(06247) 4-10-33
Parse error in downloaded data
Документ № 263р від 09.09.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ТОРЕЦЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ТОРЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

09.09.2021 м. Торецьк №263р
 
Про затвердження складу та положення про робочий орган з регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Торецької міської територіальної громади

Враховуючи розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.03.2021 № 28/7-21-рк «Про кадри», розпорядження керівника Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області від 01.06.2021 № 26р «Про початок реорганізації виконавчих органів міських та селищних рад, військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, які увійшли до складу Торецької територіальної громади шляхом приєднання до Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області», керуючись пунктом 5 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003   № 2067 (зі змінами), статтею 16 Закону України «Про рекламу», абзацами 1 та 2 частини 1 статті 1, пунктом 2 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6, статтею 7 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»     

 

 1. Затвердити склад робочого органу з регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Торецької міської територіальної громади (додається).
 2. Затвердити положення про робочий орган з регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Торецької міської територіальної громади (додається).
 3. Координацію дій з виконання цього розпорядження покласти на відділ містобудування, архітектури та земельних відносин Торецької міської військово-цивільної адміністрації (Тимошенко), контроль  - на заступника керівника Торецької міської військово-цивільної адміністрації  Євсікова Юрія
 4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 16.07.2020 № 421р «Про затвердження складу та положення про робочий орган з регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території м. Торецька».

Заступник керівника Торецької міської

військово-цивільної адміністрації                                                        Юрій ЄВСІКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

_09.09.2021_№_263р_

Склад робочого органу з регулювання діяльності у сфері розміщення

зовнішньої реклами на території Торецької міської територіальної громади

ЕВСІКОВ Юрій

-  заступник керівника Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області, голова робочого органу

ТИМОШЕНКО Ніна

- начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області, заступник голови робочого органу

ІВАНОВА Ольга

- головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області, секретар робочого органу

Члени робочого органу

БЕРГІЙ Нелля

- в.о. начальника відділу розвитку смт Щербинівка Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

ГЕРТ Микола

- в.о. начальника управління житлово-комунального господарства Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

КАМАЩЕНКО Юлія

- в.о. начальника відділу розвитку м. Залізне Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

КОТОВА  Вікторія

- в.о. начальника відділу розвитку смт Північне Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

МИХАЙЛОВА Олена

- начальник відділу внутрішньої та інформаційної політики Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

ПАШИНІН Сергій

- в.о. начальника відділу розвитку смт Нью-Йорк Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

ПОТОЦЬКИЙ Олексій

-  в.о. начальника відділу розвитку малого бізнесу та підприємництва Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

ЩЕРБИНА Роман

- директор комунального підприємства "ТОРЕЦЬККОМСЕРВІС"

Заступник керівника Торецької міської

військово-цивільної адміністрації                                                                       Юрій ЄВСІКОВ

Склад робочого органу з регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Торецької міської територіальної громади підготовлено відділом містобудування, архітектури та земельних відносин Торецької міської  військово-цивільної адміністрації

Начальник відділу                                                                                             Ніна ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

_09.09.2021_№_263р_

Положення

про робочий орган з регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами                     

на території Торецької міської територіальної громади

 1. Основні положення

1.1. Робочий орган з регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Торецької міської територіальної громади (далі - робочий орган) є консультативно - дорадчим органом Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області (далі – Торецька міська ВЦА), який створюється Торецькою міською ВЦА з метою регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами та здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства у сфері розміщення зовнішньої реклами.

 1. Організація діяльності

2.1. Робочий орган в своїй діяльності керується Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003                                     № 2067 (зі змінами), Законом України «Про рекламу».

2.2. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники  малого та середнього підприємництва, об'єднань підприємців, які здійснюють діяльність у сфері реклами.

2.3.  Формою роботи робочого органу є засідання, які скликаються головою робочого органу (в разі його відсутності заступником голови робочого органу) за пропозицією секретаря робочого органу. Засідання робочого органу відбуваються у разі потреби.

2.4. Керівництво роботою робочого органу здійснює голова, який організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього функцій.

2.5. У разі відсутності голови, його функції виконує заступник голови робочого органу.

2.6. Рішення з питань, які розглядаються на засіданнях робочого органу, приймаються простою більшістю голосів. Засідання робочого органу вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. За умови рівного розподілу голосів, голос голови робочого органу є вирішальним. Рішення робочого органу оформляються протоколом, який підписується головою і секретарем робочого органу.

 1. Повноваження робочого органу

3.1. Розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

3.2. Надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами вихідних даних на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

3.3. Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

3.4. Підготовка проекту розпорядження керівника Торецької міської ВЦА щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

3.5. Видача дозволу на підставі розпорядження керівника Торецької міської ВЦА;

3.6. Ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста до служби містобудівного кадастру;

3.7. Подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами.

 1. Права та обов’язки.

4.1. Робити запити в установленому порядку та отримувати інформацію і матеріали, необхідні для роботи робочого органу.

4.2.  Приймати рішення в межах своїх повноважень.

Заступник керівника Торецької міської

військово-цивільної адміністрації                                                                       Юрій ЄВСІКОВ

Положення про робочий орган з регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами  на території Торецької міської територіальної громади підготовлено відділом містобудування, архітектури та земельних відносин Торецької міської  військово-цивільної адміністрації

Начальник відділу                                                                                             Ніна ТИМОШЕНКО • logo
 • Торецька міська ВЦА
  Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

 • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
 • Тел: (06247) 4-10-33
 • Факс: (06247) 4-10-33
 • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
 •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • logo