Друкувати


УКРАЇНА

ТОРЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

27.01.2017 м. Торецьк №6/94-5
 
Про затвердження ставок земельного податку та розміру орендної плати за земельні ділянки на території м. Торецька

На виконання положень Податкового кодексу України, керуючись Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” та від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні”, Законом України “Про оренду землі”, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:   

1. Встановити на території м. Торецька справляння плати за землю (обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності).

2. Встановити ставки плати за землю (обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності) на території м. Торецька за використання земельних ділянок, визначені у відсотках від чинної нормативної грошової оцінки земель  м. Дзержинська, затвердженої рішенням  Дзержинської міської ради від  29.12.2010 № 6/3-13 згідно додатку 1.

3. Рекомендувати суб'єктам господарської діяльності, підприємствам, приватним підприємцям, організаціям, установам, громадянам податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) надавати до  Дзержинського відділення Артемівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області по цільовому використанню земельної ділянки та відповідно до площі земельної ділянки, що надана, або  фактично  знаходиться  у  користуванні  за ставками згідно  додатку 1.       

4. Рекомендувати Дзержинському відділенню Артемівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Федоренко) здійснювати контроль по платі за землю: земельному податку та/або орендній платі за земельні ділянки державної або комунальної власності у відповідності до  встановлених ставок згідно додатку 1.  

5. Відділу внутрішньої та інформаційної політики (Сорокіна) надати інформацію про прийняття рішення у засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

6. Дане рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення .

7. Вважати   такими,   що  втратили  чинність   рішення  міської  ради  від  16.02.2015  № 6/62-19 «Про затвердження ставок земельного податку» та від 13.05.2011 № 6/6-19 «Про затвердження Положення про визначення розміру орендної плати за землю в Дзержинську».

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Рибак), з промисловості, транспорту, зв’язку і комунальному господарству (Герт).

Секретар міської ради                                                                                          Ю.М.Євсіков

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

27.01.2017 № 6/94-5

 

Ставки плати за землю (обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності) на території м. Торецька за використання земельних ділянок, визначених у відсотках від чинної нормативної грошової оцінки, затвердженої рішенням  Дзержинської міської ради від 29.12.2010 № 6/3-13

 

1. Загальні положення

1.1. Ставки земельного податку та орендної плати за землю розроблені відповідно до розділу XII Податкового кодексу України (зі змінами), Закону України «Про внесення змін у Податковий кодекс України й деякі законодавчі акти України щодо податкової реформи», Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій»,  Закону України «Про оренду землі», Наказу державного комітету України по земельних ресурсах від 23.07.2010 № 548 «Про затвердження Класифікації видів  цільового призначення земель».

1.2. Ставки земельного податку та орендної плати встановлюються на земельні ділянки, нормативна грошова оцінка яких проведена й затверджена у встановленому  законом порядку.

1.3. Затверджені ставки земельного податку та орендної плати застосовуються для використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарської діяльності, підприємствами, приватними підприємцями,  організаціями, установами на території м. Торецька.

1.4. Плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

1.5. Поняття податку на майно визначено у розділі XII відповідно статтям 265-288 Податкового кодексу України.

1.6. Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами.

1.7. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі  категорії (земельний кодекс України ст.19):

а) землі сільськогосподарського призначення;

б) землі житлової та громадської забудови;

в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

г) землі оздоровчого призначення;

ґ) землі рекреаційного призначення;

д) землі історико-культурного призначення;

е) землі лісогосподарського призначення;

є) землі водного фонду;

ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

1.8 Новостворені підприємства промисловості – підприємства промисловості, які утворені після 01 січня 2017 року та здійснюють свою діяльність на землях промисловості.

1.9. Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі.

1.10. Цільове призначення земельної ділянки - використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку;

1.11. Класифікація видів  цільового  призначення  земель  (КВЦПЗ) - визначає поділ земель на окремі види цільового призначення земель, що характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, видом господарської діяльності, типами забудови, типами особливо цінних об'єктів.

1.12. Одиниця площі оподаткування податком земельної ділянки:

- у межах населеного пункту - 1 (один) квадратний метр (кв. метр);

- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).

1.13. Кошти, отримані від плати за землю зараховуються в місцевий бюджет  

відповідно до Бюджетного кодексу  України.

1.14. Платники земельного податку:

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

-землекористувачі.

1.15. Платники орендної плати:

- орендарі.

1.16. Об'єкти оподаткування земельним податком :

- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

- земельні частки (паї), які перебувають у власності.

1.17. Об'єкти оподаткування у формі орендної плати:

- земельні ділянки, надані в оренду.

1.18. База оподаткування земельним податком та орендної плати:

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

1.19. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

1.20. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі орендиміж орендодавцем (власником) і орендарем.

1.21. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди з урахуванням нормативно  грошової оцінки та ставок орендної плати.

1.22. Податковий період для плати за землю:

- Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

- Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

1.23. Орендована земельна  ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни  цільового  призначення,  якщо  це передбачено  договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця  орендодавець  не  надішле  письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

1.24. Порядок обчислення плати за землю, строк та порядок плати за землю,строк та порядок подання звітності про обчислення плати за землю, пільги по платі за землю та інші обов’язкові елементи справляння плати за землю, що визначені в статті 7 ПКУ застосовуються відповідно до вимог статей 281-287 ПКУ.

1.25. Для новостворених підприємств промисловості протягом трьох років після державної реєстрації юридичної особи встановлюються ставки плати за землю (земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності) на рівні 0,25 відсотка від нормативно-грошової оцінки земель (код КВЦПЗ 11.02.-11.04).

Дія цього пункту не поширюється на суб’єктів господарювання, які:

а) утворені після 1 січня 2017 року шляхом всіх видів реорганізації, приватизації та корпоратизації згідно діючого законодавства;

б) у яких середньооблікова кількість працівників за кожний місяць звітного періоду становить менше п’яти осіб;

в) уклали договір про спільну діяльність без створення юридичної особи з іншими суб’єктами господарювання.

Дія цього пункту також не поширюється на новостворені підприємства промисловості,  які надають дані  земельні ділянки в оренду та /або суборенду.

2. Ставки плати за землю (обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності) на території м. Торецька за використання земельних ділянок, визначених у відсотках від чинної нормативної грошової оцінки, затвердженої рішенням  Дзержинської міської ради від 29.12.2010 № 6/3-13

 

Код  КВЦПЗ

Категорії земель та види цільового призначення земель

Земельні ділянки, нормативна грошова оцінка, яких проведена (незалежно від місцезнаходження)

Земельні ділянки,

які перебувають у постійному користуванні СГД (крім державної і комунальної форм власності) у відсотках до нормативної грошової оцінки

Розміри орендної плати
1 2 3 4 5
01

Землі сільськогосподарського призначення

0,3% 0,3% 0,3%
02

Землі житлової забудови

0,03% 0,03% 0,03%
03

Землі громадської забудови

2% 5% 5%
04

Землі природно-заповідного фонду

1%

1% 1%
06 Землі оздоровчого призначення

1%

1% 1%
07 Землі рекреаційного призначення

0,3%

0,3% 0,3%
1 2 3 4 5

08

Землі історико-культурного призначення

1% 1% 1%
09 Землі лісогосподарського призначення:
  - нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства

1%

1% 1%
10 Землі водного фонду 1% 1% 1%
11 Землі промисловості:      
11.01

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами( крім територій індустріальних парків та підприємств, пов’язаних з видобутком кам’яного вугілля, пов’язаних зі збагаченням кам’яного вугілля)

1% 3% 3%
11.01

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (для територій індустріальних парків)

1% 1% 1%
11.01

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (для підприємств, пов’язаних з видобутком кам’яного вугілля)

0,25% 3% 3%
11.01

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (для підприємств, пов’язаних зі збагачення кам’яного вугілля)

1% 3% 3%
11.02

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (крім територій індустріальних парків та підприємств харчової промисловості)

1% 3%

3%

1 2 3 4 5
11.02

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для територій індустріальних парків)

1% 1% 1%

11.02

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для підприємств харчової промисловості)

1% 2% 2%
11.03

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (крім територій індустріальних парків)

1% 3% 3%
11.03

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (для територій індустріальних парків)

1% 1% 1%
11.04 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), крім територій індустріальних парків 1% 3% 3%
11.04 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), для територій індустріальних парків 1% 1% 1%
12 Землі транспорту

2%

5% 5%
13 Землі зв'язку

2%

5% 5%
14 Землі енергетики

2%

5% 5%
15 Землі оборони

2%

5% 5%

16

1

Землі запасу

2

1%

3

5%

4

5%

5

17 Землі резервного фонду

1%

5% 5%
18 Землі загального користування

1%

1% 5%

Примітка: * - якщо платниками податків, які користуються пільгами по платі земельного податку, надаються в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини плата за землю: податок на землю або орендна плата за такі земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачуються на загальних підставах з урахуванням  площі прибудинкової території та цільового призначення земель. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними приміщень, будівель, споруд їх частин в користування (оренду) іншим бюджетним установам.

Секретар міської ради                                                                                       Ю. М. Євсіков