Друкувати


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

15.01.2021 м. Торецьк №12р
 
Про затвердження складу та Положення комісії з розгляду питань переведення жилих приміщень в нежилі і нежилих приміщень у жилі у місті Торецьку Донецької області

З метою розгляду питань згідно Положення про порядок реконструкції житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), зміна їх функціонального призначення для здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльності  у  місті Торецьку Донецької області, затвердженого розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 17.12.2020 №1071р, для забезпечення єдиного підходу до регулювання процесу реконструкції приміщень об'єктів житлово-цивільного призначення або їх окремих частин, пов'язаних із зміною техніко-економічних показників, відповідно до статті 152 Житлового кодексу Української РСР, статті 320 Цивільного кодексу України, статей 34, 36, 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статей 4, 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», статей 18, 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. № 572, відповідно до Законів України «Про захист прав споживачів», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кодексу цивільного захисту України, керуючись  пунктом «б» частини другої статті 30, пунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктами 2, 14, 43 частини першої та частиною другою статті 4, частиною третьою статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

  1. Затвердити склад комісії з розгляду питань переведення жилих приміщень в нежилі і нежилих приміщень у жилі у місті Торецьку Донецької області (додається).
  1. Затвердити Положення комісії з розгляду питань переведення жилих приміщень в нежилі і нежилих приміщень у жилі у місті Торецьку Донецької області (додається).
  1. Координацію дій по виконанню цього розпорядження покласти на відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин (Тимошенко), контроль на заступника  керівника військово-цивільної адміністрації  Гошка Сергія.

Керівник військово-цивільної адміністрації                                                 Василь ЧИНЧИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника військово-цивільної

адміністрації

_15.01.2021  №  __12р__

Склад

комісії з розгляду питань  переведення жилих приміщень в  нежилі

 і нежилих приміщень у жилі у місті Торецьку Донецької області

ГОШКО Сергій

-  заступник керівника військово-цивільної адміністрації,            голова комісії

 

ГЕРТ Микола

-  начальник управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації, заступник голови комісії

 

РОЖКОВСЬКА Людмила

- головний спеціаліст відділу з питань державного архітектурно будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин військово-цивільної адміністрації, секретар комісії

 

Члени комісії:

КОЗАК Олена

-  начальник Торецького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби ГУ ДПСС в Донецькій області (за погодженням)

ЛЯСЕВИЧ  Руслан

-  начальник відділу  реєстрації речових прав, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців військово-цивільної адміністрації

ПОГОРІЛОВСЬКА Ірина

- головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації

САХНЕНКО Олександр

- в.о. начальника відділу розвитку малого бізнесу та підприємництва військово-цивільної адміністрації

СБИТНЄВ Ігор

- начальник 22 державного пожежно-рятувального загону        ГУ ДСНС України у Донецькій області  (за погодженням)

ТИМОШЕНКО Ніна

- начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин військово-цивільної адміністрації

ЩЕРБИНА Роман

- директор КП «Торецьккомсервіс» Торецької міської ради      (за погодженням)

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                                        Сергій ГОШКО

Склад комісії з розгляду питань  переведення жилих приміщень в  нежилі і нежилих приміщень у жилі у місті Торецьку Донецької області підготовлено відділом з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин військово-цивільної адміністрації                           

Головний спеціаліст відділу з питань ДАБК, МА та ЗВ                                  Ольга ІВАНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника військово-цивільної

адміністрації

_15.01.2021  №  __12р__

ПОЛОЖЕННЯ

комісії з розгляду питань  переведення жилих приміщень в  нежилі

 і нежилих приміщень у жилі у місті Торецьку Донецької області

  1. Загальні положення

1.1. Комісія з розгляду питань переведення жилих приміщень в  нежилі і нежилих приміщень у жилі  у   місті Торецьку Донецької області (далі - Комісія) створена з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб з питань переведення житлових приміщень (будинків, квартир) у нежитлові і нежитлових приміщень (будівель, споруд) у житлові у місті Торецьку Донецької області.

  1. Основні функції

2.1. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питання переведення житлових будинків і жилих (житлових) приміщень у нежитловий фонд у м. Торецьку та питання переведення нежилих (нежитлових) приміщень у житловий фонд у м. Торецьку.

  1. Організація діяльності

3.1. З метою розгляду питань згідно Положення про порядок реконструкції житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), зміна їх функціонального призначення для здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльності  у  місті Торецьку Донецької області, затвердженого розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 17.12.2020 №1071р (далі за текстом - Положення). Для забезпечення єдиного підходу до регулювання процесу реконструкції приміщень об'єктів житлово-цивільного призначення або  їх окремих частин пов'язаних із зміною техніко-економічних показників, Комісія у своїй діяльності керується  статтею 41 Конституції України, статями 7, 8, 152 Житлового кодексу Української РСР, статями 319 та 320 Цивільного кодексу України, Земельним кодексом України, Законами України «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про охорону культурної спадщини», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.04.1984р. № 189 «Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання», постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» зі змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» зі змінами, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011р. № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів», наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005р. № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», Державними будівельними нормами України  ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт». 

3.2. Керівництво роботою Комісії здійснює голова, що організовує її роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї функцій.

3.3. У випадку відсутності голови, його функції виконує заступник голови Комісії.

3.4. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності.

3.5. Секретар Комісії несе персональну відповідальність за організацію та проведення засідань Комісії.

3.6. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менш половини її членів.

3.7 Рішення з питань, які розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються простою більшістю голосів. За умови рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

3.8. Рішення Комісії оформлюються протоколом, що підписується головою Комісії та секретарем Комісії.

  1. Рішення Комісії

4.1. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням всіх членів Комісії, що є присутніми на засіданні.

4.2. Рішення Комісії вважаються правочинними, якщо за них проголосувало більшість присутніх членів Комісії.

4.3. У випадку однакового розподілу голосів вирішальним вважається голос голови Комісії, а у випадку його відсутності, голос заступника голови Комісії.

4.4. При позитивному рішенні Комісії готується  проект розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області про переведення придатного для проживання житлового приміщення в нежитлове приміщення з  зазначенням подальшого функціонального призначення приміщення, або проект розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області про переведення нежитлового приміщення в житлове приміщення.

4.5. При негативному рішенні Комісія готує лист про відмову в переведенні придатного для проживання жилого приміщення в нежитлове приміщення або про переведення нежитлового приміщення в житлове приміщення із зазначенням підстав для відмови.

  1. Права і обов'язки

5.1. Запитувати у встановленому порядку та одержувати інформацію і матеріали, необхідні для роботи Комісії.

5.2. Заслуховувати на своїх засіданнях пояснення громадян (представників організацій і підприємств, незалежно від форм власності) по суті питань, що розглядаються.

5.3.   Приймати рішення  в межах своєї компетенції.

5.4.  Не розглядати питання у випадках відсутності документів зазначених у пунктах 2.1.5, 2.1.6 Положення про порядок реконструкції житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), зміна їх функціонального призначення для здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльності  у  місті Торецьку Донецької області, затвердженого розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 17.12.2020 №1071р. 

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                                        Сергій ГОШКО

Положення комісії з розгляду питань  переведення жилих приміщень в  нежилі і нежилих приміщень у жилі у місті Торецьку Донецької області підготовлено відділом з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин військово-цивільної адміністрації

Головний спеціаліст відділу з питань ДАБК, МА та ЗВ                                  Ольга ІВАНОВА