Друкувати


УКРАЇНА

ТОРЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

27.01.2017 м. Торецьк №6/94-7
 
Про затвердження плану фінансування Програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», на підставі рішення міської ради від 23.12.2016 № 6/93-1 «Про міський бюджет на 2017 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити план фінансування Програми охорони навколишнього природного середовища у складі доходів та видатків міського бюджету за рахунок коштів спеціального фонду на 2017 рік (додається).

2. Координацію за виконанням даного рішення покласти на Управління житлово-комунального господарства Торецької міської ради (Герт), контроль на постійну комісію з планування,  бюджету та фінансів (Рибак) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Винника С.С.

Секретар міської ради                                                                                            Ю.М. Євсіков

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від  27.01.2017 № 6/94-7

 

 

План

фінансування   Програми охорони навколишнього природного середовища у складі  доходів та видатків міського бюджету за рахунок коштів спеціального фонду на 2017 рік

 

№ з/п Найменування заходів

2017

I

квартал 2017

II

квартал 2017

III

квартал 2017

VI

квартал 2017

Надходження коштів міського бюджету екологічного податку, збору за забруднення навколишнього природного середовища та інших джерел, визначених законодавством

196 900

42 700

62 900

42 800

48 500

Напрямок використання фонду охорони навколишнього природного середовища по головним розпорядникам коштів
Управління житлово-комунального господарства Торецької міської ради
1

Заходи з озеленення міста 

(п.47 постанови КМУ №1147)

50 000 3000 47000    
2

Придбання контейнерів для збору ТПВ 0,75 м3 (п.68 постанови КМУ №1147)

51 900   15900 36000  
3

Видання поліграфічної продукції, проведення виставок, конференцій (п. 80 постанови КМУ № 1147)

5 000     5000  
4

Заходи з озеленення міста (кронування) 

(п.47 постанови КМУ №1147)

80 000 29700   1800 48500
5 Коректування проекту «Реконструкція центрального міського парку в                        м. Торецьку» 10 000 10 000      

ВСЬОГО:

 

196 900

42 700

62 900

42 800

48 500

Секретар міської ради                                                                                        Ю.М. Євсіков