(06247) 4-10-33
Parse error in downloaded data
Документ № 291р від 24.09.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ТОРЕЦЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ТОРЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

24.09.2021 м. Торецьк №291р
 
Про затвердження Положення та складу Робочої групи з креативного перетворення Торецької міської територіальної громади

З метою створення креативних концепцій перетворення громадського простору Торецької міської територіальної громади в унікальний урбаністичний артоб’єкт із використанням об’єднувального потенціалу ОСББ, впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості поліпшення розуміння потреб мешканців громади, розглянувши службову записку заступника начальника Управління – начальника загального відділу Управління житлово-комунального господарства Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області Філіппової Ірини від 06.09.2021 № 2073/02-1.03, керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 2 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

1. Затвердити склад Робочої групи з креативного перетворення Торецької міської територіальної громади (додається).

2. Затвердити Положення про Робочу групу з креативного перетворення Торецької міської територіальної громади (додається).

 

 

Керівник Торецької міської

військово-цивільної адміністрації

Бахмутського району Донецької області                                                     Василь ЧИНЧИК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

від 24.09.2021 № 291р

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу з креативного перетворення Торецької міської територіальної громади

у рамках грантової діяльності «Добрі сусіди – одна країна»

за підтримки проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні»

 

 1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження та склад Робочої групи із креативного перетворення Торецької міської територіальної громади (далі – Робоча група), а також порядок організації її роботи.

Робоча група – це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області (далі – Торецької міської ВЦА), завданням якого (спільно з експертами Проєкту) є створення креативних концепцій перетворення громадського простору міста Торецьк в унікальний урбаністичний артоб’єкт із використанням об’єднувального потенціалу ОСББ.

 1. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями керівника Торецької міської ВЦА, іншими нормативно-правовими актами України та цим Положенням.
 2. Голова Робочої групи головує на її засіданнях, контролює виконання покладених на Робочу групу завдань.
 3. У разі відсутності голови Робочої групи його обов’язки виконує інший член Робочої групи, визначеним шляхом голосування членів присутніх на засіданні.
 4. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за рішенням голови, але не менше одного разу на квартал. Позачергові засідання проводяться у разі потреби.
 5. Рекомендації Робочої групи вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні Робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 1. Основними завданнями Робочої групи є:
 1. визначення проблемних питань у сфері благоустрою Торецької міської територіальної громади та організації міського простору, формування пропозицій щодо їх вирішення;
 2. сприяння збору інформації та участь у підготовці основних ідей щодо створення креативного простору у Торецькій міській територіальній громаді;
 3. участь у розробці Концепції креативного перетворення Торецької міської територіальної громади в унікальний урбаністичний артоб’єкт;
 4. участь у робочих зустрічах із напрацювання урбаністичних, арт- та дизайн-рішень, сприяння забезпеченню фото- та відеосупроводу;
 5. участь у підготовці Каталогу урбаністичних, арт- та дизайн-рішень спільно з експертами Проєкту;
 6. участь та організаційний супровід презентації Каталогу урбаністичних, арт- та дизайн-рішень широкому загалу.

Наведені терміни є орієнтовними і можуть змінюватися за об’єктивних обставин.

 1. Робоча група відповідно до визначених цим Положенням завдань має право:
 1. одержувати в установленому порядку безоплатно від структурних підрозділів Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 2. залучати до Робочої групи в разі потреби та за згодою працівників місцевого органу виконавчої влади, фахівців установ, підприємств та організацій, запрошувати представників інститутів громадянського суспільства, досвід яких є релевантним до завдань Робочої групи;
 3. здійснювати взаємодію та обмін інформацією з громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, в тому числі міжнародними організаціями, які провадять діяльність у сфері місцевого розвитку, благоустрою та дизайну;
 4. брати участь у проведенні конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;
 5. у відповідності до правил благоустрою території населеного пункту, розробляти та вносити в установленому порядку на розгляд структурним підрозділам Торецької міської ВЦА проєкти нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію політики благоустрою, розвитку інфраструктури та дозвілля м. Торецьк;
 6. розробляти та вносити в установленому порядку на розгляд структурним підрозділам Торецької міської ВЦА проєкти пропозицій у формі додатків та рекомендацій до правил благоустрою території Торецької міської територіальної громади, спрямованих на інтеграцію унікальних урбаністичних арт-об’єктів та дизайнерських рішень, як елементів благоустрою міста, з метою створення креативного простору Торецької міської територіальної громади.
 1. Рекомендації Робочої групи, прийняті в межах її компетенції, оформлюються протоколом, який підписується головою.

Заступник керівника Торецької міської

військово-цивільної адміністрації                                    Юрій ЄВСІКОВ

 

 

Положення підготовлено Управлінням житлово-комунального господарства Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

 

 

Виконуючий обов’язки начальника Управління

житлово-комунального господарства Торецької

міської військово-цивільної адміністрації

Баххмутського району Донецької області                                                                 Микола ГЕРТ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

від 24.09.2021 № 291р

Склад

Робочої групи з креативного перетворення Торецької міської територіальної громади

 

ЄВСІКОВ

Юрій

заступник керівника Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області, голова Робочої групи

КОЖУХОВА

Тетяна

спеціаліст 1 категорії загального відділу Управління житлово-комунального господарства Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області, секретар Робочої групи

Члени Робочої групи:

ВОРОНЦОВА

Юлія

головний спеціаліст відділу культури Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

ІВАНОВА

Ольга

головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та земельних відносин

ОРЕШКІН

Володимир

виконуючий обов’язки начальника управління освіти Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

ОСИПЯН

Емілія

начальник відділу економічного та інвестиційного розвитку Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

РУДЕНКО

Іван

 

заступник голови правління АОСББ «Нью-Йорк»

(за погодженням)

СІРИК

Вікторія

начальник відділу з питань молоді та спорту Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

ФІЛІППОВА

Ірина

заступник начальника Управління – начальник загального відділу управління житлово-комунального господарства  Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

 

Заступник керівника Торецької міської

військово-цивільної адміністрації  Бахмутського

району Донецької області                                   Юрій ЄВСІКОВ

 

Положення підготовлено Управлінням житлово-комунального господарства Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області

 

Виконуючий обов’язки начальника Управління

житлово-комунального господарства Торецької

міської військово-цивільної адміністрації

Баххмутського району Донецької області                       Микола ГЕРТ • logo
 • Торецька міська ВЦА
  Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

 • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
 • Тел: (06247) 4-10-33
 • Факс: (06247) 4-10-33
 • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
 •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 • logo