(06247) 4-10-33
Parse error in downloaded data
Документ № 292р від 03.06.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03.06.2021 м. Торецьк №292р
 
Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 09.12.2020 № 1033р «Про затвердження Програми благоустрою м. Торецьк на 2021-2023 роки»

З метою забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства  м. Торецька, керуючись пунктами 1, 2, 10 частини 1 статті 4 та частиною 3 статті 6, статтею 7 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

 1. Внести зміни до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 09.12.2020 № 1033р «Про затвердження Програми благоустрою м. Торецьк на 2021-2023 роки» доповнивши заходами на 2021-2023 роки за рахунок коштів загального та спеціального фондів в 2021 році (додається).
 2. Розділ 1 «Паспорт Програми» доповнити та викласти у новій редакції (додається).
 3. Результативні показники виконання Програми благоустрою м. Торецьк на 2021-2023 роки  доповнити та викласти у новій редакції (додається).
 4. Розділ 6 «Напрямки діяльності та заходи програми» Програми благоустрою м. Торецьк на 2021-2023 роки  доповнити та викласти у новій редакції (додається).

Керівник Торецької міської

військово-цивільної адміністрації

Бахмутського району Донецької області                                                  Василь ЧИНЧИК

     

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               розпорядження керівника

                                                                                               військово-цивільної адміністрації

                                                                                               ___03.06.2021___ № __292р___

 

 1. Паспорт Програми

 

1

Ініціатор розроблення програми

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі – УЖКГ)

2

Розробник програми

УЖКГ

3

Відповідальний виконавець програми

УЖКГ

4

Учасники програми

Управління житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Комунальне підприємство «Торецьккомсервіс» Торецької міської ради

Автотранспортне комунальне підприємство «Комунальник» Торецької міської ради

Інші підприємства, які залучені на договірних засадах

5

Термін реалізації програми

2021-2023 роки

6

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Кошти бюджету Торецької міської територіальної громади (далі – кошти громади), інші джерела не заборонені законодавством

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

у тому числі кошти громади:

                2021 рік

                 2022 рік

                 2023 рік

113670,390 тис. грн

49106,351 тис. грн

31448,632 тис. грн

33115,407 тис. грн

Заступник керівника військово-цивільної

адміністрації міста Торецьк Донецької області                                            Юрій ЄВСІКОВ

 Паспорт Програми підготовлений Управлінням житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник Управління житлово-комунального

господарства військово-цивільної адміністрації

міста Торецьк Донецької області                                                              Микола ГЕРТ

 

                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                         розпорядження керівника

                                                                                                                                                                                         військово-цивільної адміністрації 

                                                                                                                                                                                         __03.06.2021_____№_292р__

  

 1. Напрямки діяльності та заходи програми

 

 

 

Напрямок діяль

ності

Заходи

Виконавець

Орієнтований обсяг фінсування,

тис. грн

Джерела фінансування

Очіку

вані резуль

тати

1

2

3

4

5

6

7

1

Забез

печен

ня сприятливих умов для спів

іс

нуван

ня людей та тварин

Відлов та стерелізація безпритуль

них тварин

УЖКГ військово-цивільної адміністра

ції міста Торецьк Донецької області

Інші підприємства залучені на договірних засадах

2021

2022

2023

обласний

державний

кошти громади

Інщі

джерела

Змен

шення чисельністі безпритульних тварин

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

 

140,00

148,680

156,560

-

-

-

-

-

-

140,00

148,680

156,560

-

-

-

 

 

 

Всього:

140,000

148,680

156,560

-

-

-

-

-

-

140,000

148,680

156,560

-

-

 

 

2

Збере

ження та утримання на належному рівні зеленої зони та поліпшення еколо

гічних умов

Утримання газонів та квітників

УЖКГ військово-цивільної адміністра

ції міста Торецьк Донецької області

КП «Торецьк

комсервіс»

АКП «Комунальник»

Інші підприємства залучені на договірних засадах

1172,580

1245,280

1311,280

-

-

-

-

-

-

1172,580

1245,280

1311,280

-

-

-

Забезпечення утримання у належ

ному стані зеле

них насад

жень

Ліквідація, обрізка дерев та кронування

734,326

779,854

821,186

-

-

-

-

-

-

734,326

779,854

821,186

-

-

-

 

 

 

Всього:

1906,906

2025,134

2132,466

-

-

-

-

-

-

1906,906

2025,134

2132,466

-

-

-

 

3

Забез

печен

ня благоустрою кладо

вищ

Утримання міських кладовищ

УЖКГ військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

КП «Торецьк

комсервіс»

296,849

315,254

331,962

-

-

-

-

-

-

296,849

315,254

331,962

-

-

-

Досяг

нення мети Програми

 

 

 

 

Всього:

296,849

315,254

331,962

-

-

-

-

-

-

296,849

315,254

331,962

-

-

-

 

4

Забез

печен

ня функціонування мереж зовнішнього освітлення

Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення

УЖКГ військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

КП «Торецьк

комсервіс»

2011,367

2136,072

2249,284

-

-

-

-

-

-

2011,367

2136,072

2249,284

-

-

-

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

 

 

 

Всього:

2011,367

2136,072

2249,284

-

-

-

-

-

-

2011,367

2136,072

2249,284

-

-

-

 

5

Забезпечення облаштуван

ня та утримання окре

мої території (скверів, Алея слави)

Утримання окремої території (скверів, Алея слави)

УЖКГ військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

КП «Торецьк

комсервіс»

АКП «Комунальник»

Інші підприємства залучені на договірних засадах

2941,966

3124,368

3289,959

-

-

-

-

-

-

2941,966

3124,368

3289,959

-

-

-

Підвищення рівня благоустрою міста

Вивезення опалого листя

191,562

203,439

214,221

-

-

-

-

-

-

191,562

203,439

214,221

-

-

-

 

 

Придбання машини дорожньої-комбінованої МДКЗ-12-00 на базі автомобіля МАЗ (класс зима-літо)

2450,280

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

2450,280

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

5583,808

3327,809

3504,180

-

-

-

-

-

-

5583,808

3327,809

3504,180

-

-

-

 

6

Проведення поточного та капітального ремон

ту об’єктів транспортної інфраструктури

Поточний ремонт автодоріг та внутрішньо

кварталь

них доріг

УЖКГ військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Інші підприємства залучені на договірних засадах

12000,000

12744,000

13419,432

-

-

-

-

-

-

12000,000

12744,000

13419,432

-

-

-

Забезпечення своєчасного та опера

тивно

го прове

дення поточного ремон

ту

 

 

 

Всього:

 

12000,000

12744,000

13419,432

-

-

-

-

-

-

12000,000

12744,000

13419,432

-

-

-

 

7

Забез

печен

ня утримання у належному техні

чному стані об’єктів транс

порт

ної інфраструктури

Нанесення дорожньої розмітки автодоріг

УЖКГ військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Інші підприємства залучені на договірних засадах

923,585

980,847

1032,832

-

-

-

-

-

-

923,585

980,847

1032,832

-

-

-

Підвищення безпеки руху транс

порту та скорочення дорож

ньо-транс

портного травматизму

Утримання вулично-дорожньої мережі

3123,115

3281,065

3454,961

-

-

-

-

-

-

3123,115

3281,065

3454,961

-

-

-

Придбання зупинкових павільйонів

750,000

796,500

838,714

-

-

-

-

-

-

750,000

796,500

838,714

-

-

-

 

 

 

 

Всього:

4796,700

5058,412

5326,507

-

-

-

-

-

-

4796,700

5058,412

5326,507

-

-

-

 

8

Забез

печен

ня надій

ної та безпе

ребій

ної експлуатації ліфтів

Позачерговий технічний огляд та експертне обстеження ліфтів

УЖКГ військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Інші підприємства залучені на договірних засадах

69,349

73,649

77,552

-

-

-

-

-

-

69,349

73,649

77,552

-

-

-

Продовження терміну дії безпечної експлуатації ліфтів

Відновлення ліфтового господарства

4575,000

4858,650

5116,158

-

-

-

-

-

-

4575,000

4858,650

5116,158

-

-

-

Забезпечення стабільної роботи ліфтів

 

 

 

Всього:

4644,349

4932,299

5193,710

-

-

-

-

-

-

4644,349

4932,299

5193,710

-

-

-

 

9

Забез

печен

ня функціонування підприємств, уста

нов та організацій, що вироб

ляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послу

ги

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

УЖКГ військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

КП «Торецькком

сервіс»

АКП «Комунальник»

2294,235

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

2294,235

0,00

0,00

-

-

-

Забезпечення стабільної роботи підпри

ємств

 

 

 

Всього:

2294,235

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

2294,235

0,00

0,00

-

-

-

 

10

Забез

печен

ня збору та вивезення сміття і відхо

дів

Прибирання стихійних звалищ

УЖКГ військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

АКП «Комунальник»

Інші підприємства залучені на договірних засадах

601,120

638,389

672,223

           

601,120

638,389

672,223

     

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності люди

ни середовища

 

 

 

Всього:

601,120

638,389

672,223

-

-

-

-

-

-

601,120

638,389

672,223

-

-

-

 

11

Інші заходи у сфері соціа

льного захис

ту і соціа

льного забез

печен

ня

Поховання безрідних громадян

УЖКГ військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Інші підприємства залучені

на договірних засадах

100,814

107,064

112,738

-

-

-

-

-

-

100,814

107,064

112,738

-

-

-

Забезпечення соціальними послу

гами населення міста Торе

цька

Доставка безрідних громадян на судово-медичну експертизу

14,613

15,519

16,342

-

-

-

-

-

-

14,613

15,519

16,342

-

-

-

 

 

 

Всього:

115,427

122,583

129,080

-

-

-

-

-

-

115,427

122,583

129,080

-

-

-

 

12

Будів

ництво об'єк

тів житлово-комунального госпо

дарст

ва

Розробка проектно-кошторисної документації "Будівництво майданчиків для збору ТПВ на території багатоповер

хової забудови Торецької міської територіаль

ної  громади"

УЖКГ військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Інші підприємства залучені на договірних засада

405,00

0,00

0,00

           

405,00

0,00

0,00

     

Впорядкуван

ня систе

ми для збору ТПВ

Реконструк

ція центрально

го міського парку в місті Торецьку (коригуван

ня 2019 р.)

72,460

0,00

0,00

           

72,460

0,00

0,00

     

Забезпечення благо

устрою міста

 

 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по вул. Терешкової, вул. Лісна, вул.               В. Сорочука в  м. Торецьк Донецької області (коригуван-ня)

14020,249

0,00

0,00

           

14020,249

0,00

0,00

     

 

 

Техничний нагляд на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по вул. Те-решкової, вул. Лісна, вул.               В. Сорочука в  м. Торецьк Донецької області (коригуван-ня)

208,161

0,00

0,00

           

208,161

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Авторський нагляд на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодороги по вул. Те-решкової, вул. Лісна, вул.                       В. Сорочука в м. Торецьк Донецької області (коригуван-ня)

9,720

0,00

0,00

           

9,720

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Всього:

14715,590

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

14715,590

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

49106,351

31448,632

33115,407

-

-

-

-

-

-

49106,351

31448,632

33115,407

-

-

-

 

                                                             

Заступник керівника військово-цивільної адміністрації                                                                                                               Юрій ЄВСІКОВ

Напрямки діяльності та заходи  Програма благоустрою м. Торецьк на 2021 – 2023 роки  підготовлені Управлінням житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

Начальник Управління житлово-комунального господарства

військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області                                                                                           Микола ГЕРТ

Додаток 1           Додаток 2

                                                                                                    • logo
 • Торецька міська ВЦА
  Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

 • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
 • Тел: (06247) 4-10-33
 • Факс: (06247) 4-10-33
 • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
 •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • logo