітичну  інформацію  на  засідання  робочої  групи  з  питань  легалізації  виплати  заробітної  плати  та  зайнятості  населення.

                                                                   Згідно  плану  засідань

3.3. Надавати методичну та практичну допомогу  суб'єктам  підприємництва у вирішенні  проблем,  пов'язаних  з  розвитком  бізнесу.

                                                                      Постійно

3.4.  Продовжити  інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед  фізичних  осіб  щодо  організації   та   провадження   підприємницької  діяльності.

                                                                      Постійно 

4. Координацію  роботи  за ходом виконання  рішення  покласти  на  відділ  розвитку малого бізнесу та підприємництва (Гончарук), контроль – на  заступника  міського  голови  з питань   діяльності   виконавчих   органів   міської   ради   Кульбачну О.Г.

Секретар  міської  ради                                                                                             Ю.М. Євсіков