Друкувати


УКРАЇНА

ТОРЕЦЬКАМІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

27.01.2017 м. Торецьк №6/94-27
 
Про затвердження Програми з організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у місті Торецьку на 2017 рік

З метою забезпечення тимчасової зайнятості, виконання суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, на підставі потреби  підприємств, установ та організацій міста, керуючись статтею 31 Закону України «Про зайнятість населення»,  статею26  Закону України ««Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму з організації громадських та інших робіт тимчасового характеруу місті Торецьку на 2017 рік (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради  від   29.01.2016

№ 6/78-15 «Про затвердження  Програми з організації громадських та інших робіт тимчасового характеруу місті Торецьку на 2016 рік»

3. Координацію робіт, щодо виконання даного рішення, покласти на Торецький міський центр зайнятості (Боровська), контроль ––  на постійну комісію з соціального захисту населення,  охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища (Лубинец) іна першого заступника міського голови Руденка Я.Д.

        

Секретар міської ради                                                                                                Ю.М. Євсіков

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення

міської ради

27.01.2017_№6/94-27  

 

Програма

з організації громадських та інших робіт тимчасового характеру у місті Торецьку на 2017 рік

 

Зміст програми:

  1. Загальна частина
  2. Мета програми
  3. Фінансове забезпеченняпрограми
  4. Організація  та контроль за виконанням програми
  5. Заходи по забезпеченнювиконанняпрограми

 

  1. Загальна частина

    Програма з організації гормадських та інших робіт тимчасового характеру міста Торецька на 2017 рік (далі Програма) разроблена Торецьким міським центром зайнятості,  за участю Департамента фінансів Торецької міської ради та  роботодавців, відповідно до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», на підставі рішення виконкому від 21.12.2016  №437«Про організацію гормадських та інших робіт тимчасового характеру на 2017 рік» та рішення сесії міської ради  від 23.12.2016 № 6/93-1«Про міський бюджет на 2017 рік»

  2. Мета програми

Мета програми - забезпечення тимчасової зайнятості працездатного населення, виконання суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, а також для одночасного вирішення питань соціально-економічного розвитку міста за рахунок виконання робіт з благоустрою, озелененню та прибирання території міста і районів, підсобних ремонтних робіт на об’єктах соціальної сфери, догляд за особами похилого віку, інвалідами, та інші роботи пов’язані із забезпеченням соціального супроводу чи стороннього догляду, допоміжні підсобні роботи в територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та самотніх громадян.

Поставлена мета може бути досягнута:

- направленням для виконання тимчасових робіт які мають соціальну спрямованість, осіб, які знаходяться на обліку в міському центрі зайнятості.

3.Фінансове забезпечення  програми

Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

 У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

   4. Організація  та контроль за виконанням програми

Координацію роботи щодо виконання цієї Програми покласти на міський центр зайнятості (Боровська), контроль ––  на постійну комісію з соціального захисту населення,  охорони здоров’я і охорони навколишнього середовища (Лубинец) та на першого заступника міського голови Руденка Я.Д.