Друкувати


УКРАІНА

ТОРЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

22.12.2016 м. Торецьк №182р
 
Про затвердження графіків особистих та виїзних прийомів громадян на 2017 рік

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження голови Донецької облдержадміністрації від 05.03.2008 № 78 «Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008», згідно зі статтями 14, 15, 16, 19, 22 Закону України «Про звернення громадян» та статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Затвердити:

1.1. Графікособистихприйомів громадян Торецької міської ради на 2017 рік (додається).

1.2.  Графік проведення виїзних прийомів   на   2017рік  (додається).

2. У разі відсутності міського голови (секретаря міської ради), його заступників, керуючого справами виконкому (з причини хвороби, відпустки, відрядження тощо), які згідно графіка повинні проводити особистий та виїзний прийом громадян, такий прийом проводиться у відповідності зі схемою взаємозаміни, затвердженої розпорядженням міського голови від 03.10.2016 № 121р

3. Відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань (Беличко):

3.1 Щоквартально публікувати в засобах масової інформації та на офіційному сайті Торецької міської радиграфікособистих прийомів громадяну виконавчому органі Торецької міської ради на 2017рік.

До 10.01.2017,  до 10.04.2017, до 10.07.2017, до 10.10.2017

3.2.  До 5 числа кожного місяця публікувати в засобах масової інформаціїта розміщувати на сайтіТорецької міської радиграфік виїзних прийомів на 2017рік.

4. Рекомендувати головам міськселищрад підготувати та затвердити аналогічні графіки на 2017 рік.

5.  Вважатитаким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 28.12.2015 № 139р  «Про затвердження графіків особистих та виїзних прийомів громадян на 2016 рік» зі змінами та доповненнями.

6. Координаціюроботи за виконанням даного розпорядження покласти на відділ організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань (Беличко), контроль - на керуючого справами виконкому АндрусенкаО.П.    

        

Секретар міської ради                                                                                     Ю.М.Євсіков

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 22.12.2016 № 182р

 

ГРАФІК

особистихприйомів громадянувиконавчому органі Торецькоїміської ради 

на 2017рік

 

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові керівників Дні прийому Годиниприйому
1.

Євсіков

ЮрійМиколайович –

секретар міської ради

1 і 3 понеділок місяця з 10.00 до 14.00
2. Руденко Ярослав Дмитрович -перший заступник міського голови середа з 10.00 до 14.00
3.

Кульбачна

ОленаГеннадіївна -

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органівміської ради

вівторок

з 10.00 до 14.00

4.

Винник

СергійСергійович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органівміської ради

п'ятниця з 10.00 до 14.00
5.

Андрусенко

Олександр Петрович -

керуючий справами виконкому

четвер з 10.00 до 14.00

Керуючий справами виконкому                                                                   О.П. Андрусенко

Графікпідготовленийвідділоморганізаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань

Начальник відділу                                                                                            Н.С.Беличко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 22.12.2016 №182р

 

 

ГРАФІК

проведеннявиїзнихприйомівувиконавчих органахТорецької

міської ради на 2017рік

 

Прізвище, ім'я, по батькові Місце проведення місяць
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЄвсіковЮрійМиколайович-секретар міської ради с. Новгородське       х       х       х
с. Північне     х       х       х  
с. Щербинівка   х       х       х    
м. Залізне х       х       х      
дільничийкомітет №1 х     х     х     х    
 дільничийкомітет №2     х         х       х
дільничийкомітет №3         х       х      
дільничийкомітет №4   х       х         х  
Руденко Ярослав Дмитрович -перший заступникміського голови с. Новгородське     х     х     х      
с. Північне   х               х    
с. Щербинівка х       х     х       х
м. Залізне       х     х       х  
дільничийкомітет №1         х       х      
 дільничийкомітет №2   х       х       х    
дільничийкомітет №3 х     х     х       х  
дільничийкомітет №4     х         х       х

Кульбачна ОленаГеннадіївна -

заступник міського головиз питань діяльності виконавчих органів міської ради

с. Новгородське   х         х     х    
с. Північне х       х     х        
с. Щербинівка       х         х   х  
м. Залізне     х     х           х
дільничийкомітет №1     х         х       х
 дільничийкомітет №2 х       х           х  
дільничийкомітет №3   х       х       х    
дільничийкомітет №4       х     х   х      

Винник Сергій

Сергійович -заступник міського головиз питань діяльності виконавчих органів міської ради

с. Новгородське х       х           х  
с. Північне       х   х     х     х
с. Щербинівка     х       х          
м. Залізне   х           х   х    
дільничийкомітет №1   х       х         х  
 дільничийкомітет №2       х     х   х      
дільничийкомітет №3     х         х       х
дільничийкомітет №4 х       х         х    

Керуючий справами виконкому                                                                   О.П. Андрусенко

Графікпідготовленийвідділоморганізаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань

Начальник відділу                                                                                            Н.С.Беличко