Друкувати


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

10.08.2020 м. Торецьк
 
Про затвердження Положення про Реєстр територіальної громади міста Торецька Донецької області

З метою забезпечення виконання статті 11-2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», керуючись статтею 52, частиною 6 статті 59 Закону України про місцеве врядування»

 1. Затвердити Положення про Реєстр територіальної громади міста Торецька Донецької області (додається).
 2. Визначити Реєстр територіальної громади міста Торецьк Донецької області складовою частиною бази персональних даних військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області та її структурних підрозділів.
 3. Сектору реєстрації місця проживання військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Звягільська) ввести Реєстр територіальної громади міста Торецька Донецької області та комплексну систему захисту інформації Реєстру територіальної громади міста Торецька в режим промислової експлуатації з дня набрання чинності даного розпорядження.
 4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації Андрусенка Олександра.

 

 

Керівник військово-цивільної

адміністрації міста Торецьк

Донецької області                                                                                         Василь ЧИНЧИК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження керівника ВЦА

від №

ПОЛОЖЕННЯ

про Реєстр територіальної громади міста Торецька Донецької області

 1. Загальні положення

1.1. Положення про реєстр територіальної громади міста Торецьк Донецької області розроблено та затверджено з метою забезпечення виконання військово-цивільною адміністрацією міста Торецьк Донецької області  визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»  (далі - Закон) з урахуванням постанови Кабінету міністрів України від 02.03.2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», делегованих повноважень у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, а також формування та ведення сектором реєстрації місця проживання військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Реєстру територіальної громади міста Торецька Донецької обасті.

1.2. Реєстр територіальної громади міста Торецька Донецької обасті (далі - Реєстр) - автоматизована база даних, призначена для зберігання та обробки інформації, що створюється, ведеться та адмініструється органом реєстрації місця проживання для обліку фізичних осіб, що постійно проживають на адміністративно-територіальній одиниці міста Торецьк Донецької області а також для використання визначеної Законом інформації органами та службами, що відповідно до законів України потребують її для реалізації прав та законних інтересі громадян, за їх заявою, а також виконання ними встановлених для обліку фізичних осіб та виконання ними встановлених чинним зпконодваством України обов’язків.

1.3. Військово-цивільною адміністрацією міста Торецьк Донецької області, на яку покладено повноваження з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб у межах міста Торецька, формування та ведення Реєстру територіальної громади міста Торецька є сектор реєстрації місця проживання військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі-орган реєстрації).

1.4. Орган реєстрації забезпечує належне супроводження, розвиток, удосконалення, підтримку функціонування Реєстру та є розпорядником відповідного Реєстру.

 1. Формування та ведення Реєстру

2.1. Безпосереднє формування та ведення Реєстру в електронному вигляді покладено на посадових осіб сектору реєстрації місця проживання військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі - СРМП).

2.2. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою за допомогою технічних і програмних засобів, які забезпечують захист відомостей, що вносяться та містяться у Реєстрі, від несанкціонованих дій, в тому числі з дотриманням вимог функціонування комплексної системи захисту інформації Реєстру.

2.3. Формування Реєстру здійснюється на підставі інформації про осіб, місце проживання яких зареєстровано/ знято з реєстрації у місті Торецьку:

2.3.1. отриманої органом реєстрації від органу ведення Державного реєстру виборців відповідно до пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII (далі – Закон № 888-VIII);

2.3.2. отриманої органом реєстрації за особистим зверненням особи (її представника) щодо внесення відомостей до документів, в яких зазначаються відомості про місце проживання/перебування, про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, майданів, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно- територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої, щодо внесення відомостей до Реєстру про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи у місті Торецьку до 04.04.2016, що підтверджено поданими особою/її представником документами;

2.3.3. отриманої органом реєстрації у зв’язку з надходженням рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

2.3.4. отриманої органом реєстрації у зв’язку з надходженням повідомлення територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби України (далі ДМС) із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

2.3.5. отриманої органом реєстрації у зв’язку з надходженням інформації з територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копії рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні;

2.3.6. отриманої органом реєстрації у зв’язку з надходженням письмового повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту про припинення підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту;

2.3.7. отриманої органом реєстрації у зв’язку з надходженням заяви особи про зняття з реєстрації місця проживання померлої особи на підставі свідоцтва про смерть;

2.3.8. у разі підтвердження поданої заявником інформації наявною в органі реєстрації інформацією;

2.3.9. отриманої органом реєстрації у зв’язку з надходженням повідомлення іншого органу реєстрації про зняття з реєстрації місця проживання особи;

2.3.10. щодо яких органом реєстрації з 04.04.2016 прийняті рішення за результатами розгляду документів, поданих для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування;

2.3.11. отриманої органом реєстрації за особистим зверненням особи або її законного представника щодо підтвердження факту реєстрації місця проживання неповнолітньої/малолітньої особи у місті Торецьку до 04.04.2016 та за результатами перевірки наданої інформації з доступних джерел (картотека з питань реєстрації фізичних осіб, передана до органу реєстрації в порядку, передбаченому абзацом 1 пункту 3 розділу ІІ Закону № 888-VIII, відомості отримані від уповноважених органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування, тощо);

2.3.12. відносно яких органом реєстрації з 04.04.2016 року прийнято рішення за результатами розгляду документів, поданих для реєстрації /зняття з реєстрації місця проживання.

2.3.13. отриманої органом реєстрації у зв’язку з виконанням службових обов’язків при виконанні запитів судових, правоохоронних та інших державних органів.

2.4. Ведення Реєстру здійснюється програмними засобами, які мають, в тому числі, але не виключно, забезпечувати:

2.4.1. Авторизацію посадової особи органу реєстрації;

2.4.2. Внесення визначеної Законом та цим Положенням інформації про фізичну особу;

2.4.3. Зберігання персональних даних, що внесені до Реєстру та їх відображення;

2.4.4. Пошук інформації про фізичну особу за базою даних Реєстру;

2.4.5. Перевірку персональних даних особи за базами даних, які сформовані з використанням персональних даних Реєстру;

2.4.6. Взаємопов’язаний пошук за атрибутами, відображення в інтерфейсі  та друк результатів;

2.4.7. Проведення реєстраційних дій (реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб) за видами відповідно до вимог чинного законодавства;

2.4.8. Внесення до Реєстру відомостей, передбачених Правилами реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 (далі – Правила), про надходження до органу реєстрації повідомлення особи, яка має невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи за судовим рішенням, або призивається на строкову військову службу і не має відстрочки, або бере участь у судовому процесі в будь-якій якості;

2.4.9. Формування та друк звітів, довідок, карток, повідомлень, відомостей за встановленими формами та будь-яких відомостей, що передбачені та встановлені Правилами;

2.4.10. Коригування даних про фізичну особу - у разі встановлення розбіжностей між відомостями, що містяться у Реєстрі та поданими особою документами або внесення змін до інформації, що пов’язані зі зміною даних про особу (прізвище, ім’я, по батькові реквізити паспортного документу, свідоцтва про народження тощо);

2.4.11. Внесення, на підставі відповідних актів, інформації про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої із збереженням попередніх даних у Реєстрі;

2.4.12. Формування та передачу інформації, пов’язаної з реєстрацією/зняттям з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, у визначеному законодавством порядку, до Єдиного державного демографічного реєстру (далі – ЄДДР);

2.4.13. Автоматизоване формування за встановленою формою та друк відомостей для періодичного поновлення інформації Державного реєстру виборців у місті Торецьку про:

громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у місті Торецьку, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;

виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у місті Торецьку;

виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у місті Торецьку;

2.4.14. Автоматизоване формування знеособлених даних з Реєстру за встановленими формами щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі до Головного управління статистики у Донецькій області для забезпечення проведення державних статистичних спостережень щодо міграційних процесів, які відбуваються у місті Торецьку.

2.4.15. Автоматизоване формування даних з Реєстру за встановленими формами щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі до Торецького міського відділу Держаної міграційної служби України в Донецькій області;

2.4.16. Автоматизоване формування даних з Реєстру за встановленими формами щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, які підлягають військовому обліку для передачі Торецького міського військового комісаріату;

2.4.17. Ідентифікацію посадової особи органу реєстрації, яка здійснила реєстраційну дію в Реєстрі, внесла зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі або сформувала довідкову інформацію, із фіксацією дати та часу такої дії;

2.4.18. Інформування посадової особи органу реєстрації про порушення особою встановленого Законом строку звернення для реєстрації місця проживання після зняття з реєстрації попереднього місця проживання;

2.4.19. Блокування можливості внесення інформації до Реєстру про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи, у разі надходження до органу реєстрації ухвали суду про забезпечення позову щодо заборони вчиняти певні дії або здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування за адресою;

2.4.20. Інформування посадової особи органу реєстрації про реєстрацію місця проживання за відповідною адресою малолітньої дитини (при внесенні інформації до Реєстру, у зв’язку з надходженням до органу реєстрації заяви особи або повідомлення іншого органу реєстрації про зняття з реєстрації місця проживання особи);

 

2.5. До Реєстру вноситься наступна інформація про особу:  

прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові;

дата та місце народження;

місце проживання/перебування;

відомості про громадянство;

унікальний номер запису в ЄДДР (якщо така інформація внесена до паспорту громадянина України);

реєстраційний номер облікової картки платника податків ( якщо фізична особа такий має);

дата реєстрації місця проживання/перебування;

прізвище, ім’я та по батькові представника, якщо він діє від імені особи, та відомості про документ, що посвідчує повноваження представника;

інформація про попереднє місце проживання;

дата зняття з реєстрації місця проживання (після вибуття особи);

інша інформація, яка повинна подаватись органом реєстрації до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства;

 

2.6. До Реєстру автоматично вноситься інформація про найменування СРП, прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, якою внесений запис до Реєстру.

 

2.7. Орган реєстрації, у разі виявлення в Реєстрі помилкових відомостей про особу, письмово або при допомоги інших засобів зв’язку, повідомляє їй про це у тридцятиденний строк з дня виявлення таких відомостей, а також звертається до особи з проханням надати достовірні відомості для внесення змін до відповідного реєстру та/або документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування, і передає відповідну інформацію до уповноваженого органу з ведення ЄДДР та Державного реєстру виборців.

 

 1. Доступ до Реєстру

 

3.1. Доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету міністрів України від 28.10.2004 року № 1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, місцевого самоуправління, установами та організаціями державної форми власності) та інших вимог чинного законодавства.

 

3.2. Доступ до Реєстру здійснюється виключно авторизовано, із застосуванням електронного цифрового підпису та з збереженням інформації про службову або посадову особу, як здійснювала запит та час такого запиту.

 

3.3. Органом реєстрації ведеться облік посадових осіб, які мають доступ до Реєстру та визначається рівень їх доступу до нього.

 

3.4. Безпосередній доступ до Реєстру надається шляхом авторизації посадових осіб органу реєстрації з використанням електронного цифрового підпису, отриманого з акредитованого центру сертифікації ключів.

Працівник органу реєстрації зобов’язаний вжити заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації з Реєстру, отриманої згідно з цим Положенням, відповідно до законодавства.

 

3.5. Службовим та посадовим особам розпорядника Реєстру, забороняється розголошувати персональні дані, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

 

3.6. У разі звільнення працівника, який мав доступ до персональних даних, або переведення його на іншу посаду, виконання посадових обов’язків по якій не пов’язане з обробкою персональних даних, що містяться в Реєстрі, відповідальною посадовою особою вживаються заходи щодо унеможливлення доступу такої особи до персональних даних, а документи та інші носії, що містять персональні дані суб’єктів, передаються іншій посадовій особі.

Датою позбавлення права доступу до персональних даних вважається дата звільнення працівника, дата переведення його на посаду, виконання посадових обов’язків по якій не пов’язане з обробкою персональних даних, що містяться в Реєстрі.

 

  1. Органу реєстрації заборонено передавати дані з Реєстру третім особам з метою, не передбаченою Законом.
  1. Обмін інформацією між органом реєстрації та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюється за письмовою згодою особи, з метою надання їй адміністративних послуг (у тому числі послуг соціального характеру) відповідно до Закону України « Про адміністративні послуги» за необхідністю, на підставі поданих відомостей у заяві про надання певної адміністративної послуги, отримуючи інформацію з Реєстру без участі суб’єкта звернення шляхом здійснення електронного документообігу за допомогою технічних та програмних засобів, передбачених пунктом 2 розділу 2 цього Положення. При цьому, такий доступ надається посадовим особам структурних підрозділів військово-цивільної адміністрації, а саме адміністраторам Центру надання адміністративних послуг, виключно в режимі читання та друку певних документів, які не потребують внесення змін (довідка про реєстрацію місця проживання особи, довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні) шляхом їх авторизації в порядку, визначеному цим Положенням, та зі збереженням інформації про службову або посадову особу, яка здійснювала запит, та час самого запиту.

3.9. Передача персональних даних, внесених до Реєстру, іншим органам державної влади, органам місцевого самоврядування без письмової згоди особи може здійснюватися лише у випадках, передбачених Законом, в тому числі, в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та забезпечення прав мешканців на одержання якісних житлово-комунальних та соціальних послуг, в електронному вигляді відповідним підприємствам, що забезпечують їх надання у межах та спосіб, що передбачені Законом шляхом здійснення електронного документообігу за допомогою технічних та програмних засобів, передбачених цим Положенням .

 

3.10. Дані Реєстру можуть використовуватися із статистичною або науковою метою, за умови їх знеособлення.

 

 1. Права осіб, персональні дані яких внесені до Реєстру

 

4.1. Кожна особа має право на доступ до своїх персональних даних, внесених до Реєстру, а також інші права щодо своїх персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

 

4.2. Кожна особа, персональні дані (інформація про особу) якої внесені до Реєстру, має право на:

 

4.2.1. Отримання інформації про наявність запису в Реєстрі стосовно неї.

 

4.2.1.1. Для отримання про себе інформації з Реєстру особа через Центр надання адміністративних послуг міста Торецька Донецької області (далі-Центр)  або через СРМП подає:

письмове звернення, за формою встановленою органом реєстрації;

документ, що посвідчує його особу.

 

4.2.1.2. Для отримання інформації з Реєстру про іншу особу представник/законний представник особи через Центр або через СРМП подає:

письмове звернення, за формою встановленою органом реєстрації;

документ, що посвідчує його особу;

довіреність, відповідно до якої особою надано згоду на отримання персональних даних про неї визначеному в довіреності представнику, якому довірено/доручено подати звернення та отримати вказані у довіреності відомості (крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) особи).

 

4.2.1.3. Для отримання інформації про осіб, зареєстрованих за адресою житла власник відповідного житла через Центр або СРМП подає:

письмове звернення, за формою встановленою органом реєстрації;

документ, що посвідчує його особу;

документ, що підтверджує право власності заявника на відповідне житло;

документи або нотаріально посвідчені копії документів осіб, які зареєстровані за адресою, свідоцтво про шлюб або смерть (уразі необхідності);

у разі, коли особи проживають не за адресою реєстрації місця проживання надається акт про фактичне проживання/ не проживання особи/осіб за вказаною адресою та довідки про взяття на облік переміщеної особи (у разі необхідності);

 

4.2.1.4. Інформація з Реєстру може надаватися органом реєстрації особі, за її вимогою, за формою встановленою у додатку 13 до Правил у вигляді довідки про реєстрацію місця проживання, з урахуванням пункту 2.4 Положення.

4.2.2. Звернення щодо внесення інформації про неї, а також внесення змін та доповнень до інформації про неї в Реєстрі.

У разі відсутності інформації в Реєстрі або необхідності внесення змін до інформації в Реєстрі особа письмово звертається (за формою, встановленою органом реєстрації) до СРМП для внесення до Реєстру актуальної інформації про неї.

До письмового звернення додається:

документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/ перебування особи, відповідно до пункту 9 Правил;

документ, що підтверджує відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування відповідної особи у місті Торецьку (у разі наявності).

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

документ, що посвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Зміна помилкових відомостей про особу, які внесені під час реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється органом реєстрації в день звернення на підставі поданих особою або її представником заяви та документів, що підтверджують достовірність відповідних відомостей.

Внесення до Реєстру інформації про особу здійснюється органом реєстрації протягом строку, що не перевищує п’яти робочих днів.

У випадку встановлення органом реєстрації розбіжностей у відомостях, що містяться в поданих заявником документах та інформацією, наявною у органі реєстрації, строк розгляду відповідних документів може бути продовжений до двадцяти робочих днів для об’єктивного встановлення органом реєстрації обставин, про що заявник повідомляється додатково.

 

4.2.3. У внесенні інформації про особу до Реєстру/внесенні змін до інформації про особу в Реєстрі може бути відмовлено, якщо:

внесення інформації не передбачено Законом, Правилами та даним Положенням;

не було подано визначених цим Положенням документів;

під час перевірки інформації, наданої заявником, органом реєстрації встановлено її недостовірність;

звернулася особа у віці до 14 років;

заявник, згідно із законом та цим Положенням, не має права вимагати внесення відповідної інформації до Реєстру.

 

4.3. Документи, передбачені п.п. 4.2.1, 4.2.2 пункту 4.2 Положення, подаються до органу реєстрації через Центр або СРМП.

 

4.4. Адміністратор Центру при зверненні до нього особи або її представника/законного представника для отримання послуги, передбаченої у п.п. 4.2.1, 4.2.2 пункту 4.2 Положення:

встановляє особу заявника, відповідно до документа, що посвідчує його особу;

перевіряє правильність заповнення заявником встановленої органом реєстрації форми звернення та наявність необхідних документів, про що зазначенийпрацівник робить відповідний запис у зверненні;

надає необхідну адміністративну послугу (довідка про реєстрацію місця проживання, довідка про склад сім’ї або кількість зареєстрованих в житловому приміщенні.

Фахівець СРМП при зверненні до нього особи або її представника/ законного представника для отримання послуги, передбаченої у п.п. 4.2.1, 4.2.2 пункту 4.2 Положення:

встановлює особу заявника, відповідно до документа, що посвідчує його особу;

перевіряє правильність заповнення заявником встановленої органом реєстрації форми звернення та наявність необхідних документів та встановлює наявність оригіналів документів,що посвідчують особу заявника та підтверджують право власності заявника на відповідне житло.

 

4.5. За результатами розгляду документів, передбачених у п.п. 4.2.1, 4.2.2 пункту 4.2 Положення, заявник повідомляється письмово у строк, що не перевищує трьох робочих днів, за формою, встановленою органом реєстрації.

 

4.6. Рішення органу реєстрації про відмову у внесенні інформації про особу до Реєстру або внесенні змін до інформації про особу, що міститься в Реєстрі, може бути оскаржено в установленому законом порядку.

 

 1. Отримання інформації з Реєстру органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, закладами

5.1. Відомості про місце проживання особи та інші персональні данні надаються виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи на підставі запиту органу державної влади, підприємства, установи, організації, закладу щодо доступу до персональних даних за формою, затвердженою Правилами. Органу реєстрації заборонено передавати дані з Реєстру третім особам з метою, не передбаченою Законом. Обмін інформацією між органом реєстрації та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюється лише при підписанні відповідної угоди. Доступ до Реєстру органам державної влади, органам місцевого самоврядування сектор реєстрації місця проживання надає з обмеженнями по функціоналу роботи, які встановлюються в укладеній угоді. Данні з Реєстру, які надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повинні використовуватись тільки для виконання своїх безпосередніх функцій.

 

5.2. Інформація з Реєстру про осіб,місце проживання яких зареєстровано за відповідною адресою,може надаватисяорганом реєстрації іншим органам державної влади, органам місцевого самоврядування лише у випадках, передбачених законом на підставі запиту відповідного органу, в якому повинно зазначатись посилання на норму закону, яка надає право запитувачу на отримання інформації з обмеженим доступом.

 

5.3. Запит подається/надсилається на адресу військово-цивільної адміністрації.

 

5.4. Інформація з Реєстру надається за допомогою програмних засобів ведення Реєстру.

 

5.5. Інформація з Реєстру формується та надається/надсилається безкоштовно протягом трьох робочих днів з дня надходження запиту. У випадку встановлення органом реєстрації розбіжностей у відомостях, що містяться в наданому запиті з інформацією, наявною в органі реєстрації, строк розгляду відповідного запиту може бути продовжений до двадцяти робочих днів для об’єктивного встановлення органом реєстрації обставин розбіжностей, про що органу державної влади, підприємству, установі, організації, закладу повідомляється додатково.

 

5.6. У наданні інформації з Реєстру може бути відмовлено, якщо:

запит подано не за формою, затвердженою Правилами;

запит не містить повних даних, які необхідні для формування відповідної інформації з Реєстру;

у запитувача відсутні повноваження для отримання відповідної інформації;

у органу реєстрації відсутні підстави для надання запитуваної інформації.

 

5.7. Про прийняте рішення про відмову у надані інформації з Реєстру запитувач повідомляється письмово протягом трьохробочих днів з дня надходження до органу реєстрації запиту.

 

 1. Прикінцеві положення

 

6.1. Внесення змін до Положення здійснюється у порядку, встановленому для його прийняття.

Заступник керівника військово-

цивільної адміністрації                                                                                      Олександр АНДРУСЕНКО

 

Положення про Реєстр територіальної громади міста Торецька Донецької області підготовлений сектором реєстрації місця проживання військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

 

Завідувач сектору                                                                                                                Меліта Звягільська