(06247) 4-10-33
Parse error in downloaded data
Документ від 12.05.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

12.05.2021 м. Торецьк
 
Про внесення змін та доповнень до розпорядження керівника військово -цивільної адміністрації від 08.04.2019 № 262р

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», з урахуванням службових записок начальника  Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 07.09.2020 № вх. 4838/02-1.06, заступника начальника Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 12.02.2021 № 175, листа військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 18.01.2021№ вих.150/02-1.05 «Щодо перепогодження розділу «Охорона навколишнього природного середовища», зведеного плану природоохоронних заходів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища по Торецькій міській територіальній громаді на 2021 рік, погодженого заступником керівника Донецької обласної державної адміністрації Клюшниковим Д.Г., керуючись абзацами 1, 2, 4 частини 1 статті 1, пунктами 1, 2 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» 

Внести зміни та доповнення до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 08.04.2019 № 262р «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Торецьк на 2019-2021 роки» (далі – Програма), виклавши заходи з реалізації Програми, показники результативності Програми та ресурсне забезпечення Програми в новій редакції (додається).

Керівник військово-цивільної                                                                  Василь ЧИНЧИК

адміністрації міста Торецьк

 

                                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                            розпорядження керівника ВЦА

                                                                                                                                                                                                           від______________№________ 

                           

        ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Завдання

Зміст заходів

Строк виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, грн.

 

Очікуваний результат

 

2019 рік

2020 рік

2021 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Охорона атмосферного повітря

1.1. Установлення
обладнання  для  очищення  газопилового  потоку  від  забруднюючих
речовин  хімічного  походження,  що викидаються в
атмосферне  повітря

2019-2021

смт Новгородське, ТОВ «НВО «Інкор і К»

кошти підприємства

250 000

500 000

4000 000

Зменшення викидів газоподібного нафталіну

1.2. Установлення
обладнання  для  очищення  газопилового  потоку  від  забруднюючих
речовин  хімічного  походження,  що викидаються в
атмосферне  повітря

2019-2021

м. Торецьк, Філія ЗФ «Щербинівська» ТОВ «Донінтервугілля»

кошти підприємства

60 000

60 000

60 000

Зменшення викидів  речовин у вигляді суспендованих       

 твердих частинок,               

недиференційованих             за складом

1.3. Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища

2020-2021

м. Торецьк ДП «Торецьквугілля»

кошти підприємства

-

87 000

87 000

Зменшення та контроль викидів в атмосферне повітря

2.

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

2.1. Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого,  що  використало  свої  технічні можливості

2020-2021

м. Торецьк, Філія ЗФ «Щербинівська» ТОВ «Донінтервугілля»

кошти підприємства

-

80 000

-

Зменшення скиду недостатньо очищених вод у р. Кривий Торець

3.

Охорона і раціональне використання земель та мінеральних ресурсів

 

4.

Охорона і раціональне  використання рослинних

ресурсів

та ресурсів

тваринного світу

4.1. Заходи з озеленення міст і сіл

 2019-2021

 смт Новгородське, ТОВ «НВО «ІНКОР і К»

кошти підприємства

20 000

20 000

10 000

Придбання саджанців та кущів    

4.2. Заходи з озеленення населених пунктів

2019-2021

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

51 000

-

1 035 000

Придбання саджанців та кущів, влаштування газонів    

4.3. Заходи з озеленення населених пунктів (центральний міський парк)

2019-2020

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

105 000

59 000

-

Придбання саджанців та кущів    

4.4. Заходи з озеленення населених пунктів, у т.ч. інвентаризація зелених насаджень

2020-2021

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

-

45 000

30 000

Інвентаризація зелених насаджень

4.5.  Заходи з озеленення населених пунктів (влаштування газонів) (центральний міський парк)

2020

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

-

41 000

-

Влаштування газонів на території центрального міського парку

5.

Раціональне використання і збереження відходів виробництва і побутових відходів

5.1. Придбання обладнання для роздільного збору ТПВ (контейнери)

2019-2021

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

15 197

21 700

-

Придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів

5.2. Придбання обладнання для збору ТПВ (контейнери)

2021

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

-

-

7300

Придбання контейнеру для збору побутових відходів

5.3. Придбання систем для збору ТПВ (контейнерні майданчики)

2019-2021

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

42 400

80 000

-

Придбання систем для збору побутових відходів (контейнерні майданчики)

5.4.Придбання            обладнання для збору побутових відходів, а саме контейнерів для збору побутових           відходів                  м. Торецьк

 

2019

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк,      АКП «Комунальник»

обласний бюджет

3 600 000

-

-

Придбання обладнання для збору побутових відходів (контейнери)

 

5.5. Послуги зі збирання, перевезення, зберігання та організації подальшого оброблення, утилізації, видалення, знешкодження відходів (відпрацьовані батарейки)

2020-2021

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

-

5 500

5 000

Утилізація 50 кг відпрацьованих батарейок

5.6. Придбання контейнерів для відпрацьованих батарейок

2020

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

-

7 600

-

Придбання контейнерів для відпрацьованих батарейок – 10 шт.

5.7. Придбання систем для збору ТПВ (контейнерні майданчики)

2020

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

-

78 000

-

Придбання контейнерних майданчиків - 3 шт.

5.8.Придбання обладнання для машини для збору побутових відходів

2020

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

-

88 200

-

Переобладання сміттєвозу КО-415 КАМАЗ з універсальним захватом  з метою обслуговування євроконтейнерів

6.

Наука,

інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища

6.1 Заходи щодо пропаганди
охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної
продукції з екологічної тематики

2019-2021

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

36 028

25 500

81 600

Випуск поліграфічної та іншої продукції з екологічної тематики

6.2. Проектні розроблення

( «Коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція центрального міського парку у м. Торецьк (коригування 2017)»)

2019

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

34 283

-

-

Заходи з коригування проектно-кошторисної документації

6.3 Коригування паспорту місця видалення відходів полігону твердих побутових відходів м. Залізне

2019

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

34 020

-

-

Заходи з коригування проектно-кошторисної документації

6.4.  Визначення вмісту забруднюючих речовин у зворотних та поверхневих водах

2020-2021

м. Торецьк, Філія ЗФ «Щербинівська» ТОВ «Донінтервугілля»

кошти підприємства

-

10 800

10 800

Контроль та зменшення забруднюючих речовин

6.5. Лабораторний моніторинг впливу місць розміщення відходів

2020-2021

м. Торецьк, Філія ЗФ «Щербинівська» ТОВ «Донінтервугілля»

кошти підприємства

-

9 000

9 000

Проведення лабораторних досліджень

6.6. Проведення  науково-технічних  конференцій  і  семінарів,

організація виставок,  фестивалів та інших заходів щодо пропаганди

охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної

продукції з екологічної тематики,  створення бібліотек,  відеотек,

фонотек

2019-2021

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

2 000

10 000

-

Пропаганда ОНПС

6.7. Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища

2019-2021

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

5242

10 000

15 000

Проведення дослідження стану атмосферного повітря

   

6.8. Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення

2020

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

-

34 020

-

Розробка 1 проекту

 (паспорту місця видалення відходів)

6.9.Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища

2020-2021

м. Торецьк,

УЖКГ ВЦА       міста Торецьк

міський бюджет

-

7 000

7 600

Визначення забруднюючих речовин у воді

   

ВСЬОГО

     

4 255 170

1 279 320

5 358 300

 
   

Міський бюджет

     

325 170

512 520

1 181 500

 
   

Обласний бюджет

     

3 600 000

-

-

 
   

Кошти підприємства

     

330 000

766 800

4 176 800

 
   

ВСЬОГО для виконання програми

     

10 892 790

 
   

Міський бюджет

     

2 019 190

 
   

Обласний бюджет

     

3 600 000

 
   

Кошти підприємства

     

5 273 600

 
                     

 

Заступник керівника ВЦА                                                                            Юрій ЄВСІКОВ

Заходи з реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки підготовлені УЖКГ

Начальник УЖКГ                                                                                           Микола ГЕРТ                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                            розпорядження керівника ВЦА

                                                                                                                                                                                                           від______________№________ 

 

 

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

 

2019 рік

 

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

 

 

І. Показники витрат

 

 

1

Обсяг необхідних ресурсів, всього

грн.

-

4 255 170

1 279 320

5 358 300

 

ІІ. Показники продукту

 

 

1.

Зменшення викидів газоподібного нафталіну

т/рік

-

0,3

0,3

0,3

2.

Зменшення викидів  речовин у вигляді суспендованих твердих частинок,               

недиференційованих за складом

т/рік

-

1,5

1,5

1,5

3.

Кількість дерев та кущів, що планується висадити

од.

-

65

70

878

4.

Кількість контейнерів для роздільного збору, що планується придбати

од.

-

13

10

-

5.

Кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати

од.

-

-

-

1

6.

Кількість споруд для збору побутових відходів (контейнерні майданчики), що планується придбати

од.

-

2

3

-

7.

Кількість печатної продукції, що планується випустити

од.

-

1741

2000

2565

8.

Кількість форумів, що планується провести

од.

-

1

1

-

9.

Кількість проектних робіт, що планується виконати

од.

-

1

-

-

10.

Кількість моніторингів навколишнього природного середовища, що планується провести

од.

-

1

2

3

 

Заступник керівника ВЦА                                                                            Юрій ЄВСІКОВ

Показники результативності Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки підготовлені УЖКГ

Начальник УЖКГ                                                                                           Микола ГЕРТ

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                       розпорядження керівника ВЦА

                                                                                                    від _______________№______

                                                                                                                                                                                  

            

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

                                                                                                                                                                                                                              

Обсяг коштів, що пропонується

залучити на виконання програми

Всього витрат на виконання Програми у 

2019 році

Всього витрат на виконання Програми у

2020 році

Всього витрат на виконання Програми у

2021 році

1

2

3

4

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

4 255 170

1 279 320

5 358 300

Державний бюджет

-

-

-

Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

3 600 000

-

-

Міський фонд охорони навколишнього природного середовища

325 170

512 520

1 181 500

Міський бюджет

-

-

-

Кошти підприємств

330 000

766 800

4 176 800

Інші джерела

-

-

-

Заступник керівника ВЦА                                                                            Юрій ЄВСІКОВ

Ресурсне забезпечення Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки підготовлені УЖКГ

Начальник УЖКГ                                                                                           Микола ГЕРТ  • logo
  • Торецька міська ВЦА
    Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

  • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
  • Тел: (06247) 4-10-33
  • Факс: (06247) 4-10-33
  • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
  •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

  • logo