Друкувати


УКРАЇНА

ТОРЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

20.01.2017 м. Торецьк №11р
 
Про фінансування головних розпорядників коштів міського бюджету 2017 року

На виконання статті 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами), для своєчасного та якісного виконання міського бюджету, затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2016 № 6/93-1 «Про міський бюджет на 2017 рік», керуючись підпунктами 13, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

1.Департаменту фінансів Торецької міської ради (Чуєва) здійснювати:

1.1. Фінансування видатків міського бюджету відповідно до чинного законодавства, розпису видатків, у межах планових призначень за зверненням головних розпорядників коштів міського бюджету у такі терміни:

№ з/п Вид видатків Число місяця
1. Оплата праці (КЕКВ 2111), нарахування на оплату праці (КЕКВ2120) та оплата комунальних послуг (крім комунальних) в частині оплати послуг банку за розрахункове – касове обслуговування (КЕКВ 2240) 01, 10, 25
2. Медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220), продукти харчування (КЕКВ 2230) 05,15,25
3. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) 15, 20, 25
4. Соціальне забезпечення (КЕКВ 2700) Протягом місяця
5. Інші незахищені поточні видатки 10, 25
6. Капітальні видатки 10, 25
7. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Відповідно до фактичного надходження коштів, згідно Порядку використання відповідних субвенцій, затвердженого Постановами Кабінету Міністрів України

Терміни фінансування, викладені у таблиці, поширюються на видатки, що фінансуються як за рахунок коштів міського бюджету, так і за рахунок коштів медичної та освітньої субвенцій з державного бюджету.

1.2. Фінансування видатків міського бюджету достроково або в перший робочий день після вихідних днів у випадку, коли термін фінансування припадає на вихідні та святкові дні.

1.3.Перераховувати дотації з міського бюджету, передбачені бюджетам нижчого рівня, до 20 числа поточного місяця.

2. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

2.1. Надавати до Департаменту фінансів Торецької міської ради замовлення для фінансування в обсягах, що враховують залишки на реєстраційних рахунках підвідомчих установ, організацій, а також зареєстровані зобов’язання, за один робочий день до термінів, визначених у таблиці підпункту 1 пункту 1 цього розпорядження.

2.2. При виконанні міського бюджету забезпечити проведення в повному обсязі розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків, та укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

2.3. Забезпечити  реєстрацію бюджетних зобов’язань розпорядниками коштів нижчого рівня та одержувачами коштів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету за один робочий день до термінів фінансування, зазначених у таблиці підпункту 1 пункту 1 цього розпорядження.

2.4. Замовлення для фінансування капітальних видатків надавати Департаменту  фінансів Торецької міської ради згідно документів, необхідних для реєстрації зобов’язань та оплати рахунків за три робочих дні до термінів, визначених у таблиці підпункту 1 пункту 1 цього розпорядження.

2.5. Проводити перерахування коштів з особових рахунків для подальшого їх зарахування підвідомчим бюджетним установам, підприємствам та організаціям протягом трьох робочих днів.

3. Доручити директору Департаменту фінансів Торецької міської ради Чуєвій Т.І.:

3.1. З метою забезпечення ефективного витрачання коштів міського бюджету, трансфертів з обласного та державного бюджетів (крім видатків на виконання програм соціального захисту населення):

3.1.1. Проводити фінансування видатків відповідно до чинного законодавства з урахуванням умов, визначених у підпункті 1 пункту 1 цього розпорядження.

3.1.2. Вимагати, у разі необхідності, від головних розпорядників коштів міського бюджету обґрунтовані пропозиції на фінансування, додаткову інформацію та документи, які підтверджують потребу у видатках, вказаних в замовлені.

3.2. Здійснювати фінансування видатків міського бюджету без врахування термінів та умов, встановлених підпунктом 1 пункту 1 цього розпорядження за необхідності на підставі обґрунтованих звернень головних розпорядників коштів.

3.3. Здійснювати перерозподіл помісячного розпису асигнувань субвенцій з державного бюджету відповідно до реєстрів Департаменту фінансів облдержадміністрації у межах відповідних річних планових призначень.

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 22.01.2016 № 6 р «О финансировании главных распорядителей средств городского бюджета в 2016 году».

5.Координацію роботи покласти на Департамент фінансів Торецької міської ради (Чуєва), контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Руденка Я.Д.

Секретар міської ради                                                                                            Ю.М.Євсіков