Друкувати


УКРАЇНА

ТОРЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

27.01.2017 м. Торецьк №6/94-3
 
Про припинення дії договорів оренди землі

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Карабута В.А. від 22.11.2016,керуючись пунктом 38 Договорів оренди земельних ділянок від 24.10.2011 реєстрові номери 141120004000070 та 141120004000071, пунктом 287.8. статті 287 Податкового кодексу України, статтею 31 Закону України “Про оренду землі”, статтями 12, 93, 141 Земельного кодексу України, частиною 12 статті 21 Закону України «Про держаний земельний кадастр», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити шляхом розірвання за взаємною згодою сторін дію договорів оренди земельних ділянок, укладених між Дзержинською міською радою та приватним підприємцем Карабутом Володимиром Анатолійовичем:

- від 24.10.2011 реєстровий номер 141120004000070, земельна ділянка кадастровий номер 1411200000:00:001:0947, загальною площею 0,0039 га, наданої для обслуговування вбудованого приміщення магазину за адресою: Донецька область, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Лісна, 1/1;

- від 24.10.2011 реєстровий номер 141120004000071, земельна ділянка кадастровий номер 1411200000:00:001:0763, загальною площею 0,0061 га, наданої для обслуговування вбудованого приміщення магазину за адресою: Донецька область, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Куйбишева, 4/26.

2. Рекомендувати відділу Держгеокадастру у м. Дзержинську Донецької області (Сірохіна) внести відповідну інформацію до Державного земельного кадастру.

3. Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури і земельних відносин Торецької міської ради, контроль -  на постійну комісію з промисловості, транспорту, зв’язку і комунальному господарству (Герт) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Винника С.С.

Секретар міської ради                                                                                                    Ю.М.Євсіков