Друкувати


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

31.05.2021 м. Торецьк №286р
 
Про затвердження Порядку використання у 2021 році коштів з міського бюджету на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

   Відповідно до статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», на виконання міської програми «Оздоровлення та відпочинок дітей міста Торецьк на 2018 – 2022 роки», затвердженої розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації   від 03.08.2018 № 408р (зі змінами), враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020  № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), від 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»                            (зі змінами), на підставі розпоряджень керівника військово-цивільної адміністрації від 06.01.2021 №3р «Про фінансування головних розпорядників коштів Торецької міської територіальної громади у 2021 році», від  18.12.2020 № 1076р "Про бюджет Торецької міської територіальної громади на 2021 рік"  (зі змінами), керуючись статтею 1, частиною 1 статті 4, частиною 3 статті 6, статтею 7 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», з метою організації у 2021 році оздоровлення дітей міста Торецьк

 1. Затвердити Порядок використання у 2021 році коштів з міського бюджету на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки    (додається).
 1. Встановити, що організація у 2021 році оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відшкодування вартості якого здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, розпочинається з урахуванням протиепідемічних обмежень залежно від рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
 1. 3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (Кузін), контроль – на заступника керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області Євсікова Юрія.

Керівник Торецької міської

військово-цивільної адміністрації

Бахмутського району Донецької області                                                     Василь ЧИНЧИК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

військово-цивільної адміністрації

31.05.2021 №286р

Порядок

використання  у 2021 році коштів з міського бюджету на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення

дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

 1. Порядок використання у 2021 році коштів з міського бюджету на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (далі - Порядок), визначає механізм використання у 2021 році коштів з міського бюджету у вигляді відшкодування повної вартості путівки батькам (особам, які їх замінюють) дітей, які  потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячого закладу оздоровлення, шляхом безготівкового перерахування коштів міського бюджету на рахунки дитячого закладу оздоровлення.
 1. У Порядку терміни: «оздоровлення», «путівка до дитячого  закладу  оздоровлення», «діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки»  -  вживаються у значеннях, встановлених Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».
 1. Головним розпорядником коштів міського бюджету по видатках за відшкодування  вартості путівки на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, є Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк (далі Управління).
 1. Оздоровлення дітей за рахунок коштів міського бюджету (тривалість оздоровчої зміни не менше 21 дня) здійснюється в дитячих закладах оздоровлення усіх типів, форм власності, які розташовані на території Донецької області (крім закладів, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької області), та мають право на провадження діяльності із оздоровлення дітей (пройшли державну атестацію відповідно до вимог законодавства та мають акт приймання дитячого закладу оздоровлення на 2021 рік, завірена копія якого в обов’язковому порядку надається Управлінню).
 1. На відшкодування повної вартості путівки на оздоровлення дітей за рахунок коштів міського бюджету відповідно до цього Порядку мають право батьки (особи, які їх замінюють) дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки віком від 7 до 18 років. До дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки належать:

-   діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

       - діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

           - діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

      - рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

      - діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

       - діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

      - діти з малозабезпечених сімей;

       - діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

      - діти з багатодітних сімей.

      - діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

      - діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

       - діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

       - діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

       - діти, які перебувають на диспансерному обліку;

       - талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;

       - діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд.

 1. За рахунок коштів міського бюджету діти мають право на забезпечення путівкою до дитячих закладів оздоровлення один раз на рік за умови, що пільгова путівка не надавалась їм у поточному році за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів усіх рівнів.
 1. Батьки (особи, які їх замінюють) дитини самостійно обирають дитячий заклад оздоровлення.
 1. Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за рахунок коштів міського бюджету здійснюється в порядку черговості надання заяв та документів щодо оздоровлення дитини до Управління. При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини, зокрема, у першочерговому порядку направляються на оздоровлення діти-сироти та  діти, позбавлені батьківського піклування.
 1. Відшкодування вартості путівки на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюється Управлінням у вигляді відшкодування повної вартості путівки батькам (особам, які їх замінюють) дітей, шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок дитячого закладу оздоровлення, обраного батьками (особами, які їх замінюють), за рахунок міського бюджету в межах затверджених бюджетних призначень  відповідно до укладеної між Управлінням та одним із батьків (осіб, які їх замінюють) дитини угоди про відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення ( далі – Угода).
 1. Обробка персональних даних батьків та дітей здійснюється  з урахуванням вимог чинного законодавства України за письмовою згодою батьків (осіб, які  їх замінюють).
 1. Для організації оздоровлення дітей за рахунок коштів міського бюджету батьки (особи, які їх замінюють) подають до Управління документи:

1) заяву про намір оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

2) копію свідоцтва про народження або паспорта дитини;

3) копію паспорта одного із батьків дитини або особи, яка їх замінює ( у разі надання копії паспорта з безконтактним електронним носієм додатково надається копія витягу з єдиного державного  демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання);

4) копію облікової картки платника податків (за винятком фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

5) згоду на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

6) довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування, або довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб;

7) довідку з навчального закладу про не користування пільговою путівкою за бюджетні кошти в поточному році;

8) для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, крім вищевказаних документів, подаються такі документи:

- для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - копія посвідчення учасника бойових дій, що видане одному з батьків;

- для дітей, зареєстрованих  як внутрішньо переміщені особи – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- для дітей, які проживають у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення – довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування, або довідка про склад сім'ї, або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб;

- для дітей з інвалідністю - копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- для дітей з багатодітних сімей – копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї;

- для дітей з малозабезпечених сімей – копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

- для дітей, які перебувають на диспансерному обліку, - медична довідка встановленого зразку, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку;

- для талановитих та обдарованих дітей–переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад – копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання,  спартакіади  (1- особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

- для дітей – учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд – список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда, копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю (1-3 місце), отримані впродовж поточного року та попереднього років;

- для відмінників навчання – копії табелів успішності учня/учениці, отриманих за останній навчальний рік;

- для дітей – лідерів дитячих громадських організацій – клопотання керівного органу дитячої громадської організації або адміністрації навчального закладу;

- для дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей, журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи  – копія документу, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

 1. Управління здійснює:
 1. Для прийняття рішення про відшкодування вартості путівки в межах коштів, передбачених на зазначену мету, Управлінням утворюється комісія.
 1. Перед відправленням діти, які забезпечуються оздоровленням, проходять медичний огляд у встановленому законодавством порядку; отримують форму первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за №  990/23522.
 1. Документи, надані заявником згідно із пунктом 11 цього Порядку, зберігаються в Управлінні протягом строку, встановленого законодавством.
 1. Про відмову від оздоровлення згідно з цим Порядком батьки (особи, які їх замінюють) дитини повідомляють Управління не менше як за п’ять днів до дати початку оздоровчої зміни.
 1. Після оздоровлення дитини відповідно до умов Угоди батьки (особи, які їх замінюють) дитини протягом 3-х днів з дня завершення оздоровлення для здійснення відшкодування коштів подають Управлінню заяву про відшкодування вартості путівки, до якої додається зворотній талон від путівки або інший документ, що підтверджує факт оздоровлення дитини у відповідному дитячому закладі оздоровлення, засвідчений підписом керівника такого закладу та скріплений печаткою (за наявності) закладу відповідно до Угоди.
 1. У разі дострокового вибуття дитини з дитячого закладу оздоровлення, відшкодування вартості путівки здійснюється за фактично використані ліжко-дні.
 1. Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) дитячому закладу оздоровлення за рахунок коштів міського бюджету не відшкодовується.
 1. Розрахунки між закладами оздоровлення дітей та управлінням соціального захисту населення проводиться після закінчення зміни та при наявності документів:

- « Реєстр укладених Угод між батьками та оздоровчим закладом» (додаток 1);

-  «Звіт-реєстр на відшкодування вартості путівок для  оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки» (додаток 2);

- «Калькуляція вартості путівки».

 1. 21. Складання та надання фінансової і бюджетної звітності про використання коштів міського бюджету, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                          Юрій ЄВСІКОВ

Порядок використання  у 2021 році коштів з міського бюджету на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, підготовлений Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк.

Начальник Управління                                                                          Олександр КУЗІН    

Додаток 1 до  Порядоку використання  у 2021 році коштів

з міського бюджету на відшкодування вартості путівки до

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення

дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Реєстр  №________від_________

укладених Угод між батьками та оздоровчим закладом

№ угоди

Дата угоди

ПІБ батьків дитини

Період

Сума, грн

         
         
         
         
         
         
         
         

Начальник Управління                                                           __________________________

                                                                                                (підпис, ім’я, прізвище)

Начальник відділу  бухгалтерського

обліку та звітності  Управління                                            _________________________

                                                                                                 (підпис, ім’я, прізвище)

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                          Юрій ЄВСІКОВ

Реєстр укладених Угод між батьками та оздоровчим закладом підготовлений Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк.

 Начальник Управління                                                                          Олександр КУЗІН            

Додаток 2 до  Порядоку використання  у 2021 році коштів з міського бюджету

на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу

оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які

потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

ЗВІТ-РЕЄСТР  №_____ від _____________

на відшкодування  вартості  путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки  

по _____________________________   за період­­­­_________

(назва закладу оздоровлення )

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові дитини

Дата народження

Місце проживання дитини

Тривалість оздоровлення  у закладі

Ціна за 1 ліжко-день

Загальна вартість оздоровлення  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

Вартість послуг без ПДВ, грн.

 

   

Загальна сума  _____________ грн.,___________, в тому числі ПДВ (вказується

                               (прописом)                                                          

відповідно до Податкового кодексу України) ______________грн., ____________________

                                                                                 (прописом)

 

Начальник  Управління                                          ________________________

                                                                               (підпис, ім’я, прізвище)

Начальник відділу  бухгалтерського

обліку та звітності  Управління                             ________________________

                                                                               (підпис, ім’я, прізвище)

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                          Юрій ЄВСІКОВ

Звіт-реєстр на відшкодування вартості путівок для оздоровлення дітей, які  потребують особливої соціальної уваги та підтримки, підготовлений Управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк.

Начальник  Управління                                                                           Олександр КУЗІН