(06247) 4-10-33
Parse error in downloaded data
Документ № 71р від 07.06.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ТОРЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

07.06.2016 м. Торецьк №71р
 
Про здійснення допорогових закупівель

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» та наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016 № 473 «Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування», відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 1. Затвердити Порядок здійснення допорогових закупівель в виконавчому органі Торецької міської ради (додається).
 2. Затвердити склад робочої групи з проведення допорогових закупівель в виконавчому органі Торецької міської ради (додається).
 3. Виконавчим органам Торецької міської ради:

3.1. Розробити та затвердити Порядок здійснення допорогових закупівель

До 20.06.2016.

3.2. Повідомити про прийняте рішення відділ економіки та інвестиційного розвитку виконавчого органу Торецької міської ради

До 20.06.2016.

 1. Установам та підприємствам комунальної форми власності розробити та затвердити Порядок здійснення допорогових закупівель

До 01.08.2016.

 1. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 15.03.2016 № 27р «Про участь у пілотному проекті «Система електронних закупівель».
 2. Координацію роботи за ходом виконання даного розпорядження покласти на відділ економіки та інвестиційного розвитку (Міан), контроль - на першого заступника міського голови Старущенко В.Г.

Секретар міської ради                                                      Ю. М. Євсіков

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від  07.06.2016 № 71р

СКЛАД

робочої групи зі здійснення допорогових закупівель

Старущенко Валентина Георгіївна -

перший заступник міського голови,

головаробочої групи

Кульбачна Олена Геннадіївна

-

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради,

заступник голови робочої групи

Нємкова Олена Василівна -

головний спеціаліст відділу економіки та інвестиційного розвитку,

секретар робочої групи

Члениробочої групи

Андрусенко Олександр Петрович   керуючий справами виконкому
Беличко Наталія Сергіївна - начальник відділу організаційної  роботи, діловодства та загальних питань
Міан Світлана Геннадіївна   начальник відділу економіки та інвестиційного розвитку
Кроленко Людмила Степанівна - головний бухгалтер

Рибалка Олена Сергіївна

- головний спеціаліст юридичного відділу

Керуючий справами виконкому

 

О.П. Андрусенко

Склад робочої групи підготовлено відділом економіки та інвестиційного розвиткувиконавчого органу Торецької міської ради

Головний спеціаліст відділу економіки
та інвестиційного розвитку

О.В. Нємкова

Начальник відділу економіки та інвестиційного розвитку

С.Г. Міан

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від  07.06.2016 №  71р

Порядок здійснення допорогових закупівель

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на підставі абзацу 4 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та абзацу 21 пункту 12 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 N 166 (далі - Порядок функціонування Системи).

Порядок здійснення допорогових закупівель (далі - Порядок) застосовується у разі проведення замовником відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель (далі - Системи) під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону.

1.2 .У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

допорогова закупівля (далі - закупівля) - закупівля замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону;

замовник допорогових закупівель (далі – Замовник) - виконавчий орган Торецької міської ради;

робоча група (далі - РГ) - посадові особи виконавчого органу Торецької міської ради, які на підставі цього розпорядження, керуючись цим Порядком, уповноважені приймати рішення на всіх етапах процедури допорогових закупівель;

користувачі – будь-які фізичні особи, які зареєструвалась в системі електронних закупівель;

переможець - учасник, що пройшов етап кваліфікації та був визначений Замовником як переможець закупівлі;

представник замовника – секретар робочої групи або член робочої групи, який виконує обов’язки секретаря;

процедура закупівлі - здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг), виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель для укладення договору про Закупівлю;

пропозиція учасника - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у закупівлі відповідно до вимог, визначених Замовником;

учасник - фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі в закупівлях, оголошених Замовником відповідно до цього Порядку.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Порядку функціонування системи.

1.3. Уся інформація розміщується в системі українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі «Інтернет», адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів і послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських слів не допускається.

1.4. Усі документи і відомості, пов'язані з проведенням закупівель, у тому числі з поданням пропозицій, надаються в електронному вигляді через систему.

1.5. Замовник може вимагати копії документів у паперовому вигляді, що були надані в електронному вигляді, лише в Учасника, який перебуває у статусі «Кваліфікація» або «Переможець».

2. Обов'язки та відповідальність.

2.1. Обов’язки голови робочої групи:

2.1.1. Організовує роботу робочої групи і несе персональну відповідальність за виконання покладених на РГ обов’язків;

2.1.2. Приймає рішення щодо проведення засідань РГ;

2.1.3. Пропонує порядок денний засідань РГ;

2.1.4. Веде засідання РГ;

2.1.5. Визначає функції кожного члена РГ;

2.1.6. Вносить на розгляд керівника Замовника пропозиції щодо змін у складі РГ;

2.1.7. Приймає участь у голосуванні стосовно питань, які розглядаються на засіданнях РГ.

2.2. Обов’язки заступника голови робочої групи:

2.2.1. У разі відсутності голови РГ виконує його обов’язки;

2.2.2. Приймає участь в обговоренні питань, які розглядаються на засіданнях РГ та бере участь у голосуванні стосовно цих питань.

2.3. Обов’язки секретаря робочої групи:

2.3.1. Реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи обраного електронного майданчика;

2.3.2. Дотримується Порядку та діє у процесі здійснення електронної процедури закупівлі відповідно до регламенту Авторизованого електронного майданчика;

2.3.3. Здійснює оновлення інформації, поданої при реєстрації, у разі зміни такої інформації;

2.3.4. Забезпечує нерозголошення та конфіденційність логіна та пароля, що надаються під час реєстрації. У разі виникнення підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами, негайно повідомляє про це Оператора обраного електронного майданчика;

2.3.5. Забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань РГ; забезпечує оперативне інформування членів РГ стосовно організаційних питань її діяльності;

2.3.6. За дорученням голови РГ виконує іншу організаційну роботу;

2.3.7. Забезпечує, відповідно до вимог законодавства, зберігання документів щодо здійснення електронної процедури закупівлі;

2.3.8. Приймає участь в обговорені питань, які розглядаються на засіданнях РГ та беруть участь у голосуванні, стосовно цих питань.

2.4. Обов’язки членів робочої групи:

2.4.1. Приймають участь в обговоренні питань, які розглядаються на засіданнях РГ та брати участь у голосуванні стосовно цих питань.

2.5. Відповідальність

2.5.1 У разі невиконання або неналежного виконання цього Порядку члени РГ несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

3. Порядок проведення процедури електронної закупівлі

3.1. Представник Замовника реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи обраного електронного майданчика та має право зареєструватися на декількох електронних майданчиках.

3.2. Підставою для проведення електронної процедури закупівлі є службова записка головного бухгалтера або посадової особи, яка виконує його обов’язки, про необхідність здійснення електронної процедури закупівлі.

3.3. Для визначення технічних вимог предмету закупівлі на засідання робочої групи запрошуються:

 •  представник відділу, для якого проводиться закупівля;
  •  профільний технічний спеціаліст.

3.3. Рішення робочої групи затверджуються протоколом.

3.4. Електронна процедура закупівлі передбачає такі етапи:

 • оголошення закупівлі;
 • період уточнень;
 • подання пропозицій;
 • аукціон;
 • кваліфікація, визначення переможця та завершення закупівлі.

4. Оголошення закупівлі в електронній системі, період уточнень та подання пропозицій

4.1. Закупівлі проводяться з метою відбору постачальників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг для потреб Замовника та укладення з ними відповідних договорів.

4.2. Під час здійснення процедури електронної закупівлі робоча група повинна дотримуватися таких принципів здійснення закупівель:

 • добросовісна конкуренція серед учасників;
 • максимальна економія та ефективність;
 • відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
 • недискримінація учасників;
 • об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій;
 • запобігання корупційним діям і зловживанням.

4.3. Під час оголошення закупівлі представник Замовника розміщує в системі інформацію про предмет, очікувану вартість закупівлі, умови договору, порядок і умови проведення закупівлі, термін подання пропозицій, а також вимоги до Учасника та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення закупівлі. Інформація, зазначена під час оголошення закупівлі, повинна збігатися з інформацією, що зазначена у прикріплених документах (за наявності). У разі невідповідності, пріоритетною вважається інформація, зазначена Замовником під час оголошення закупівлі.

Усі файли, що прикріплені під час оголошення закупівлі, а також до пропозицій Учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpeg, .png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Забороняється додавати документи, що безпосередньо не стосуються закупівлі.

4.4. Вимоги до предмета закупівлі можуть встановлюватися у доданих файлах або в екранних формах закупівлі. У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на певну торговельну марку (знак для товарів і послуг) або виробника, можливо вказувати які аналоги та/або еквіваленти прийматимуться у пропозиціях Учасників.

При визначенні умов закупівлі необхідно вказати параметри закупівлі:

 • очікувану вартість закупівлі, що не може бути нижчою від мінімальної вартості закупівлі на відповідному авторизованому майданчику, яким користується замовник;
 • тривалість періоду уточнень, що має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 3-х робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 гривень;
 • тривалість періоду подання пропозицій, що має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 2-х робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 гривень;
 • крок аукціону, який зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості закупівлі та має знаходитись у діапазоні від 0,5% до 3% від очікуваної вартості закупівлі.

4.5. У період уточнень Користувачі системи мають можливість звернутися до Замовника з питаннями щодо встановлених вимог. Усі питання/відповіді зберігаються в системі та є доступними всім Користувачам системи для перегляду незалежно від статусу закупівлі.

Питання Учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою збереження анонімності система не надає можливості приєднання файлів до питання. Питання має бути сформульовано лише в текстовому вигляді.

Представник Замовника за погодженням з робочою групою відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення закупівлі.

5. Внесення змін до інформації про закупівлю

5.1. Представник Замовника за погодженням з робочою групою має право вносити зміни в інформацію та документи щодо оголошеної закупівлі до початку прийому пропозицій. Уся історія змін документів, внесених у цей період, зберігається і доступна для перегляду Користувачам системи. Якщо Замовник вносить зміни до документів, він зобов'язаний завантажити такі зміни у вигляді окремого файлу.

6. Аукціон

6.1. Дата та час аукціону призначаються системою автоматично.

6.2. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною або неціновими критеріями, формуючи рейтинги позицій учасників. Дана інформація автоматично оприлюднюються системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.

6.3. Якщо зареєстрований один Учасник, то система автоматично переходить до процесу «Оцінка», а закупівлі присвоює статус «Кваліфікація».

7. Кваліфікація, визначення переможця та завершення закупівлі

7.1. Робоча група розглядає Учасника, який надав за результатами аукціону найнижчу пропозицію та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення закупівлі.

7.2. У разі дискваліфікації Учасника, який запропонував найменшу ціну, представник Замовника публікує в системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням.

Виключними підставами дискваліфікації є:

 • пропозиція Учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам закупівлі;
 • Учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.

Якщо Учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам закупівлі, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 (три) робочі дні з дня надходження такої вимоги.

У випадку дискваліфікації, система автоматично визначає наступного Учасника аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових за величиною цінових пропозицій - поданою раніше, як Учасника з найкращою пропозицією, яка має розглядатися Замовником.

7.3. Якщо пропозиція Учасника відповідає умовам закупівлі, Замовник визначає такого Учасника Переможцем та публікує в системі скан-копію документа з відповідним рішенням. Наступним етапом закупівлі є підписання договору.

7.4. Договір за результатами проведення закупівлі підписується між Замовником та Переможцем поза системою згідно чинного законодавства не раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про Переможця закупівлі. Договір між Замовником та Переможцем має бути підписаний на суму, що не перевищує ціну останньої пропозиції, поданої Переможцем в аукціоні.

Договір розміщується в системі представником Замовника протягом 2 (двох) робочих днів з дня його укладання та перебуває у вільному доступі для перегляду Користувачами системи.

7.5. Замовник зобов’язаний завершити закупівлю шляхом підписання договору або відміни закупівлі протягом 30 днів після закінчення терміну подання пропозицій.

8. Скасування закупівлі

8.1. Скасувати закупівлю може виключно Замовник із зазначенням аргументованих підстав прийняття такого рішення.

8.2. Якщо в момент закінчення прийому пропозицій жоден Учасник не зареєстрував пропозицію, система автоматично присвоює закупівлі статус «Закупівля не відбулася».

8.3. У разі, якщо всі Учасники закупівлі були дискваліфіковані, закупівля автоматично переводиться системою у статус «Закупівля не відбулась».

9. Вирішення спорів, пов'язаних із проведенням закупівлі

9.1. Усі спори між Учасником та Замовником, що виникли при проведенні закупівлі, вирішуються згідно з положеннями, наведеними у цьому Порядку або згідно діючого законодавства України.

10. Усунення порушення

10.1. У випадку виявлення порушення Користувач може звернутися до Замовника із Вимогою про усунення порушення у процесі проведення закупівлі (далі - Вимога) через відповідну електронну форму.

Вимога повинна містити таку інформацію:

 • найменування Замовника, рішення, дії або бездіяльність, щодо якого (яких) ініціюється Вимога;
  • номер повідомлення про проведення закупівлі, щодо якого ініціюється Вимога;
 • підстави подання Вимоги, посилання на порушення у процесі проведення закупівель, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати;
  • зміст вимог до Замовника та їхнє обґрунтування;
 • дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка звернулася (для юридичних осіб - найменування, код ЄДРПОУ (за наявності) та місцезнаходження або місце реєстрації юридичної особи, для фізичних осіб - ПІБ, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та місце проживання або місце реєстрації особи). Для забезпечення рівних умов для всіх Учасників зазначені дані до моменту розкриття пропозицій недоступні Замовнику і відображаються після розкриття пропозицій.

Вимога може містити також іншу інформацію про особу, що звернулася.

Уся інформація щодо процесу звернення доступна всім Користувачам з усіх Авторизованих електронних майданчиків та на веб-порталі Уповноваженого органу.

10.2. Замовник протягом 3 днів розглядає Вимогу, приймає і оприлюднює рішення щодо неї. За цей період представник Замовника повинен опублікувати відповідь на Вимогу і (у випадку задоволення Вимоги) внести відповідні зміни до умов закупівлі або переглянути рішення про дискваліфікацію та/або рішення про визначення Переможця. Перегляд таких рішень можливий лише в період до підписання договору. Після обрання статусу рішення щодо Вимоги «Задоволено», «Відхилено» або «Не задоволено» представник Замовника в обов'язковому порядку оприлюднює обґрунтування щодо рішення.

Після розміщення відповіді щодо Вимоги Замовником, Вимога набуває статусу «розглянуто Замовником», та ініціатор Вимоги протягом 2 днів оцінює відповідь «Задовільно»/«Незадовільно»:

 • «Задовільно» - відповідь задовольнила ініціатора Вимоги та набуває статусу «вичерпано»;
 •  «Незадовільно» - відповідь ініціатора не задовольнила, Вимога автоматично набуває статусу «Звернення» та направляється на розгляд до Комісії з розгляду звернень (далі - Комісія).

Вимога автоматично набуває статусу «вичерпано», якщо ініціатор Вимоги не оцінив відповіді Замовника протягом 3 днів після розміщення такої відповіді.

Вимоги, за якими відсутні відповіді Замовника, автоматично набувають статусу «Звернення» та підлягають розгляду Комісією. Розгляд Звернення Комісією припиняється у разі відміни закупівлі або визначення її системою такою, що не відбулася. Рішення Комісії розміщуються в системі протягом 5 робочих днів з моменту їх прийняття і повинні бути загальнодоступними для перегляду на веб-порталі Уповноваженого органу.

Комісія має розглянути Звернення протягом 14 днів з моменту його надходження на розгляд. Після розміщення рішення Комісії в системі Вимога переходить у статус «Розглянуто Комісією».

10.3. Рішення Комісії має рекомендаційний характер. Замовник на підставі такого рішення може залишити попереднє рішення без змін, переглянути рішення або скасувати закупівлю.

10.4. Розгляд Вимоги та Звернення не зупиняє процесу проведення закупівлі.

Керуючий справами виконкому                                                               О.П. Андрусенко

Положення розроблено відділом економіки та інвестиційного розвитку виконавчого органу Торецької міської ради.

Головний спеціаліст

відділу економіки та інвестиційного розвитку

О.В. Нємкова

Начальник відділу економіки

та інвестиційного розвитку

С.Г. Міан • logo
 • Торецька міська ВЦА
  Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

 • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
 • Тел: (06247) 4-10-33
 • Факс: (06247) 4-10-33
 • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
 •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • logo