Друкувати


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

31.05.2021 м. Торецьк №285р
 
Про заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Торецьк у 2021 році

Розглянувши службову записку начальника Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Кузіна Олександра  від 19.05.2021 № 06/2-01254 (Вх № 2684/1/02-1.01 від 20.05.2021), на виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.05.2021 № 429/5-21 «Про заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей Донецької області у 2021 році», відповідно до обласної  Комплексної Програми «Про оздоровлення та відпочинок дітей Донецької області на 2018-2022 роки», затвердженої розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.06.2018 року  № 769/5-18 (із змінами), міської програми «Оздоровлення та відпочинок дітей міста Торецьк на 2018 – 2022 роки», з метою створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей міста Торецьк у 2021 році, враховуючи  постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), керуючись частиною 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6, статтею 7 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

 1. Затвердити Положення   про  роботу міської комісії з організації оздоровлення та відпочинку дітей та Склад  міської комісії з організації  оздоровлення та відпочинку дітей  (додаються).
 2. Затвердити Заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Торецьк у 2021 році (далі - Заходи) (додаються).
 3. Відділам і управлінням військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, підприємствам і установам, задіяним у реалізації Заходів, інформувати Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області про хід виконання Заходів, по підготовці до оздоровчого сезону 2021 року в місті Торецьк.

до 30 червня, липня, серпня 2021 року

 1. Управлінню соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк (Кузін) інформувати Департамент соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації про хід виконання Заходів

       

щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним

 1. Встановити, що на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, виконання Заходів здійснюється з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження керівника військово – цивільної адміністрації від 20.05.2020 № 259р «Про заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Торецьк у 2020 році».

  

 1. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Кузін), контроль – на заступника керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Євсікова Юрія.

Керівник Торецької міської

військово-цивільної адміністрації  

Бахмутського району

Донецької області                                                                                    Василь ЧИНЧИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

військово-цивільної адміністрації

31.05.2021  № 285р

СКЛАД

 міської комісії з організації  оздоровлення

та відпочинку дітей 

ЄВСІКОВ Юрій

заступник керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, голова комісії 

 

КУЗІН Олександр

начальник Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк, заступник голови комісії

 

КУЗЮТКІНА Наталія

заступник начальника відділу пільг,

персоніфікованого обліку, матеріально-

побутового обслуговування пенсіонерів  та

нагляду за призначенням і виплатою

пенсій    Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк, секретар комісії

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

 

ГЕРТ Володимир

КОЗАК Олена

НИКОНОВА Тетяна

ОРЕШКІН Володимир

ЧЕВИЧАЛОВА Тетяна

ЩЕРБАНЬ Василь                         

директор з соціальних питань Державного підприємстра  «Торецьквугілля» (за погодженням)

начальник Торецького  міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області  (далі Торецьке міське управління ГУ ДППС в Донецькій області) (за погодженням)

начальник служби у справах дітей військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області 

начальник міського управління освіти військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області

 директор Торецького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

голова Торецького теркому профспілки працівникі вугільної промисловості

(за погодженням)

 

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                          Юрій ЄВСІКОВ

Склад  міської комісії з організації  оздоровлення та відпочинку дітей  підготовлено Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області                           

Начальник  Управління                                                                          Олександр КУЗІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

військово-цивільної адміністрації

31.05.2021 № 285р

ПОЛОЖЕННЯ

про роботу міської комісії з організації  оздоровлення

та відпочинку дітей

 1. Міська комісія з організації оздоровлення та відпочинку дітей (далі – Комісія) є тимчасовим дорадчим органом, що діє у військово-цивільній адміністрації міста Торецьк Донецької області. Комісія створюється з метою реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.
 1. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, розпорядженнями керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
 1. Основними завданнями Комісії є:

3.1. Координація дій структурних підрозділів військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, підприємств та установ незалежно від форм власності у вирішенні питань, пов'язаних з підготовкою, а також проведенням оздоровлення та  відпочинку дітей в 2021 році.

3.2. Організація на відповідному рівні змістовного та безпечного оздоровлення та відпочинку дітей у закладах оздоровлення та відпочинку.

 1. Комісія має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для реалізації покладених на неї завдань.

4.2. Заслуховувати на своїх засіданнях представників структурних підрозділів військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, підприємств та установ з питань підготовки та проведення оздоровчого сезону 2021 року.

 1. Комісія створюється у складі голови Комісії, заступника голови, секретаря і членів Комісії.

Склад Комісії затверджується розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації.

Голова Комісії організовує роботу Комісії, веде засідання Комісії, підписує листи, протокольні рішення та інші документи, підготовлені секретарем Комісії.

 1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за необхідності, але не рідше ніж тричі на рік. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше, ніж за два дні до засідання.
 1. Пропозиції до розгляду питань на засіданнях вносять голова та члени Комісії.
 1. Комісія у межах своєї компетенції приймає протокольні рішення, які носять рекомендаційний характер, організовує і контролює їх виконання. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії.

Член Комісії, який не підтримує прийняте Комісією рішення, може у письмовій формі викласти свою думку, яка буде залучена  до рішення Комісії.

 У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 1. Протокольні рішення підписуються головою та секретарем комісії і є обов'язковими для розгляду підприємствами та установами всіх форм власності оздоровлення та відпочинку дітей і молоді.

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                          Юрій ЄВСІКОВ

Положення про роботу міської комісії з організації  оздоровлення та відпочинку дітей підготовлено Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк

Начальник  Управління                                                                          Олександр КУЗІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

військово-цивільної адміністрації

31.05.2021 № 285р

Заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Торецьк у 2021 році

з/п

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець (за погодженням)

1

Організувати діяльність закладів оздоровлення та відпочинку, в тому числі на базі позашкільних закладів, закладів загальної середньої освіти, дитячо-юнацьких клубів.

Не допускати відкриття та експлуатацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх типів і форм власності, передачу їх в оренду без узгодження і отримання відповідних актів Торецького  міського   управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області  (далі Торецьке міське управління ГУ ДППС в Донецькій області)

до  початку оздоровчого сезону

Міське управління освіти, Торецьке міське управління ГУ ДППС в Донецькій області,

власники (засновники) закладів оздоровлення та відпочинку

2

Надати до Торецького  міського                                                                         управління ГУ ДППС в Донецькій області терміни підготовки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до сезону 2021 року, графіки проведення змін

до  початку оздоровчого сезону

  підприємства-власники закладів оздоровлення та відпочинку, міське управління освіти, Торецьке міське управління ГУ ДППС в Донецькій області

3

Забезпечити контроль за діяльністю закладів оздоровлення та відпочинку, санітарних норм наповнюваності, підписання актів готовності не менш ніж за 10 днів до початку роботи установ, враховуючи факти прийому дітей у непідготовлені установи

до початку оздоровчого сезону

підприємства-власники

закладів оздоровлення та

відпочинку, міське

управління освіти,  Торецьке міське управління ГУ ДППС в Донецькій області

4

Забезпечити безперебійне електро-, водо - і газопостачання закладів оздоровлення та відпочинку дітей

протягом оздоровчого сезону

підприємства-власники закладів оздоровлення та відпочинку

5

Забезпечити заклади оздоровлення та відпочинку дітей якісними та безпечними продовольчими продуктами; виконання норм харчування, у відповідності з чинним законодавством

постійно

підприємства-власники закладів оздоровлення та відпочинку, міське

управління  освіти, Торецьке міське управління ГУ ДППС в Донецькій області

6

Своєчасно вживати відповідні заходи при виникненні в закладах оздоровлення і відпочинку дітей надзвичайних ситуацій, погіршення санітарно-гігієнічної обстановки, що загрожує здоров'ю дітей та персоналу

постійно

підприємства-власники закладів оздоровлення та відпочинку, міське управління освіти, Торецьке міське управління ГУ ДППС в Донецькій області

7

Вжити заходи щодо страхування дітей від нещасних випадків під час перебування їх у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

до початку оздоровчого сезону

підприємства-власники закладів оздоровлення та відпочинку

8

Забезпечити підбір і навчальну підготовку керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх типів і форм власності, медичних та педагогічних працівників, працівників харчоблоків з видачею відповідних сертифікатів

до початку оздоровчого сезону

підприємства-власники закладів оздоровлення та відпочинку, міське управління освіти

9

Організувати та проводити інструктивно-методичні семінари з питань охорони здоров'я дітей  для працівників закладів оздоровлення та відпочинку дітей

постійно

міське управління освіти, підприємства-власники закладів оздоровлення та відпочинку

10

Забезпечити формування, ведення та використання обліку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і бажають оздоровитися у поточному році

постійно

Управління соціального захисту населення

11

Здійснювати відбір та забезпечити направлення на оздоровлення та відпочинок  дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,

за рахунок коштів обласного та міського бюджетів

постійно

Управління соціального захисту населення

12

Здійснювати направлення дітей на оздоровлення до ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» та ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» за рахунок бюджетних коштів відповідно до положень, затверджених наказами Міністерства соціальної політики України від 02.06.2020 № 358 «Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" за рахунок бюджетних коштів», від 02.06.2020 № 359  «Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" за рахунок бюджетних коштів»

постійно

Управління соціального захисту населення

13

Здійснювати заходи щодо відшкодування вартості путівки на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дитячим закладам оздоровлення всіх типів і форм власності, які розташовані на території Донецької області (крім закладів, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької області) за рахунок обласного та міського бюджетів в межах затверджених асигнувань

постійно

Управління соціального захисту населення

14

Висвітлювати стан підготовки та проведення оздоровлення дітей сезону 2021 року в засобах масової інформації

постійно

Управління соціального захисту населення 

15

Забезпечити надання та узагальнення інформації, статистичних відомостей про роботу закладів оздоровлення та відпочинку всіх типів і форм власності

щомісяця до 30 числа

Міське управління освіти,підприємства-власники закладів оздоровлення та відпочинку, Управління соціального захисту населення

                                                                      

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                          Юрій ЄВСІКОВ

Заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Торецьк у 2021 році підготовлені Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк

Начальник  Управління                                                                          Олександр КУЗІН