Друкувати


24.06.2016
 
Результаты поименного голосования 83 сессии
  Номер решения 83 сессии Торецкого городского совета депутатов VI созыва 
Ф.И.О. депутата №6/83-1 №6/83-2 №6/83-3 №6/83-4 №6/83-5 №6/83-6 №6/83-7 №6/83-8 №6/83-9
Васильева Лилия Григорьевна За За За За За За За За За
Войтковский Владимир Александрович За За За За За За За За За
Воробоьев Виталий Валентинович За За За За За За За За За
Герт Владимир Давыдович За За За За За За За За За
Горпинченко Анатолий Иванович За За За За За За За За За
Дегтяренко Людмила Георгиевна За За За За За За За За За
Дегтярев Вячеслав Иванович За За За За За За За За За
Доронин Михаил Сергеевич За За За За За За За За За
Евсиков Юрий Николаевич За За За За За За За За За
Ивашкин Евгений Денисович За За За За За За За За За
Кравченко Сергей Геннадиевич За За За За За За За За За
Отченашенко Лариса Федоровна За За За За За За За За За
Петрига Людмила Ивановна За За За За За За За За За
Полянский Владимир Николаевич За За За За За За За За За
Рыбак Игорь Анатольевич За За За За За За За За За
Стефаненко Виктор Иванович За За За За За За За За За
Сыщикова Любовь Ивановна За За За За За За За За За
Тихонова Татьяна Алексеевна За За За За За За За За За
Труш Михаил Иванович За За За За За За За За За
Чупрунов Виктор Михайлович За За За За За За За За За
Щербина Роман Алексеевич За За За За За За За За За
Ювченко Юрий Алексеевич За За За За За За За За За
Юхименко Владимир Анатольевич За За За За За За За За За
Яценко Елена Петровна За За За За За За За За За

 

Ф.И.О. депутата №6/83-10 №6/83-11 №6/83-12 №6/83-13 №6/83-14 №6/83-15 №6/83-16 №6/83-17 №6/83-18 №6/83-19
Васильева Лилия Григорьевна За За За За За За За За За За
Войтковский Владимир Александрович За За За За За За За За За За
Воробоьев Виталий Валентинович За За За За За За За За За За
Герт Владимир Давыдович За За За За За За За За За За
Горпинченко Анатолий Иванович За За За За За За За За За За
Дегтяренко Людмила Георгиевна За За За За За За За За За За
Дегтярев Вячеслав Иванович За За За За За За За За За За
Доронин Михаил Сергеевич За За За За За За За За За За
Евсиков Юрий Николаевич За За За За За За За За За За
Ивашкин Евгений Денисович За За За За За За За За За За
Кравченко Сергей Геннадиевич За За За За За За За За За За
Отченашенко Лариса Федоровна За За За За За За За За За За
Петрига Людмила Ивановна За За За За За За За За За За
Полянский Владимир Николаевич За За За За За За За За За За
Рыбак Игорь Анатольевич За За За За За За За За За За
Стефаненко Виктор Иванович За За За За За За За За За За
Сыщикова Любовь Ивановна За За За За За За За За За За
Тихонова Татьяна Алексеевна За За За За За За За За За За
Труш Михаил Иванович За За За За За За За За За За
Чупрунов Виктор Михайлович За За За За За За За За За За
Щербина Роман Алексеевич За За За За За За За За За За
Ювченко Юрий Алексеевич За За За За За За За За За За
Юхименко Владимир Анатольевич За За За За За За За За За За
Яценко Елена Петровна За За За За За За За За За За