Друкувати


УКРАЇНА

ТОРЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

27.01.2017 м. Торецьк №6/94-23
 
Про встановлення єдиного податку на території м. Торецька

На  виконання   Закону  України    «Про   внесення    змін до   Податкового   кодексу України  та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо   забезпечення    збалансованості    бюджетних    надходжень   у   2017 році»  від  20.12.2016  № 1791-VIII,  керуючись  статтями  7.8,10,12,14.15,16,  главою 1  розділу XIV Податкового  кодексу України  (із  змінами  та  доповненнями),  Законом  України  від  24.12.2015  № 909-VIII  «Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  забезпечення  збалансованості  бюджетних  надходжень  в  2016  році»,  пунктом 24 частини  1  статті 26 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  міська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити  фіксовані  ставки єдиного податку для платників першої   і другої групи згідно з переліком (додаток ).

2. Встановити   ставки   єдиного   податку   для   платників   третьої   групи   згідно зі  статтею 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.  

3. Об'єкт, база оподаткування, платники єдиного податку, податковий період та інші поняття, необхідні для застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також порядку справляння єдиного податку встановити відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

4.  Дане рішення опублікувати в друкованих засобах масової інформації.

5. Це рішення набирає чинності з моменту опублікування у друкованих засобах масової інформації.          

6.  Вважати  таким,  що  втратило чинність рішення міської ради від 29.01.2016 № 6/78-14 «Про встановлення єдиного податку на території м. Дзержинська».   

7. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійну комісію з планування, бюджету та фінансів (Рибак) і заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кульбачну  О.Г.

Секретар  міської  ради                                                                         Ю.М. Євсіков

 

 

 

 

Додаток 

до  рішення   міської  ради 

від   27.01.2017  №   6/94-23

 

СТАВКИ  ЄДИНОГО   ПОДАТКУ

ДЛЯ  ПЛАТНИКІВ  ПЕРШОЇ  ТА  ДРУГОЇ   ГРУП

 

№ зп Платники  єдиного  податку Ставка,  %
1. Платники  єдиного  податку   першої  групи 10%  від  розміру  прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня   податкового (звітного) року 
2. Платники  єдиного  податку  другої  групи 15%  від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

Секретар   міської   ради                                                                                        Ю.М.Євсіков