(06247) 4-10-33
Breezy

7°C

Торецьк

Breezy

Документ № 3р від 06.01.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

06.01.2021 м. Торецьк №3р
 
Про фінансування головних розпорядників коштів бюджету Торецької міської територіальної громади у 2021 році

На виконання статті 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами), для своєчасного та якісного виконання міського бюджету, затвердженого розпорядженням керівника військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 18.12.2020 № 1076 р «Про бюджет Торецької міської територіальної громади на 2021 рік», керуючись пунктом 5 частини першої статті 4, пунктами 4, 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,

 1. Фінансовому управлінню військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Чуєва) здійснювати:

1.1. Фінансування видатків загального фонду бюджету Торецької міської територіальної громади відповідно до чинного законодавства, розпису видатків, у межах планових призначень за зверненням головних розпорядників коштів  бюджету Торецької міської територіальної громади у такі терміни:

№ з/п

Вид видатків

Терміни фінансування

1.

Оплата праці, нарахування на оплату праці та оплата послуг (крім комунальних) в частині оплати послуг банку за розрахунково – касове обслуговування, включаючи поточні трансферти в частині виплати заробітної плати та нарахувань на неї для некомерційних комунальних підприємств охорони здоров’я

В терміни, встановлені  колективними договорами

2.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами та некомерційними комунальними підприємствами охорони здоров’я

В терміни,   встановлені договорами

3.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, включаючи видатки для некомерційних комунальних  підприємств на вказані цілі

05, 20 числа місяця

4.

Соціальне забезпечення (крім трансфертів)

05, 20 числа місяця

5.

Інші видатки

10, 25 числа місяця

Терміни фінансування, викладені у таблиці, поширюються на видатки, що фінансуються як за рахунок коштів бюджету Торецької міської територіальної громади, так і за рахунок коштів трансфертів з державного бюджету (субвенції та дотації), з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з  державного бюджету та обласного бюджету.

1.2. Перерахування міжбюджетних трансфертів:

- з державного бюджету (крім освітньої субвенції з державного бюджету) - згідно з Порядками перерахування та використання таких трансфертів, Порядком перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 (зі змінами) та Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року                № 938 (зі змінами);

- з обласного бюджету – на підставі заявок головних розпорядників коштів, в межах фактичних надходжень субвенцій;

- з бюджету Торецької міської територіальної громади в частині субвенцій іншим бюджетам – на підставі заявок головних розпорядників коштів, з урахуванням термінів фінансування, зазначених у таблиці підпункту 1 пункту 1 цього розпорядження.

1.3. Фінансування видатків бюджету Торецької міської територіальної громади достроково або в перший робочий день після вихідних днів у випадку, коли термін фінансування припадає на вихідні та святкові дні.

1.4. Фінансування видатків спеціального фонду бюджету Торецької міської територіальної громади – з дотриманням вимог діючого законодавства, в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету.

 1. Головним розпорядникам коштів бюджету Торецької міської територіальної громади:

2.1. Надавати до фінансового управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі по тексту – фінансове управління) заявки для фінансування в обсягах, що враховують залишки коштів на реєстраційних рахунках підвідомчих установ, організацій, а також зареєстровані бюджетні зобов’язання, за один робочий день до термінів, визначених у таблиці підпункту 1 пункту 1 цього розпорядження.

2.2. При здійсненні платежів забезпечити проведення в повному обсязі розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами відповідно до укладених договорів, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

2.3. Забезпечити  реєстрацію бюджетних зобов’язань розпорядниками коштів нижчого рівня та одержувачами коштів, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Торецької міської територіальної громади, за два робочі дні до термінів фінансування, зазначених у таблиці підпункту 1 пункту 1 цього розпорядження.

2.4. Проводити перерахування коштів з особових рахунків для подальшого їх зарахування розпорядникам нижчого рівня та одержувачам протягом трьох робочих днів.

2.5. Замовлення для фінансування капітальних видатків надається до фінансового управління разом з документами, необхідними для реєстрації зобов’язань та оплати рахунків в органах казначейської служби.

 1. Надати право фінансовому управлінню військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області ( Чуєва):

3.1. Отримувати (у разі необхідності) від головних розпорядників коштів бюджету Торецької міської територіальної громади обґрунтовані пропозиції щодо фінансування видатків, додаткову інформацію та документи, які підтверджують потребу у видатках, вказаних в заявках головних розпорядників.

3.2. Здійснювати (за необхідності) фінансування видатків бюджету Торецької міської територіальної громади без врахування термінів та умов, встановлених підпунктом 1 пункту 1 цього розпорядження, на підставі обґрунтованих звернень головних розпорядників коштів.

 1. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження керівника військово – цивільної адміністрації від 08.01.2020 № 2р «Про фінансування головних розпорядників коштів міського бюджету у 2020 році».
 1. Координацію роботи покласти на фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області  (Чуєва), контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника керівника військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області  Євсікова Юрія.

Керівник військово – цивільної адміністрації міста  Торецьк Донецької  області

                                            Василь ЧИНЧИК • logo
 • ВЦА м. Торецьк
  Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

 • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
 • Тел: (06247) 4-10-33
 • Факс: (06247) 4-10-33
 • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
 •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • logo