(06247) 4-10-33
Parse error in downloaded data
Документ № 167р від 29.11.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ТОРЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

29.11.2016 м. Торецьк №167р
 
Про затвердження порядку організації проведення особистих, виїзних прийомів, «Прямої лінії» та порядку розгляду письмових звернень громадян

На виконання розпоряджень голови Донецької облдержадміністрації від 01.02.2012 № 45 «Про затвердження в облдержадміністрації порядку організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, спільних, виїзних прийомов громадян та телефонної «Гарячої лінії», від 01.02.2012 № 46 «Про затвердження порядку розгляду письмових звернень громадян в облдержадміністрації», керуючись статтями 14, 15, 16, 19, 20, 22 Закону України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», статтями 38, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Затвердити:

1.1. Порядок організації проведення особистих прийомів громадян у виконавчому органі Торецької міської ради, виїзних прийомів міським головою (секретарем міської ради) та його заступниками, прямого телефонного зв'язку з населенням «Пряма лінія» (додається).

1.2. Порядок розгляду письмових звернень громадян у виконавчому органі Торецької міської ради (додається).

2. Відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань (Беличко) вжити заходів щодо забезпечення належної організації та створення необхідних умов для проведення виїзних прийомів заступниками голови Донецької облдержадміністрації.

Згідно з графіком

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 07.03.2012 № 29 р «Об утверждении порядка организации проведения личных, виездных приемов, «Прямой линии» и порядка рассмотрения письменных обращений граждан».

4. Координацію роботи за виконаннямданного розпорядження покласти на відділ організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань (Беличко), контроль – на керуючого справами виконкому АндрусенкаО. П.

Секретар міської ради                                                                                    Ю.М. Євсіков

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

29.11.2016 № 167р

 

ПОРЯДОК

організації проведення особистих прийомів громадян у виконавчому органі Торецької міської ради, виїзних прийомів міським головою (секретарем міської ради) та його заступниками, прямого телефонного зв'язку з населенням «Пряма лінія»

 

1.Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений згідно з Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (далі – Інструкція з діловодства) і визначає основні вимоги щодо організації проведення особистих прийомів громадян у виконавчому органі Торецької міської ради, виїзних прийомів міським головою (секретарем міської ради) та його заступниками, прямого телефонного зв'язку з населенням «Пряма лінія» з питань, що належать до компетенції Торецької міської ради (далі – прийоми).

1.2. Організація проведення особистих, виїзних прийомів громадян, прямого телефонного зв'язку з населенням «Пряма лінія» покладено на спеціалістів відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань.

1.3 Прийоми громадян, крім виїзних, проводяться в громадській приймальні міської ради, відповідно до затвердженого графіка та в порядку черговості. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.

1.4. Вхід до громадської приймальні, розташованої у будинку міської ради - вільний.

1.5. Облік і реєстрація усних звернень громадян проводиться спеціалістами відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань відповідно до вимог Інструкції з діловодства та Постанови КМУ від 24.09.2008 № 858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян".

1.6. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення питань, порушених громадянами, на прийоми запрошуються керівники структурних підрозділів, підприємств, організацій та установ міста, правоохоронних органів, засобів масової інформації, представники органу самоорганізації населення «Доброта».

1.7. Під час проведення прийомів можуть бути присутніми представники громадян, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку, а також особи, які перебувають у родинних стосунках  із заявниками (крім неповнолітніх дітей).

1.8. Графіки прийомів щорічно затверджуються розпорядженням міського голови. Контроль за дотриманням графіків особистих та виїзних прийомів, телефонного зв'язку з населенням «Пряма лінія» здійснюють спеціалісти відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань. Інформація про результати проведення прийомів надається щомісяця керуючому справами виконкому.

1.9. Населення міста систематично інформується про графіки, результати прийому через засоби масової інформації та розміщення на сайті міської ради, а також шляхом наочного розміщення на стенді у громадській приймальні.

1.10. У разі неможливості вирішення піднятого громадянином питання безпосередньо через його складність або потреби додаткового вивчення, громадянину може бути запропоновано викласти суть питання в письмовій заяві. Така заява розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення.

2. Порядок організації та проведення особистих прийомів громадян у виконавчому органі Торецької міської ради

2.1. Особистий прийом міським головою (секретарем міської ради) проводиться за попереднім записом, тільки після розгляду питань, що порушуються громадянами у своїх зверненнях, першим заступником міського голови, заступниками міського голови за напрямом діяльності, а також якщо рішення цього питання не входить до компетенції міської ради, але не вирішено по суті під час розгляду попередніх звернень.

2.2. Попередній запис громадян на особистий прийом до міського голови (секретаря міської ради) проводиться спеціалістами відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань щодня з 7.30 до 16.00, крім вихідних і святкових днів. Картки особистого прийому заповнюються відповідно до документів, що засвідчують особу громадянина.

2.3. При співбесіді:

- вивчається суть звернення, ким попередньо воно розглядалося і причини не вирішення його по суті;

- консультація дається громадянам про порядок розгляду звернень, дату і місце прийомів міським головою (секретарем міської ради) та його заступниками за напрямками діяльності;

2.4. При повторному зверненні громадян з одного й того ж питання на прийом готується повна добірка первинного звернення з усіма його матеріалами.

2.5. Підготовка та організація особистого прийому міського голови (секретаря міської ради), оформлення карток і доручень за його результатами забезпечують фахівці відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань, згідно з функціональними обов'язками.

2.6. Особистий прийом громадян секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому проводиться згідно з графіком, без попереднього запису, в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом. Запис в день прийому, добірку матеріалів і оформлення здійснює спеціаліст відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань.

3. Порядок проведення виїзних прийомів міським головою (секретарем міської ради) та його заступниками за місцем проживання

3.1. Прийом громадян за місцем проживання (далі - виїзний прийом) проводиться

міським головою (секретарем міської ради) та його заступниками згідно із затвердженим графіком.

3.2. Узгодження дати проведення виїзних прийомів міським головою (секретарем міської ради) та його заступниками проводиться щомісяця.

3.3. Узгоджений графік направляється за місцем проведення виїзних прийомів для організації підготовчої роботи, інформування населення, створення відповідних умов і проведення попереднього запису.

3.4. Графіки виїзних прийомів щомісяця публікуються в засобах масової інформації та розміщуються на сайті Торецької міської ради.

3.5. Фахівці відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань приймають особисту участь у виїзних прийомах, контролюють процес підготовки, своєчасність і якість заповнення карток, запрошують керівників структурних підрозділів, підприємств, організацій, установ, засобів масової інформації для участі в прийомах і вирішенні питань по суті.

4. Порядок організації проведення телефонного зв'язку з населенням «Пряма лінія» з міським головою (секретарем міської ради) та його заступниками.

4.1. Телефонний зв'язок з населенням «Пряма лінія» проводиться з міським головою та його заступниками згідно із затвердженим графіком. Графік складається і затверджується міським головою (секретарем міської ради) щорічно, щомісяця публікується в засобах масової інформації та розміщується на сайті  Торецької міської ради.

4.2. Організацію проведення телефонного зв'язку з населенням «Пряма лінія» з міським головою (секретарем міської ради) та його заступниками здійснюють фахівці відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань на яких покладені дані обов'язки.

4.3. Звернення громадян, що надійшли на «Пряму лінію», оформляються спеціалістами відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань на картках особистого прийому.

4.4. Облік і контроль за виконанням доручень, даних міським головою (секретарем міської ради) та його заступниками за зверненнями громадян на «Прямій лінії», здійснюють фахівці відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань.

Керуючий справами виконкому                                                              О. П. Андрусенко

Порядок підготовлено відділом

організаційної роботи, діловодства,

контролю та загальних питань

Начальник відділу                                                                                      Н.С.Беличко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

29.11.2016 № 167р

 

ПОРЯДОК

розгляду письмових звернень громадян у виконавчому органі

Торецької міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблено згідно з Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (далі – Інструкція з діловодства), Постанови КМУ від 24.09.2008 № 858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян" і встановлює єдиний для виконавчих органів міської ради порядок прийому, обліку, реєстрації і розгляду письмових звернень, а також контроль за строками їх виконання та надання відповідей заявникам.

1.2. Обробка письмових звернень, що надійшли до виконавчого органу міської ради, здійснюється спеціалістами відділу організаційної роботи, діловодства, контролюта загальних питань, який несе відповідальність за організацію роботи із зверненнями громадян відповідно до Інструкції з діловодства.

2. Прийом, облік та реєстрація письмових звернень громадян

2.1. Письмові звернення громадян, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийому, реєстрації та розгляду з метою визначення їх належності до компетенції міської ради. Листи громадян через пошту отримує канцелярія і передає їх на реєстрацію спеціалісту відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань.

2.2. Письмові звернення, надані громадянином особисто або через представника, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку, приймає спеціаліст відділу організаційної роботи, діловодства, контролюта загальних питань, на якого покладені дані зобов'язання.

2.3. Приймаються звернення в робочі дні з 7.30 до 16.00 в громадській приймальні, розташованій на 1 поверсі будівлі міської ради.

2.4. Спеціаліст відділу організаційної роботи, діловодства, контролюта загальних питань здійснює попередній розгляд звернень відповідно до вимог статей 5, 7, 8, 17 Закону України «Про звернення громадян».

2.5. Не розглядаються звернення громадян, оформлені з порушенням вимог Закону України «Про звернення громадян». Рішення про повернення таких звернень приймає начальник відділу організаційної роботи, діловодства, контролюта загальних питань, про що письмово повідомляється заявник.

2.6. Письмові звернення громадян, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, реєструються в день їх надходження на реєстраційно-контрольних картах за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

2.7. На вимогу громадянина, який надає звернення у виконавчий орган міської ради, на першому аркуші копії звернення проставляється реєстраційний штамп, дата надходження та реєстраційний номер даного звернення. Зазначений документ з відміткою «КОПІЯ» повертається громадянинові.

2.8. На першому аркуші звернення і на контрольно-реєстраційних картках робиться позначка «Повторно» (у разі, якщо звернення надійшло повторно) та «КОНТРОЛЬ», якщо необхідно повідомити іншу організацію або отримати інформацію від виконавців про результати прийнятих рішень.

2.9. Спеціаліст відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань при вивченні обігу визначає:

- вид звернення, відповідно до статті 3 Закону України «Про звернення громадян», та у реєстраційно-контрольній картці проставляє кодове позначення пропозиції, заяви і скарги;

- компетенції органу, який повинен розглядати отримане звернення;

- суть, характер та короткий зміст звернення, проводить кодування питань, згідно з класифікатором звернень, і відповідно йому заповнює реєстраційно-контрольну картку в 3-х примірниках: перший – для алфавітно-облікової картотеки, другий – для резолюції керівників міської ради та її виконавчого органу, третій – для тематичної картотеки;

- при надходженні звернення від вищих органів влади, на картках проставляється червона смуга, ставиться штамп «Контроль» і строки надання інформації про результати розгляду звернення в ці органи. Супровідні документи вищих органів влади повертаються за належністю.

3. Розгляд звернень керівниками міської ради та її виконавчого органу

3.1. Письмові звернення разом з реєстраційно-контрольними картками передаються на розгляд керівників міської ради та її виконавчого органу за напрямками діяльності. При повторних зверненнях до реєстраційно-контрольних карток додаються справи заявників з матеріалами щодо їх розгляду. Приймання, розгляд, реєстрація звернення не повинні перевищувати 3-денний строк.

3.2. Особисто міським головою (секретарем міської ради) розглядаються письмові звернення:

- Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Матерів-героїнь;

- спрямовані на особистий розгляд міському голові за дорученням голови Донецької облдержадміністрації та його заступників, а також звернення, що надійшли з Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, облради;

- звернення, у тому числі колективні, в яких оскаржуються дії, рішення Торецькоїміської ради та її виконавчих органів, або в яких повідомляється про незаконні корупційні дії або бездіяльність, невиконання службових обов'язків посадових осіб цих органів. Такі звернення, за дорученням міського голови (секретаря міської ради), розглядаються відповідними структурними підрозділами міської ради комісійно, з виїздом на місце та з участю заявника;

- повторні звернення, що надійшли до виконавчого органу міської ради від одного і того ж громадянина або групи осіб (повторні колективні звернення) щодо одного і того ж питання, якщо воно вирішено по суті під час попереднього розгляду або не вирішено і вимагає особистого втручання міського голови (секретаря міської ради) за поданням першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому або комісії з розгляду звернень громадян (далі – Комісія) для визначення доцільності його подальшого розгляду або припинення листування.

3.3. Керівництво виконавчого органу міської ради при розгляді звернень громадян уважно вивчають суть питання, при необхідності, доручають виконавцю провести комісійний розгляд звернення з виїздом на місце і визначають заходи щодо вирішення проблем, які є підставою для звернення. Резолюція керівника повинна бути підписана і датована. Розгляд листів громадян повинен проводитися протягом одного робочого дня з дня отримання його, але не пізніше загального строку опрацювання звернень, що не перевищує 3 робочих днів.

3.4. За зверненнями, в яких порушені питання, що не належать до компетенції міської ради, а їх рішення відносяться до компетенції інших органів, керівник міської ради та його виконавчого органу дає доручення посадовій особі направити звернення на розгляд за належністю на підставі статті 7 Закону України "Про звернення громадян".

3.5. Під час розгляду повторних звернень міський голова (секретар міської ради) і його заступники, можуть доручити виконавцю, до компетенції якого входить вирішення питання по суті, підготувати на розгляд Комісії матеріали про припинення листування на підставі статті 8 Закону України "Про звернення громадян".

3.6. У випадку декількох виконавців, керівник міської ради і його виконавчого органу призначає відповідального за узагальнення інформації, підготовки проекту відповіді заявнику або інформацію у вищі органи влади з дотриманням контрольних строків.

3.7. Терміни розгляду звернень встановлюються керівниками виконавчого органу міської ради на підставі статті 20 Закону України «Про звернення громадян».

4. Обробка резолюцій керівників виконавчого органу міської ради,  направлення звернень до виконавців, організація контролю за вирішенням питань та дотриманням термінів розгляду звернень

4.1. Розглянуті керівниками виконавчого органу міської ради письмові звернення громадян передаються у відділ організаційної роботи, діловодства, контролюта загальних питань для внесення резолюції в реєстраційно-контрольні картки та направлення їх на розгляд відповідним виконавцям.

4.2. Безпосередній контроль за дотриманням строків розгляду звернень громадян здійснюється спеціалістом відділу організаційної роботи, діловодства, контролюта загальних питань згідно реєстраційно-контрольних карток, які знаходяться в контрольній картотеці за датами термінів та в розрізі виконавців. При цьому:

4.2.1. Щодня контролює терміни розгляду звернень, попереджає виконавців за 3 робочих дні до настання терміну про необхідність надання інформації та відповіді заявнику. Про кількість контрольних звернень та наявні факти порушення термінів при їх розгляді доповідає начальнику відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань.

4.2.2. Щомісячно аналізує стан розгляду звернень, вивчає причини, що породжують їх, дотримання термінів розгляду звернень та готує аналітичні матеріали з цих питань для міського голови (секретар міської ради).

4.2.3. Щоквартально готує інформацію про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах міської ради, на підприємствах і організаціях міста для розгляду на апаратній нараді чи засіданні виконкому міської ради.

4.2.4. Отримує в установлений строк від виконавців інформацію про розглядта вирішення питань і проекти відповідей заявникам, перевіряє їх зміст на відповідність даним дорученням, якість та повноту виконання, здійснює необхідні відмітки про результати та строки розгляду в реєстраційно-контрольних картках, проставляє дату отримання інформації.

4.3. Контрольні доручення, дані керівниками міської ради та її виконавчого органу, за зверненнями громадян, знімаються з контролю лише після того, як вжито заходів щодо вирішення всіх питань, порушених у зверненні, а заявникові надано вичерпну письмову відповідь. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають керівники міської ради та її виконавчого органу, які прийняли рішення про взяття їх на контроль. При цьому на проекті відповіді заявнику проставляється відмітка «зняти з контролю».

Після отримання інформації від всіх виконавців, керівник доручає одному з виконавців підготувати проект відповіді заявнику.

4.4. Звернення, на які даються попередні (проміжні) відповіді та інформації, з контролю не знімаються. Отримана інформація передається керівнику для ознайомлення і прийняття рішення про продовження строку. Дане доручення направляється виконавцю з відповідною відміткою в реєстраційно-контрольній картці.

Звернення знаходиться на контролі у відділі організаційної роботи, діловодства, контролюта загальних питань до повного його вирішення.

4.5. Після закінчення розгляду та зняття звернення з контролю сформована в установленому порядку справа зберігається у відділі організаційної роботи, діловодства, контролюта загальних питань за алфавітним принципом. Забороняється зберігання справ у виконавців. Ознайомитися з матеріалами справи можна лише у приміщенні відділу за попереднім запитом під підпис.

5. Розгляд звернень громадян виконавцями, надання інформації та відповідей заявникам.

5.1. Керівники відділів, структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, яким доручено виконання звернень громадян, зобов'язані уважно вивчати, перевіряти на місці викладені у зверненнях факти, приймати заходи для об'єктивного вирішення поставлених питань, з'ясовувати і усувати причини та умови, які змушують громадян звертатися в місцеві й вищі органи влади, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Безпосередні виконавці виїжджають на місце, спілкуються з авторами звернень, з'ясовують усі порушені питання та обставини, вникають в їх суть, вживають заходи, спрямовані на захист конституційних прав громадян у межах своєї компетенции і у відповідності з чинним законодавством.

Для перевірки звернень громадян можуть залучатися, за згодою заявника, представники громадськості.

5.2. За наслідками перевірки заяв і скарг складається мотивований висновок про результати їх розгляду, що вміщує в собі об'єктивний аналіз усіх зібраних матеріалів, на підставі яких виконавець готує і надає інформацію керівнику виконавчого органу міської ради у встановлений термін. Разом з інформацією керівником розглядається й проект відповіді заявнику.

5.3. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводиться до відома громадян в письмовій формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятих рішень. При цьому вказуються заходи, прийняті виконавчим органом міської ради в межах її компетенції для захисту конституційних прав громадян.

5.4. Проекти відповідей готують виконавці, згідно резолюцій керівників виконавчого органу міської ради, та надають їх керівникам не пізніше ніж за 2 робочих дні до настання терміну виконання.

5.5. Якщо виконавців, згідно резолюції декілька, збір інформації та узагальнення відповіді заявнику здійснює перший виконавець.

5.6. Відповідь за результатами розгляду колективного звернення громадян (якщо звернення підписали двоє або більше громадян) направляється громадянину, котрий підписав першим або адреса якого вказана.

5.7. Підписані керівниками виконавчого органу міської ради відповіді заявникам передаються до відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань для оформлення їх у встановленому порядку і відправлення заявнику.

Керуючий справами виконкому                                                                   О. П. Андрусенко

Порядок підготовлено відділом

організаційної роботи, діловодства,

контролю та загальних питань

Начальник відділу                                                                                          Н.С.Беличко  • logo
  • Торецька міська ВЦА
    Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

  • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
  • Тел: (06247) 4-10-33
  • Факс: (06247) 4-10-33
  • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
  •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

  • logo